20141027 diplomamento

Tájékoztató a Diplomamentő programra jelentkezőknek

Tisztelt Érdeklődők, nyelvvizsga hiányában diplomával nem rendelkezők!

Minden bizonnyal sokan értesültek a Kormány által támogatott „Diplomamentő” programról.

 A program azoknak szól, akik már sikeresen államvizsgáztak, de diplomájukat nyelvvizsga hiányában még nem kaphatták meg. Örömmel tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a program 2014. augusztus végén elindult, a nyelvtanfolyamok megkezdődtek. A program kezelője az OFA Nonprofit Kft., a pályázati felhívás elérhető a www.ofa.hu oldalon.

A program elektronikus támogatáskezelési rendszerében, az OFATÁR-ban eddig több mint 31 ezren regisztráltak. Az ország 82 településén összesen mintegy 1200 képzés megvalósítását tervezzük. A képzések többsége angol nyelvű, de indulnak német és kisebb számban francia képzések isA tanfolyamok kétharmada 240 órás, emellett 120 és 180 órás tanfolyamok is elérhetők.

2014. október közepéig 300 képzés már elindult, további 900 képzés indítását 2015. januárjáig tervezzük. Regisztrációra és képzésre történő jelentkezésre folyamatosan van lehetőség az OFATÁR-on keresztül.

A képzésre való jelentkezést szintfelmérés követi. Fontos, hogy az elvárt bemeneti szint a tanulni kívánt nyelvből az alapfokú, vagyis B1-es szint. Amennyiben a pályázó jogosulttá válik rá, a képzésben ingyenesen vehet részt. A támogatás a nyelvvizsgára nem terjed ki, kivéve a regisztrált álláskeresői státuszban lévőket, akiknek az első nyelvvizsga költsége is a támogatás része.

Ne hagyja ki a lehetőséget, jelentkezzen most, és szerezze meg a diplomáját!

Sikeres pályázást kíván az OFA Nonprofit Kft.!

Székesfehérvár Fejlődéséért Ösztöndíj Pályázati Kiírás

A Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott céljainak megvalósítása érdekében – ifjúságnevelés, kulturális tevékenység – ösztöndíj pályázatot ír ki.

 

Az Alapítvány kuratóriuma elkötelezett arra, hogy a Székesfehérváron élő fiatalok – 18 – 25 éves korosztály – tehetségüket minél szélesebb körűen kibontakoztassák, a képességeikben rejlő lehetőségeket megmutassák, szakmai tudásukat fejlesszék.

 

Cél:
A meghatározott kategóriákban a jogosult tevékenységének, szakmai fejlődésének támogatása.
A pályázat célja a megadott területeken történő tudományos kutatás/művészeti munka, tevékenység/egyéni sporttevékenység elvégzéséhez, elkészítéséhez, megvalósításához, szakmai képzésen való részvételhez történő hozzájárulás.
Az ösztöndíj alapja az egyén – pályázó – eddigi és ehhez kapcsolódóan a jövőben folytatandó tevékenysége.

Ösztöndíj mértéke, folyósítása:
6 illetve 12 hónap időtartamra, havonta 30.000 Ft. Kifizetés – folyósítás – havonta.
Első kifizetés 2015.01.15. (szerződéskötés után)

Pályázók köre:
Székesfehérvári állandó lakhellyel rendelkező, 18-25 év közötti korosztály. (intézmény, csoport, szervezet, egyesület, csapat nem pályázhat)

Ösztöndíjhoz rendelt alapítványi keret:
1.080.000 Ft. (A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a kerettől eltérjen.)
Kategóriánként 1-1 ösztöndíjjal számolva.

