20160820 kituntetes

Állami kitüntetésben részesültek az Óbudai Egyetem oktatói

Augusztus 18-án, a Pesti Vigadó dísztermében az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős helyettes államtitkára kiemelkedő szakmai teljesítmények elismeréséül kitüntetéseket adott át.

Az államalapítás és államalapító Szent István emléke előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésében részesült Dr. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja, habilitált egyetemi docens a székesfehérvári műszaki felsőoktatásban negyedszázadon át végzett színvonalas, az ipari gyakorlathoz szorosan kötődő kutató- és oktatómunkája, valamint szervezetirányítási tevékenysége elismeréseként.

Dr. Györök György a jogelőd Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Székesfehérváron működő Számítógéptechnikai Intézetében villamos üzemmérnökként végzett 1977-ben, majd fejlesztési osztályvezetői állása mellett elvégezte a BME villamosmérnöki szakját. Közel 10 évnyi szakmai tapasztalattal tért vissza egykori főiskolájába, ahol adjunktusként, majd docensként folytatta tevékenységét. A BME Villamosmérnöki Karán egyetemi doktori, majd PhD fokozatot szerzett, majd habilitált az Óbudai Egyetemen.

Több mint száz szakdolgozat konzulense volt és számos tudományos diákköri dolgozatot is konzultált. Az általa oktatott, sokak által is kihívást jelentő tárgyak – többek között a Perifériák, a Számítógépes folyamatirányítás, az Elektronikai technológia, a Beágyazott rendszerek, az Ambiens rendszerek − tananyagának kidolgozója. Vendégoktatója német, majd kazah egyetemeknek. A kutatási témái az elektronikus és a digitális áramkörök, a mágneses perifériák, az elektronikai CAD-ek és a beágyazott rendszerek alkalmazásához kötődnek, több pályázat és konzorcium résztvevője és vezetője volt.

Dr. Györök György hosszú éveken át volt tudományos igazgatóhelyettes, majd 2009-től főigazgató. 2014-ben, az Óbudai Egyetem hatodik karaként létrehozott Alba Regia Műszaki Kar megbízott, majd kinevezett dékánja lett. Irányításával, az egyetem és Székesfehérvár támogatása mellett, megkezdődött a székesfehérvári műszaki felsőoktatás erőteljes fejlesztése. Ebben a folyamatban kezdeményező és vezető szerepet vállalt a gazdasági kapcsolatok kiépítésében, a duális képzés elindításában, az infrastruktúra fejlesztésében, az emberi kapcsolatok és jó gyakorlatok fenntartásában.

Ugyancsak Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehetett át Dr. Rácz Pál, az egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar kutatási dékánhelyettese, egyetemi docens, az anyagmegmunkálási, alakítástechnológiai tárgyú, a gyártásautomatizálás és az elektronikus alakítás területén végzett kutatási, fejlesztési és oktatási eredményeiért, valamint a kari tudományos élet összefogásában elért eredményeiének elismeréseként.

Dr. Rácz Pál 1976-ban a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán okleveles gépészmérnöki, 1979-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen képlékenyalakító szakmérnöki képesítést szerzett. 1976-1999 között a Nehézipari Műszaki Egyetemen, majd jogutódjánál a Miskolci Egyetemen töltött be különböző oktatói fokozatokat, tanársegédtől az egyetemi docensig. 1984-ben szerezte műszaki egyetemi doktori címét a „Fűtött ráncgátlójú szerszámban végzett mélyhúzás elméleti és kísérleti vizsgálata” című dolgozatával, majd 1996-ban PhD fokozatát, értekezésének címe: „Kutatási és fejlesztési eredmények a képlékeny-alakításban.”

1996-1997 között a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetének tudományos igazgatóhelyettese. 1998-2010 között az iparban kamatoztatta megszerzett tudását gyárigazgatóként, műszaki vezetőként illetve műszaki tanácsadóként.

2010 óta az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán egyetemi docens, 2011-től a kar kutatási dékánhelyettese, az Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Anyag- és Alakítástechnológiai Szakcsoportjának vezetője.

Gratulálunk az eddigi pályafutásukhoz, és kívánunk sikerekben bővelkedő további alkotó éveket!

Forrás: www.uni-obuda.hu

Cikk a www.szekesfehervar.hu oldalon.

20160820 kituntetes

Állami kitüntetésben részesültek az Óbudai Egyetem oktatói

Augusztus 18-án, a Pesti Vigadó dísztermében az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős helyettes államtitkára kiemelkedő szakmai teljesítmények elismeréséül kitüntetéseket adott át.

Az államalapítás és államalapító Szent István emléke előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésében részesült Dr. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja, habilitált egyetemi docens a székesfehérvári műszaki felsőoktatásban negyedszázadon át végzett színvonalas, az ipari gyakorlathoz szorosan kötődő kutató- és oktatómunkája, valamint szervezetirányítási tevékenysége elismeréseként.

