20220913 6577

Garai Géza Szabadegyetem – 2022. szeptember 13.

Székesfehérvár méltón emlékezik azokra a műszaki szakemberekre, akik a város életében kiemelkedő szerepet játszot-tak. Garai Gézáról, a Videoton legendás és nagy hatású fejlesztőmérnökéről elnevezett Szabadegyetem immár közel egy évtizede tölt be fontos közösség-építő és ismeretterjesztő szerepet a város életében.
 

A kiberorvosi rendszerekről tartott előadást Prof. Dr. Kovács Levente a Garai Géza Szabadegyetem jubileumi, 50. rendezvényén az Alba Regia Műszaki Karon szeptember 13-án. A rektor prezentációjában többek közt kifejtette, hogyan lehet a mindennapi életbe beilleszteni a különböző egészségügyi alkalmazásokat és eszközöket annak érdekében, hogy sokkal személyesebb felhasználást tegyenek lehetővé.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara részt kíván venni Székesfehérvár szellemi életében. Ennek egyik megvalósulási formája a rednezvény. A Garai Gézáról, a Videoton legendás és nagy hatású fejlesztőmérnökéről elnevezett Szabadegyetem immár közel egy évtizede tölt be fontos közösségépítő és ismeretterjesztő szerepet a város életében. A magas szintű előadássorozat, a kar és az egyetem oktatóinak is segít megismerni egymás szakterületét. Az előadók többnyire az egyetem oktatói, valamint az egyetemmel szoros kapcsolatban álló kiváló szakemberek, a hallgatóság soraiban szép számmal vesznek részt az egyetem hallgatói.

Az 50., telt házas eseményt Dr. Nagy Rezső főiskolai docens moderálta.

Az előadás előtt Dr. Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte az érdeklődőket. Elmondta, hogy az egyetem egy város életében nem csak oktatási központ, hanem tudományos műhely is, és ehhez az is hozzátartozik, hogy a tudományos eredményekről folyamatosan lehessen tájékoztatást adni, nem csak az egyetemistáknak, hanem az egyetemen kívüli érdeklődőknek is.

A jubileumi Szabadegyetemen Prof. Dr. Kovács Levente tartott előadást a kiberorvosi rendszerekről. „Egy olyan interdiszciplináris témáról, ami ötvözi a mérnöki és az orvosi kutatásokat, de még a bölcsész kutatásokat is.” Kifejtette: az ipari digitalizáció (Ipar 4.0), vagy más néven a kiberfizikai rendszerek komoly hatással vannak az egészségügyi ipar fejlődésére is. Ennek eredménye a kiberorvosi terület megjelenése: hogyan tudjuk a mindennapi életbe beilleszteni a különböző egészségügyi alkalmazásokat és eszközöket, hogy azok mind orvos, mind felhasználó vagy beteg oldalról egy sokkal személyre szabottabb felhasználást tegyenek lehetővé. A felvetés a teljes egészségügyi mérnöki területre kihat, a cél pedig olyan matematikai algoritmusok fejlesztése, mely a páciens fiziológiája alapján személyre szabható, adaptálható, „rátanítható” vagy akár javítható és ezáltal a megfelelő orvosi eszköz „intelligenciája” is növelhető. Mindehhez hozzájárulnak a mai legújabb kutatási trendek: big data, felhő alapú számítások, mesterséges intelligencia, vagy a modern szabályozási algoritmusok. Ezáltal a kiberorvosi rendszer fogalom egy olyan smart- vagy okos-egészségügyi „keretrendszert” eredményez, ahol a számítási kapacitás, gépi intelligencia és irányításelmélet segítségével intelligensebb döntéstámogató rendszereket lehet alkotni, ezzel jobban segítve az orvosok, ápolók munkáját, valamint a betegek vagy felhasználók életminőségét.

 forrás: uni-obuda.hu

20220913 Kovacs Levente Garai

Középpontban a „Soft skillek” fejlesztése

Az OPENSEL elnevezésű Erasmus+ projekt lezárására szervezett konferencia 2022. augusztus 26-án (pénteken) került megrendezésre, amelyen a szervezőkön kívül a székesfehérvári szervezetek képviselői, cégek vezetői, munkatársai, oktatási intézmények vezetői és munkatársai vettek részt, hogy az elkészült soft skilleket fejlesztő programot, kurzusokat megismerhessék.