Kategóriák:

 • Művészeti tevékenység
 • Tudományos kutatási tevékenység
 • Egyéni sporttevékenység (amatőr)

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy az ösztöndíjas vállalja negyedévente az írásos beszámolást az ösztöndíj időszakára vonatkozóan.
A nyertes pályázó az ösztöndíjidőszak alatt 3 havonta – minden negyedévet követő hónap 10. napjáig köteles írásos formában – max. 1 A4 oldal terjedelemben – beszámolni az ösztöndíj alapjául szolgáló tevékenységről. A beszámolási kötelezettség elmulasztása – jogtalan ösztöndíj felhasználás miatt – a folyósított ösztöndíj visszafizetési kötelezettségét, illetve a szerződés felmondását vonja maga után. Ajánlott nyomtatvány letölthető a www.szfa.hu/palyazatok/nyomtatvanyok oldalról.
Beszámoló beküldési címe: Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a. Borítékra: „Ösztöndíj negyedéves beszámoló”

Pályázati feltételek (előbb felsoroltak mellett)
A pályázati lap mellé kötelezően benyújtandó mellékletek:

 • konkrét cél meghatározása, amely eléréséhez, megvalósításához az ösztöndíjat kívánja felhasználni. A megvalósítás rövid leírása, főbb állomásai, jellemzői. (max. 2 A4 oldal terjedelemben.)
 • eddigi tevékenységének, eredményeinek bemutatása, igazolása. (Igazolásnál mindig azt kötelező benyújtani, ami a pályázó tevékenységére értelmezhető, beszerezhető.)
  • szöveges leírás max. 1 A4 oldal terjedelemben (aláírva)
  • a szöveges részben leírt eredmények igazolása – másolatban, hitelesítve (pl.: publikáció, eredményközlő stb.)
  • szakmai, szaktanári javaslat, vélemény. Eredetiben.
  • igazolás a munkahely, kutatóközpont vezetőjétől. Eredetiben.
  • a legmagasabb végzettséget igazoló irat egyszerű fénymásolata, hitelesítve.
  • tanulói jogviszony esetén ennek igazolása (kizárólag nappali tagozatos, felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszony fogadható el.)
 • lakhely- és életkor igazolása (lakcímkártya és személyi igazolvány fénymásolata, hitelesítve)
 • adószám és bankszámla (kizárólag a pályázó nevére, fénymásolat, hitelesítve).
 • „Nyilatkozat” nyomtatvány, aláírva, eredetiben.
 • pályázati lap és az előírt mellékletek hiánytalan beküldése a meghatározott határnapig. Aláírás nélkül érvénytelen. (Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kuratórium a bírálat során kérhet további kiegészítést, ha a döntéshez szükségesnek tartja, de ezen hiánypótlás nem irányul a feltételként meghatározott információk, igazolások, nyilatkozat pótlására.)

Egyéb feltételek:

 • A határidő lejárta után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek. (határidő: 2014.11.10.)
 • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Az eddigi „Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány ösztöndíj pályázat” nyertesei nem pályázhatnak!
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a kuratórium döntését nem indokolja és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.
 • Az Alapítvány az érvénytelen és a támogatásban nem részesült pályázatokat nem küldi vissza. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati anyagban foglalt adatokat csak célja megvalósításának megfelelő mértékben kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki, és nem hozza nyilvánosságra.
 • Pályázó tudomásul veszi, hogy a díjazottak nevét az Alapítvány nyilvánosságra hozhatja.
 • Az ösztöndíjak kifizetése a kifizetéskor hatályos SZJA törvénynek megfelelően történik.
 • Hitelesített másolat: a fénymásolt iratot kérjük a pályázóírja alá és dátumozza le.

Pályázat beadási időszak (kizárólag postai úton történő beküldés lehetséges):
2014. november 03. – 2014.november 10.

Pályázat beadási módja:
Kizárólag postai úton: Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a. (Elektronikusan beküldhető a palyazat@szfa.hu email címre, de ez nem helyettesíti a nyomtatott formában történő benyújtást!)
Borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pályázat”

Eredményközlés: 2014.11.30.-ig. (írásos formában, ösztöndíj szerződés kiküldésével)
Szerződéskötés: 2014.12. hó

Folyósítás: 2015.01.01.-től kizárólag az ösztöndíjas nevén vezetett bankszámlára. Gyakoriság: havonta, minden hónap 15-ig.

Az ösztöndíj pályázati űrlap és a pályázati kiírás letölthető a www.szfa.hu weboldalról. További információ kérhető Forray Mónikától munkanapokon 8-12 óra között a 06-20-356-1021 vagy 06-20-44-000-54 telefonszámon, ill. e-mailben a palyazat@szfa.hu e-mail címen.