Dr. Györök György a jogelőd Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Székesfehérváron működő Számítógéptechnikai Intézetében villamos üzemmérnökként végzett 1977-ben, majd fejlesztési osztályvezetői állása mellett elvégezte a BME villamosmérnöki szakját. Közel 10 évnyi szakmai tapasztalattal tért vissza egykori főiskolájába, ahol adjunktusként, majd docensként folytatta tevékenységét. A BME Villamosmérnöki Karán egyetemi doktori, majd PhD fokozatot szerzett, majd habilitált az Óbudai Egyetemen.

Több mint száz szakdolgozat konzulense volt és számos tudományos diákköri dolgozatot is konzultált. Az általa oktatott, sokak által is kihívást jelentő tárgyak – többek között a Perifériák, a Számítógépes folyamatirányítás, az Elektronikai technológia, a Beágyazott rendszerek, az Ambiens rendszerek − tananyagának kidolgozója. Vendégoktatója német, majd kazah egyetemeknek. A kutatási témái az elektronikus és a digitális áramkörök, a mágneses perifériák, az elektronikai CAD-ek és a beágyazott rendszerek alkalmazásához kötődnek, több pályázat és konzorcium résztvevője és vezetője volt.

Dr. Györök György hosszú éveken át volt tudományos igazgatóhelyettes, majd 2009-től főigazgató. 2014-ben, az Óbudai Egyetem hatodik karaként létrehozott Alba Regia Műszaki Kar megbízott, majd kinevezett dékánja lett. Irányításával, az egyetem és Székesfehérvár támogatása mellett, megkezdődött a székesfehérvári műszaki felsőoktatás erőteljes fejlesztése. Ebben a folyamatban kezdeményező és vezető szerepet vállalt a gazdasági kapcsolatok kiépítésében, a duális képzés elindításában, az infrastruktúra fejlesztésében, az emberi kapcsolatok és jó gyakorlatok fenntartásában.

Ugyancsak Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehetett át Dr. Rácz Pál, az egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar kutatási dékánhelyettese, egyetemi docens, az anyagmegmunkálási, alakítástechnológiai tárgyú, a gyártásautomatizálás és az elektronikus alakítás területén végzett kutatási, fejlesztési és oktatási eredményeiért, valamint a kari tudományos élet összefogásában elért eredményeiének elismeréseként.

Dr. Rácz Pál 1976-ban a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán okleveles gépészmérnöki, 1979-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen képlékenyalakító szakmérnöki képesítést szerzett. 1976-1999 között a Nehézipari Műszaki Egyetemen, majd jogutódjánál a Miskolci Egyetemen töltött be különböző oktatói fokozatokat, tanársegédtől az egyetemi docensig. 1984-ben szerezte műszaki egyetemi doktori címét a „Fűtött ráncgátlójú szerszámban végzett mélyhúzás elméleti és kísérleti vizsgálata” című dolgozatával, majd 1996-ban PhD fokozatát, értekezésének címe: „Kutatási és fejlesztési eredmények a képlékeny-alakításban.”

1996-1997 között a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetének tudományos igazgatóhelyettese. 1998-2010 között az iparban kamatoztatta megszerzett tudását gyárigazgatóként, műszaki vezetőként illetve műszaki tanácsadóként.

2010 óta az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán egyetemi docens, 2011-től a kar kutatási dékánhelyettese, az Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Anyag- és Alakítástechnológiai Szakcsoportjának vezetője.

Gratulálunk az eddigi pályafutásukhoz, és kívánunk sikerekben bővelkedő további alkotó éveket!

Forrás: www.uni-obuda.hu

Cikk a www.szekesfehervar.hu oldalon.

Szabó Gyula köszöntés 08

Dr. Szabó Gyula (1935-2016)

2016. augusztus 12-én elhunyt Dr. Szabó Gyula kollégánk. A GEO meghatározó oktatója, vezetője volt négy évtizeden keresztül.

Erdőmérnökként végzett Sopronban 1960-ban, majd 1963-ban visszahívták az egyetemre. 1975 januárjában áthelyezték a soproni egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karára, Székesfehérvárra. Szabó Tanár úr volt a földrendező szak megalapítója, mindenese, „a földrendezők atyja”. 1981-től oktatási-nevelési főigazgatóhelyettes volt a karon, egyidejűleg az Alapozó Tárgyak Tanszékét is vezette. 1991-től 2001-ig a Felmérési és Földrendezői Tanszék vezetője volt. 2005-ben, 70 éves korában nyugdíja vonult mint főiskolai tanár, de ezt követően is rendszeres kapcsolatban maradt munkahelyével. Szakdolgozatokat konzultált és bírált, részt vett a záróvizsga bizottságokban, kutatási munkákban, jegyzeteket írt. Kedélyes, barátságos, megnyerő személyiségével mindenütt jó légkört teremtett, ahol csak megjelent.