A holland, magyar és máltai partnerek mellett az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara képviselte Magyarországot. A három partnerország együttműködve hozta létre az innovatív, nyílt elérésű, online kurzusokat videótartalmakkal, tananyaggal, feladatokkal és tesztekkel, a 21. századi elvárásokhoz igazodva.

Célterület a foglalkoztathatóság szempontjából rendkívül fontos szociális-érzelmi készségek, soft skillek fejlesztése:

  • Prezentációs készségek (IO1)
  • Csapatmunka készsége (IO2)
  • Stresszkezelés készsége (IO3).

A zárókonferencián Prof. Dr. Györök György dékán köszöntőjében felhívta a figyelmet a soft skillek fejlesztésének fontosságára, majd üdvözölte a külföldi partnerintézmények munkatársait. Dr. Pogátsnik Monika oktatási dékánhelyettes, a projekt egyik koordinátora ismertette a napirendi pontokat, általános tájékoztatást nyújtott a projektről, valamint bemutatta a partnereket.

A projekt partnereiről:
A máltai intézmény a Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST – https://www.mcast.edu.mt) a szakképzéstől egyészen a mesterképzésig kínál képzéseket. Az ország vezető képzőhelyeként 180 féle nappali képzés, valamint 300 féle részképzés van a portfólióban.
A Vista College (https://vistacollege.nl ) Hollandia déli részén található, kifejezetten középfokú képzésekkel foglalkoznak. Hollandia Limburg tartományában, Heerlen, Maastricht és Sittard városokban van jelen.
A budapesti székhelyű civil szervezet, a Képes Alapítvány a szakmai hátteret nyújtotta mind a három tananyaghoz. Szociális érzelmi tanulási kompetenciák fejlesztését célzó programok fejlesztése, képzések szervezése, tanácsadás szolgáltatás nyújtásával is foglalkoznak.

Módné Takács Judit intézetigazgató-helyettes, a projekt másik koordinátora röviden bemutatta a kurzusokat és tananyagokat. A képzések kidolgozását megelőzte a tudományos kutatómunka, hogy a legfrissebb eredmények kerüljenek beépítésre és azoknak a készségeknek a fejlesztése kerüljenek a középpontba, amelyek napjainkban a legszükségszerűbbek (Rugalmasság, reziliencia stb.). Rövid videókkal színesítették a tananyagokat, önellenőrzésre lehetőséget biztosító részek is bekerültek.

A plenáris részt követően 3 csoportba szerveződve interaktív módon ismerhették meg a tananyagokat a délelőtt folyamán.

A tananyagok elérhetők: https://xerte.vistacollege.nl/play.php?template_id=1258#page14

 

 

Az ÓE AMK szakirányú továbbképzéseinek sajtóbemutatója

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar szakirányú továbbképzéseinek a bemutatására szervezett sajtótájékoztatót, amelyen részt vett Prof. Dr. Györök György dékán, Mészáros Attila alpolgármester, Dr. Pődör Andrea, Dr. Széll Károly, Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata, dr. Nagy Rezső és Fejes Gábor szakfelelős.

A tájékoztatáson túlmenően az is cél volt, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a korábban elsajátított tudást érdemes időnként felfrissíteni egy-egy speciális ismeretanyaggal. Ennek a legyorsabb és legrugalmasabb módja az egyetem falai között a továbbképzés, amelyben a műszaki, informatikai kompetenciák fejlesztése segítségével az újra rendeződő világunkban könnyebb lesz stabilitást találni a munkaerőpiacon.