Kérjük, hogy a pályázati kiírást alaposan tanulmányozza át, mert az abban foglaltak együttes teljesülése esetén tudja a kuratórium a pályázatát érdemben elbírálni.

Pályázat lap letöltése

Tájékoztató a Diplomamentő programra jelentkezőknek

Tisztelt Érdeklődők, nyelvvizsga hiányában diplomával nem rendelkezők!

Minden bizonnyal sokan értesültek a Kormány által támogatott „Diplomamentő” programról.

 A program azoknak szól, akik már sikeresen államvizsgáztak, de diplomájukat nyelvvizsga hiányában még nem kaphatták meg. Örömmel tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a program 2014. augusztus végén elindult, a nyelvtanfolyamok megkezdődtek. A program kezelője az OFA Nonprofit Kft., a pályázati felhívás elérhető a www.ofa.hu oldalon.

A program elektronikus támogatáskezelési rendszerében, az OFATÁR-ban eddig több mint 31 ezren regisztráltak. Az ország 82 településén összesen mintegy 1200 képzés megvalósítását tervezzük. A képzések többsége angol nyelvű, de indulnak német és kisebb számban francia képzések isA tanfolyamok kétharmada 240 órás, emellett 120 és 180 órás tanfolyamok is elérhetők.

2014. október közepéig 300 képzés már elindult, további 900 képzés indítását 2015. januárjáig tervezzük. Regisztrációra és képzésre történő jelentkezésre folyamatosan van lehetőség az OFATÁR-on keresztül.

A képzésre való jelentkezést szintfelmérés követi. Fontos, hogy az elvárt bemeneti szint a tanulni kívánt nyelvből az alapfokú, vagyis B1-es szint. Amennyiben a pályázó jogosulttá válik rá, a képzésben ingyenesen vehet részt. A támogatás a nyelvvizsgára nem terjed ki, kivéve a regisztrált álláskeresői státuszban lévőket, akiknek az első nyelvvizsga költsége is a támogatás része.

Ne hagyja ki a lehetőséget, jelentkezzen most, és szerezze meg a diplomáját!

Sikeres pályázást kíván az OFA Nonprofit Kft.!

20141014 szta

Székesfehérvár Fejlődéséért Ösztöndíj Pályázati Kiírás

A Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott céljainak megvalósítása érdekében – ifjúságnevelés, kulturális tevékenység – ösztöndíj pályázatot ír ki.

 

Az Alapítvány kuratóriuma elkötelezett arra, hogy a Székesfehérváron élő fiatalok – 18 – 25 éves korosztály – tehetségüket minél szélesebb körűen kibontakoztassák, a képességeikben rejlő lehetőségeket megmutassák, szakmai tudásukat fejlesszék.

 

Cél:
A meghatározott kategóriákban a jogosult tevékenységének, szakmai fejlődésének támogatása.
A pályázat célja a megadott területeken történő tudományos kutatás/művészeti munka, tevékenység/egyéni sporttevékenység elvégzéséhez, elkészítéséhez, megvalósításához, szakmai képzésen való részvételhez történő hozzájárulás.
Az ösztöndíj alapja az egyén – pályázó – eddigi és ehhez kapcsolódóan a jövőben folytatandó tevékenysége.

Ösztöndíj mértéke, folyósítása:
6 illetve 12 hónap időtartamra, havonta 30.000 Ft. Kifizetés – folyósítás – havonta.
Első kifizetés 2015.01.15. (szerződéskötés után)

Pályázók köre:
Székesfehérvári állandó lakhellyel rendelkező, 18-25 év közötti korosztály. (intézmény, csoport, szervezet, egyesület, csapat nem pályázhat)

Ösztöndíjhoz rendelt alapítványi keret:
1.080.000 Ft. (A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a kerettől eltérjen.)
Kategóriánként 1-1 ösztöndíjjal számolva.