Számos kitüntetés mellett a GEO Emlékérmet is megkapta, neve bekerült a GEO Aranykönyvébe, részletes életrajza ott olvasható. Tavaly tavasszal, 80. születésnapján a GISopen konferencián köszöntöttük és köszöntük meg a GEO-ért végzett odaadó munkáját (a mellékelt fotók akkor készültek).

2016. augusztus 25-én 14.30 órakor veszünk Tőle végső búcsút Székesfehérváron a Béla úti temetőben.

Tanár úr emlékére gyász-szakestélyt tartunk a temetés után, amelyre várhatóan 16 óra kor kerül sor. Aki ezen részt venne, jelezze Engler Péternek.

Gyászjelentés

 

Szabó Gyula köszöntés 08

Dr. Szabó Gyula (1935-2016)

2016. augusztus 12-én elhunyt Dr. Szabó Gyula kollégánk. A GEO meghatározó oktatója, vezetője volt négy évtizeden keresztül.

Erdőmérnökként végzett Sopronban 1960-ban, majd 1963-ban visszahívták az egyetemre. 1975 januárjában áthelyezték a soproni egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karára, Székesfehérvárra. Szabó Tanár úr volt a földrendező szak megalapítója, mindenese, „a földrendezők atyja”. 1981-től oktatási-nevelési főigazgatóhelyettes volt a karon, egyidejűleg az Alapozó Tárgyak Tanszékét is vezette. 1991-től 2001-ig a Felmérési és Földrendezői Tanszék vezetője volt. 2005-ben, 70 éves korában nyugdíja vonult mint főiskolai tanár, de ezt követően is rendszeres kapcsolatban maradt munkahelyével. Szakdolgozatokat konzultált és bírált, részt vett a záróvizsga bizottságokban, kutatási munkákban, jegyzeteket írt. Kedélyes, barátságos, megnyerő személyiségével mindenütt jó légkört teremtett, ahol csak megjelent.

Számos kitüntetés mellett a GEO Emlékérmet is megkapta, neve bekerült a GEO Aranykönyvébe, részletes életrajza ott olvasható. Tavaly tavasszal, 80. születésnapján a GISopen konferencián köszöntöttük és köszöntük meg a GEO-ért végzett odaadó munkáját (a mellékelt fotók akkor készültek).

2016. augusztus 25-én 14.30 órakor veszünk Tőle végső búcsút Székesfehérváron a Béla úti temetőben.

Tanár úr emlékére gyász-szakestélyt tartunk a temetés után, amelyre várhatóan 16 óra kor kerül sor. Aki ezen részt venne, jelezze Engler Péternek.

Gyászjelentés

 

2016 Pótfelvételi

Pótfelvételi 2016

Lemaradtál a felvételi határidőről? Nem vettek fel arra a szakra, amire szerettél volna járni? Jelentkezz az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karára augusztus 7-ig a pótfelvételi eljárás keretében. A 2016/2017-os tanévre az alábbi alapképzésekre és mesterképzésre lehet még a pótfelvételin bekerülni. Jelentkezni a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszeren keresztül lehet.

Nappali alapképzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

N

K

földmérő és földrendező mérnöki

240 000 Ft

7

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A

N

K

gépészmérnöki

230 000 Ft

7

matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. szakmai előkészítő tárgy

A

N

K

műszaki menedzser

230 000 Ft

7

matematika és biológia v. fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. kémia v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy

A

N

K

villamosmérnöki

230 000 Ft

7

matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. szakmai előkészítő tárgy

Részidős alapképzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

L

K

földmérő és földrendező mérnöki

240 000 Ft

7

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A

L

K

villamosmérnöki

200 000 Ft

7

matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. szakmai előkészítő tárgy

Részidős mesterképzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

M

L

K

mechatronikai mérnöki(1)

305 000 Ft

4

felvételi elbeszélgetés: 2016. aug.22. hétfő 10 óra

2016 Pótfelvételi

Pótfelvételi 2016

Lemaradtál a felvételi határidőről? Nem vettek fel arra a szakra, amire szerettél volna járni? Jelentkezz az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karára augusztus 7-ig a pótfelvételi eljárás keretében. A 2016/2017-os tanévre az alábbi alapképzésekre és mesterképzésre lehet még a pótfelvételin bekerülni. Jelentkezni a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszeren keresztül lehet.

Nappali alapképzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

N

K

földmérő és földrendező mérnöki

240 000 Ft

7

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A

N

K

gépészmérnöki

230 000 Ft

7

matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. szakmai előkészítő tárgy

A

N

K

műszaki menedzser

230 000 Ft

7

matematika és biológia v. fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. kémia v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy

A

N

K

villamosmérnöki

230 000 Ft

7

matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. szakmai előkészítő tárgy

Részidős alapképzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

L

K

földmérő és földrendező mérnöki

240 000 Ft

7

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A

L

K

villamosmérnöki

200 000 Ft

7

matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. szakmai előkészítő tárgy

Részidős mesterképzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

M

L

K

mechatronikai mérnöki(1)

305 000 Ft

4

felvételi elbeszélgetés: 2016. aug.22. hétfő 10 óra