Székesfehérváron az egyetemi karon geoinformatikai, ipari robotizálás, precíziós mezőgazdálkodás, számítógépes-hálózatok fejlesztése, valamint szervezetfejlesztés területeken több olyan másoddiplomás képzés érhető el, amely segíthet, hogy versenyképesek maradhassunk a munka világában.

Mészáros Attila alpolgármester köszöntőjében megfogalmazta, hogy az alap és mesterképzések mellett a szakirányú továbbképzések ugyanolyan fontosak hiszen az átképzés, továbbképzés lehetősége egyaránt fontos a városban élők számára. Kiemelte, hogy ez a képzési forma biztosítja a gyors reagálás képességét az ipar részéről érkező igényekre. Köszönetét fejezte ki a szakfelelősöknek a város ipara szempontjából kulcsfontosságú képzések szervezéséért.

Prof. Dr. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának dékánja kiemelte, hogy az Alba Regia Műszaki Kar egy unikális kar, mivel rendkívül széles oktatási spektrumot kínál. Megjegyezte, hogy Székesfehérváron az ipari igények sokrétűek, amelynek az egyetemi kar próbál megfelelni a meglévő műszaki tudományokra alapozott szakirányú továbbképzésekkel. Kiemelte, hogy a geoinformatikától egészen a szervezetfejlesztésig lehetőséget teremtenek a speciális ismeretek elsajátítására.

Dr. Pődör Andrea intézetigazgató, szakfelelős a geoinformatikai szakmérnök/szakember képzés kapcsán elmondta a geodézia és térinformatika legújabb nemzetközi és hazai szakmai eredményeit megismerő, minden mérnöki tervezés alapját képező informatikai rendszer tervezését és üzemeltetését, a településtervezés és rendezés, a környezetvédelem, a közműüzemeltetés és nyilvántartás, a műemlékvédelem folyamatait támogató és elemző szakemberek képzése a cél.

Dr. Széll Károly egyetemi docens, szakfelelős az ipari robotizálási szakmérnök/szakember képzés szakfelelőse arról beszélt, egyre nagyobb igény mutatkozik a robotikához értő mérnökökre. A képzés célját ismertetve megemlítette, hogy a robotprogramozáson (Fanuc, UR, ABB, KUKA) túlmenően a helyi ipari folyamatokat, a gyártósorok fenntartását, továbbfejlesztését, a robotintegrációs és karbantartási folyamatokat is megismerik a résztvevők.

Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata egyetemi docens, szakfelelős a precíziós gazdálkodási szakmérnök/szakember képzésről nyújtott tájékoztatón kiemelte, hogy a hallgatók a térbeli döntés támogatáshoz szükséges adatgyűjtés eszközeinek, az adatforrások, valamint az adatkiértékelés módszereinek, a tematikus információ nyerés teljes folyamatának gyakorlati bemutatása a tervezéstől, kivételezésen át az eredmények döntéshozatalba való beépítéséig elsajátítják a szükséges ismereteket és folyamatokat. Megismerkednek a precíziós munkagépekkel, szenzorokkal, speciális szoftverekkel, valamint az adatnyerés céljából végzett UAV repülésekkel, a környezetvédelmi, fenntarthatósági és gazdasági előnyökkel.

Dr. Nagy Rezső szakfelelős a számítógépes hálózatok szakmérnök/szakember képzésről elmondta, hogy a gazdaság, a pénzügy, az államigazgatás területén telepíteni kívánt hálózatok tervezésére, működtetésére, továbbá rendszeradminisztrátori, supervisori feladatok ellátására alkalmas szakemberek képzése a cél.