Kategóriák:

 • Művészeti tevékenység
 • Tudományos kutatási tevékenység
 • Egyéni sporttevékenység (amatőr)

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy az ösztöndíjas vállalja negyedévente az írásos beszámolást az ösztöndíj időszakára vonatkozóan.
A nyertes pályázó az ösztöndíjidőszak alatt 3 havonta – minden negyedévet követő hónap 10. napjáig köteles írásos formában – max. 1 A4 oldal terjedelemben – beszámolni az ösztöndíj alapjául szolgáló tevékenységről. A beszámolási kötelezettség elmulasztása – jogtalan ösztöndíj felhasználás miatt – a folyósított ösztöndíj visszafizetési kötelezettségét, illetve a szerződés felmondását vonja maga után. Ajánlott nyomtatvány letölthető a www.szfa.hu/palyazatok/nyomtatvanyok oldalról.
Beszámoló beküldési címe: Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a. Borítékra: „Ösztöndíj negyedéves beszámoló”

Pályázati feltételek (előbb felsoroltak mellett)
A pályázati lap mellé kötelezően benyújtandó mellékletek:

 • konkrét cél meghatározása, amely eléréséhez, megvalósításához az ösztöndíjat kívánja felhasználni. A megvalósítás rövid leírása, főbb állomásai, jellemzői. (max. 2 A4 oldal terjedelemben.)
 • eddigi tevékenységének, eredményeinek bemutatása, igazolása. (Igazolásnál mindig azt kötelező benyújtani, ami a pályázó tevékenységére értelmezhető, beszerezhető.)
  • szöveges leírás max. 1 A4 oldal terjedelemben (aláírva)
  • a szöveges részben leírt eredmények igazolása – másolatban, hitelesítve (pl.: publikáció, eredményközlő stb.)
  • szakmai, szaktanári javaslat, vélemény. Eredetiben.
  • igazolás a munkahely, kutatóközpont vezetőjétől. Eredetiben.
  • a legmagasabb végzettséget igazoló irat egyszerű fénymásolata, hitelesítve.
  • tanulói jogviszony esetén ennek igazolása (kizárólag nappali tagozatos, felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszony fogadható el.)
 • lakhely- és életkor igazolása (lakcímkártya és személyi igazolvány fénymásolata, hitelesítve)
 • adószám és bankszámla (kizárólag a pályázó nevére, fénymásolat, hitelesítve).
 • „Nyilatkozat” nyomtatvány, aláírva, eredetiben.
 • pályázati lap és az előírt mellékletek hiánytalan beküldése a meghatározott határnapig. Aláírás nélkül érvénytelen. (Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kuratórium a bírálat során kérhet további kiegészítést, ha a döntéshez szükségesnek tartja, de ezen hiánypótlás nem irányul a feltételként meghatározott információk, igazolások, nyilatkozat pótlására.)

Egyéb feltételek:

 • A határidő lejárta után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek. (határidő: 2014.11.10.)
 • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Az eddigi „Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány ösztöndíj pályázat” nyertesei nem pályázhatnak!
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a kuratórium döntését nem indokolja és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.
 • Az Alapítvány az érvénytelen és a támogatásban nem részesült pályázatokat nem küldi vissza. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati anyagban foglalt adatokat csak célja megvalósításának megfelelő mértékben kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki, és nem hozza nyilvánosságra.
 • Pályázó tudomásul veszi, hogy a díjazottak nevét az Alapítvány nyilvánosságra hozhatja.
 • Az ösztöndíjak kifizetése a kifizetéskor hatályos SZJA törvénynek megfelelően történik.
 • Hitelesített másolat: a fénymásolt iratot kérjük a pályázóírja alá és dátumozza le.

Pályázat beadási időszak (kizárólag postai úton történő beküldés lehetséges):
2014. november 03. – 2014.november 10.

Pályázat beadási módja:
Kizárólag postai úton: Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a. (Elektronikusan beküldhető a palyazat@szfa.hu email címre, de ez nem helyettesíti a nyomtatott formában történő benyújtást!)
Borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pályázat”

Eredményközlés: 2014.11.30.-ig. (írásos formában, ösztöndíj szerződés kiküldésével)
Szerződéskötés: 2014.12. hó

Folyósítás: 2015.01.01.-től kizárólag az ösztöndíjas nevén vezetett bankszámlára. Gyakoriság: havonta, minden hónap 15-ig.