Fejes Gábor mestertanár, szakfelelős a szervezetfejlesztő tréner képzés kapcsán kiemelte, hogy a Pannonjob Kft.-vel együttműködve egyedülálló képzéssel jelentek meg a hazai piacon, hiszen eddig kizárólag kommunikációs oldalról közelítették meg a tréner-képzést. Résztvevőnek várják azokat a szakembereket, akik trénerként dolgoznak, de azokat is, akik más területen. Számítanak azokra, akik úgy gondolják, hogy ez a terület érdekli őket. Kiemelte, hogy a képzés hasznos a cégvezetők számára is, hiszen az emberi erőforrás hatékonysága felértékelődött: egyre fontosabb megtartani és képezni az alkalmazottakat.

 

 

KKNYE 20220711 fo

XXXII. Kandó Kálmán Nyári Egyetem

Az idei évben 2022. július 11-18 között rendezte meg az Óbudai Egyetem a szokásosnak mondható Kandó Kálmán Nyári Egyetemet határon túli magyar ajkú mérnökhallgatók számára. Az első alkalomra 1982-ben, 40 évvel ezelőtt került sor. Azóta kisebb kihagyásokkal szinte minden évben megrendezésre került egyetemünkön ez a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgatók számára tartott fórum.

Az idei évben 2022. július 11-18 között rendezte meg az Óbudai Egyetem a szokásosnak mondható Kandó Kálmán Nyári Egyetemet határon túli magyar ajkú mérnökhallgatók számára. Az első alkalomra 1982-ben, 40 évvel ezelőtt került sor. Azóta kisebb kihagyásokkal szinte minden évben megrendezésre került egyetemünkön ez a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgatók számára tartott fórum. A pandémia után a rendezvény az idei évben már a szokásosnak mondható létszámmal, több mint 30 hallgató részvételével tudott megvalósulni. Vendégeink Délvidékről, Erdélyből, Partiumból és Kárpátaljáról érkeztek. Az egyhetes program célja a magyar műszaki kultúra és szaknyelv, valamint az általános magyar kultúra megismertetése, a hallgatók közötti nemzetközi kapcsolatok erősítése. Ennek keretében szakmai előadásokat, gyakorlatokat, laboratóriumi foglalkozásokat tartottak az egyetem szinte minden karának oktatói. Egésznapos kirándulás keretében szakmai látogatást is tettek a Paksi Atomerőműben.

Előadók:
Borbély Endre, c. egyetemi docens, ÓE KVK, Banc Roland, villamosmérnök, Terkán Lajos Alapítvány, Dr. Busics György, c. egyetemi tanár, ÓE AMK, Dr. Horváth Sándor, c. egyetemi tanár, prodékán ÓE BGK, Dr. Jancsó Tamás, docens, ÓE AMK, Dr. Legeza László, c. egyetemi docens ÓE BGK, dr. Nagy Rezső, főiskolai docens, ÓE AMK, Dr. Pogátsnik Monika, docens, oktatási dékánhelyettes, ÓE AMK, Dr. Seebauer Márta, docens, ÓE AMK Mérnöki Intézet, Dr. Sugár Viktória, docens,  intézetigazgató, ÓE YMK Építészmérnöki Intézet, Dr. Szabó Lóránt, adjunktus, ÓE RKK Környezetmérnöki Intézet, Szabó Rudolf, ny. docens Rejtő Sándor Alapítvány, Dr. Széll Károly, egyetemi docens, ÓE AMK, Dr. Udvardy Péter, docens, ÓE AMK Mérnöki Intézet, Dr. Varga Péter, docens, ÓE KVK, Lévai Ferenc, Aranyponty Zrt. elnök vezérigazgató, Nagyné Dr. Hajnal Éva, docens, ÓE AMK, Prof. Dr. Nemcsics Ákos, egyetemi tanár, ÓE KVK, Prof. Dr. Simon Gyula, egyetemi tanár, ÓE AMK

A rendezvény egy ünnepélyes megnyitóval kezdődött, amelyen beszédet mondott Prof. Dr. Molnár András rektorhelyettes. Székesfehérvár Megyei Jogú város önkormányzata nevében Mészáros Attila címzetes egyetemi docens, alpolgármester üdvözölte a résztvevőket.
A XXXII. Kandó Kálmán Nyári Egyetem előadásai és laboratóriumi foglalkozásai az Alba Regia Műszaki Kar előadótermeiben hangzottak el délelőttönként és ebéd után. A határon túli részt vevők nagy érdeklődéssel és odaadással figyelték az előadókat. sok új ismeretet szereztek ezen az eseményen. Az előadók szerteágazó tématerületeket dolgoztak fel, így minden hallgató megtalálta az őt érdeklő szakterületet. Megismerkedhettek a mai magyar kutatási területekkel, kifejezésekkel, szakszavakkal, szakmai kifejezésekkel, melyeket a későbbiekben jól tudnak majd használni. Az előadások és a foglalkozások alatt többször kérdéseket is tettek fel a részvevők, mutatva érdeklődésüket a téma iránt. Többször is említés történt a Hungarikumnak számító TDK munkáról, mely az Óbudai Egyetemen komoly hagyományokkal rendelkezik.
Az előadások után az esti órákban változatos fakultatív programok gondoskodtak a résztvevők szórakozásáról. Volt városnézés, csillagvizsgáló látogatás, balatoni fürdés, kenutúra a Velencei-tavon, kirándulás és városnézés Budapesten, látogatás a Parlamentben, közös étkezés a tűz körül.

A rendezvény utolsó napján a hallgatók egy díszebéd keretében búcsúztak el egymástól és a rendezvénytől, egy időkapszulát készítve emlékeztek meg az idei év legfontosabb történéseiről. A rendezvény végén a kurzus sikeres elvégzéséről minden részt vevő emléklapot vehetett át a szervezőktől, Borbély Endrétől és Nagyné Dr. Hajnal Évától.
A rendezvény legfőbb támogatója az Óbudai Egyetem Rektori Hivatala, emellett támogatta a rendezvényt az NTP-SZKOLL-21 Pályázat, a Kandó Alapítvány, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Aranyponty Zrt., TIT Fejér Megyei Egyesülete, Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítvány, Bory-Vár Alapítvány.
Sajtómegjelenések:
Fejér Megyei Hírlap 2022. július 13-i száma
https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2022/07/nyari-egyetem-hataron-tuliaknak-2
https://www.fehervartv.hu/video/index/37832

A rendezvény végén szomorú szívvel búcsúztunk el egymástól, de reméljük, hogy jövőre ismét találkozunk.
Köszönjük az oktató kollégák és a szervezők közreműködését valamint a támogatók segítségét, amely lehetővé tette a rendezvény sikeres és eredményes megvalósítását.

Borbély Endre             Nagyné Dr. Hajnal Éva

Fokvári Adrien

Gyászhír

Fokvári Adrien
1959-2022

Nekrológ helyett

Fokvári Adrien
1959-2022

 Drága Adrien!
 
Tisztelettel köszönünk el Tőled az egyetemen eltöltött negyven éves kiemelkedő pedagógiai munkádért, azért az igényességért, amelyet hallgatókkal és önmagaddal szemben is támasztottál. Fontos volt neked a hivatásod, a felsőoktatási sport ügye, az egyetem, a diákok a közösség.
Tisztelettel tudunk arról a küzdelemről, amelyet a végzetes kórral folytattál, azt a méltóságteljes, reménykedést, amellyel ezt a betegséget kezelted, kezelni tudtad. 
 
Barátsággal emlékezünk a derűdre, a mindennapok mosolygós kisugárzására, a mindenkihez szólni tudó vidámságodra, arra, ahogyan mindannyiunk társa voltál a mindennapokban.
 
Szeretettel gondolunk Rád, arra a mély emberi tisztességre, amely őszinte volt, és megkérdőjelezhetetlen. Nehezen fogadjuk el, hogy mindez már nincsen. 
 
Hiányzol.
 
Nyugodj békében kedves Adrien!
 
Gyászhír Fokvári Adrien