Az ösztöndíj pályázati űrlap és a pályázati kiírás letölthető a www.szfa.hu weboldalról. További információ kérhető Forray Mónikától munkanapokon 8-12 óra között a 06-20-356-1021 vagy 06-20-44-000-54 telefonszámon, ill. e-mailben a palyazat@szfa.hu e-mail címen.

Kérjük, hogy a pályázati kiírást alaposan tanulmányozza át, mert az abban foglaltak együttes teljesülése esetén tudja a kuratórium a pályázatát érdemben elbírálni.

Pályázat lap letöltése

20140929 hallgatosag

Leica Geosystems Hungary Kft. szakmai találkozója az Óbudai Egyetemen

2014. szeptember 29-én az Óbudai Egyetem adott otthont a svájci székhelyű Leica Geosystems magyarországi szakmai napjának. 

A közel kétszáz éves múltra visszatekintő, a téradatgyűjtő és helymeghatározó megoldások egyik vezető szállítójától a 140 fős hallgatóság a legmodernebb műszaki fejlesztésekről kapott gyakorlati bemutatókkal, beszámolókkal színesített információt. Az eseményt ünnepélyesen dr. Busics György, az  Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet vezetője nyitotta meg.

A rendezvény célja a műszaki ismeretterjesztés mellett az újonnan megalakult műszaki kar bemutatása volt a földmérési szakma szereplői számára. A Leica Geosystems magyarországi képviselete egy közel 1,4 millió forintos szoftverlicensz támogatással erősítette meg az Intézettel való együttműködési szándékát. A megnyitó után olyan modern technológiák megismerésére nyílt lehetőség, mint a pilóta nélküli repülő járművekről (UAV) készíthető nagypontosságú térképező és ipari megfigyelési alkalmazások, vagy a háromdimenziós virtuális valóság létrehozására alkalmas mobiltérképező rendszerek.

Az ismertetett megoldások gyakorlati életben alkalmazott példáiról meghívott előadók tartottak előadást, így a látogatók betekintést nyerhettek a Puskás Ferenc stadion rekonstrukciós munkálataiba, örökségvédelmi projektek kivitelezésébe és egyéb mérnöki feladatok végrehajtásába.

20141029 Ericsson Cplusplus Programozo Bajnoksag 2014 plakat

Your C++hance to change the world

Érdekel a C++ programozás?

Szeretsz versenyezni? És utazni?

Szoftverfejlesztői vagy programozói munkát szeretnél, olyat, ahol Te is formálhatod a jövő technológiáját?

Ha igen, akkor ez a Te versenyed!

Az Ericsson C++ Programozó Bajnokság 2014 országos szakmai verseny hallgatóknak és frissdiplomásoknak.

Csak nyerhetsz, ha részt veszel, hiszen:

 • szakmai kihívásban lesz részed és együttműködhetsz a világ vezető telekommunikációs vállalatával;
 • ha a legjobbak között végzel,  olyan nyereményekre tehetsz szert,  mint egy hétvége Stockholmban, valamint látogatás az Ericsson Studioba, az első két helyezett csapat minden tagja pedig egy-egy 4G-stablettel, a harmadik helyezettek egy-egy SSD 120 GB meghajtóvallehetnek gazdagabbak;
 • döntőbe kerüléseddel nagy lépést teszel  a szakmai  karriered irányába, hiszen ezzel teljesíted az Ericsson K+F központ szakmai felvételi tesztjét is!
 • a versenyen való részvételről igazolást kaphatsz, amely plusz pontként számíthat szakmai ösztöndíjakhoz, Erasmus pályázathoz

Mi lesz a feladat?

A verseny három fordulós. Az első két forduló online zajlik, C++ programozási feladatok megoldását (a kódot) kell beküldeni, melyeket az Ericsson szakemberei, a feladat kiírói értékelnek.

A 2. selejtező forduló legjobb 10 csapata jut tovább az országos döntőbe, amely egy élő programozás az Ericsson központjában.

Részvételi feltételek:

A versenyre egyetemi/főiskolai hallgatók és frissdiplomások jelentkezését várjuk három fős csapatokban.Frissdiplomásnak számít, aki 2013-ban vagy 2014-ben diplomázott. 

Regisztrációs határidő: 2014. október 29.

További információk:

www.ericssonbajnoksag.hu

https://www.facebook.com/EricssonMagyarorszag