ÓE AMK Budai út F épület 1

Online nyílt nap – Mesterképzések

November 6-án 17 órakor online nyílt napot tartunk a mesterképzéseinkről. A keresztfélévben (2024. februárban) induló mesterképzéseinkre (Mechatro-nikai mérnök, Mérnökinformatikus, Sportközgazdász) 2023. november 15-ig lehet jelentkezni.

November 6-án 17 órakor online nyílt napot tartunk a mesterképzéseinkről.

A keresztfélévben (2024. februárban) induló mesterképzéseinkre (Mechatronikai mérnök, Mérnökinformatikus, Sportközgazdász) 2023. november 15-ig lehet jelentkezni.

A 2024. szeptemberében induló képzéseinkre (Geoinformatika, Mechatronikai mérnök, Mérnökinformatikus, Sportközgazdász) 2024. február 15-ig lehet a felvi.hu oldalon jelentkezni.

Az eseményre az alábbi linken lehet csatlakozni:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQ1NTIzNWMtNjk5My00NWY3LTgyZWMtYTQ5N2FkZGZlMmRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97%22%2c%22Oid%22%3a%222fe485a7-358a-41fc-a24e-8eec8405fe34%22%7d

20231027 105815

Wekerle Innovációs Díj elismerésben részesült az ÓE AMK fiatal kollégája

Gratulálunk Dr. Beszédes Bertalan adjunktus kollégánknak, aki a Wekerle Alapítvány – Fiatal Szakemberek Innovációs Díját vehette át Móron
2023. október 27. napján.

Tudományos munkásságáról bővebben:

Tudományos önéletrajz

Beszédes Bertalan 1988. szeptember 15.-én született Szabadkán, majd középiskolai tanulmányait a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában fejezte be 2006-ban, Székesfehérváron. 2011-ben, a BSc alapképzést az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központban végezte el villamosmérnöki diplomát szerezve. A Mechatronikai mérnök oklevelét az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar mesterképzésén szerezte meg 2015-ben.

2019-ben az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjasa volt, 2022-ben Hallgatói publikációs díjat nyert PhD/DLA kategóriában. PhD fokozatát 2023-ban az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájában szerezte meg katonai műszaki tudományok tudományterületén.

Kutatási területe a beágyazott rendszerek, mikrokontrollerek, hibrid elektronikus áramkörök, nagy megbízhatóságú elektronikus áramkörök, elektronikai CAD/CAM területére terjed ki.

Jelenleg az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán, a Mérnöki Intézet adjunktusa. Az általa oktatott tárgyak közé tartozik többek között: az Adaptív szabályozások, a Beágyazott rendszerek, a Diagnosztika, az Elektronika, az Ipari elektronika, a Szenzorhálózatok és a Kreatív megoldások a villamosmérnöki szakmában.

Gyakorlati képzéssel és sportosan aktívan kezdődött a Sportközgazdász mesterszak az Óbudai Egyetemen

A Sportközgazdász mesterképzés első félévében négy sportgazdasági szakmai tárgy (Létesítménymenedzsment, Sportmarketing, Sportvállalkozások gyakorlata, Változtatásvezetés) keretében is kiemelten fontos cél a gyakorlati ismeretek átadása, az interaktivitás és a helyszíni tapasztalatszerzés.

Az első Létesítménymenedzsment kurzuson az Alba Regia Sportcsarnokban lehettünk, ahol a létesítmény megtekintése mellett Balássi Imre, Elnök úr, a szak azonos márka alatt futó két Duális Partnerének az Elnöke tartott előadást nekünk.

A második Létesítménymenedzsment alkalom már a szabadban telt. Duális Partnerünknek, a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek köszönhetően vendégei lehettünk az épülő sukorói kajak-kenu komplexumnak, ami az elmúlt évtizedek legjelentősebb és legkomplexebb beruházása által hozza létre a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia otthonát.

A harmadik Létesítménymenedzsment alkalmon Duális Partnerünk, a Budapesti Honvéd SE budapesti központi bázisán lehettünk. Gergely István, Ügyvezető Elnök úr előadását követően létesítménytúra által jártuk be a Honvéd folyamatosan fejlődő létesítményeit. Mások mellett megcsodáltuk az Atlétikai vb egyik edzéshelyszínét biztosító pályát, kiszolgáló helyiségeit.

A Sportmarketing tárgy keretében a Budapest Honvéd Sportegyesület marketingtevékenységéről Jenei Marcell, sportközgazdász tartott előadást.

A szabadidősport-rendezvények, élükön az Ultrabalaton szervezéséről, marketing kérdéseiről Zelcsényi Miklós, a Balatonman Triatlon Kft. Ügyvezető igazgatója tartott vendégelőadást a kurzus keretében.

Sportvállalkozások gyakorlata órán egy NB 2-es labdarúgócsapat működésébe nyertek betekintést a sportközgazdász Hallgatók az Aqvital FC Csákvár tulajdonosa, Nagy Sándor előadása által.

Ismét külsős helyszínen zajlott a Sportvállalkozások gyakorlata kurzusunk, amikor látogatást tettünk a Design Terminálba és kétórás workshop keretében bonthatták ki, prezentálhatták Hallgatóink csapatmunkában az ötleteiket, ezzel is alakítva, fejlesztve a bennük levő vállalkozói kedvet.

Innovatív kurzusunk, a Változtatásvezetés első alkalmára érkezett hozzánk meghívott Vendégként Gergely István, a BHSE ügyvezető elnöke, aki hallgatói kérdésekre válaszolva számolt be az elmúlt három év vezetői kihívást jelentő külső változásokról és az erre adott vezetői válaszokról.

Természetesen, a csapatépítés is fontos szerepet kap a mesterszakon. 2023 szeptemberében a hallgatói közösségépítés jegyében Tanár-Diák túrán vettek részt a Sportközgazdászok a Bakony kapujában, Iszkaszentgyörgyön. 2023 október 24-én pedig a székesfehérvári összegyetemi gólyabálon ünnepeltek együtt.

Értékes szakmai programmal szolgált a Kutatók Éjszakája, ahol A víz bajnokai, így Gergely István és Milák Kristóf egy kötetlen szakmai portré-beszélgetés keretében osztott meg velünk sok-sok értékes tapasztalatot, melyek jól jöhetnek majd a Hallgatók későbbi hivatásgyakorlásában.

Közösségépítő lehet, mikor közös büszkeségként tekinthetünk egy-egy Hallgatónk sportsikerére, valamint sok-sok csoportos projektmunka és prezentáció keretében kovácsolódik az évfolyam egy igazán összetartó, motivált és készségeiben, képességeiben állandóan fejlődő szakmai és baráti közösséggé.

I. ÓE Állásbörze Székesfehérváron

Az első ÓE Állásbörzét szervezte meg az Óbudai Egyetem Nonprofit kft Székesfehérváron az Alba Regia Műszaki Karon. A megnyitón Prof. Dr. Györök György dékán, Mészáros Attila alpolgármester és Mezei Miklós ügyvezető köszöntötte a megjelenteket. A programon számos nagyvállalat (pl.: Arconic, a HARMAN és a DENSO) mellett a Székesfehérvári Tudományos és Innovációs Park is képviselte magát.

Mészáros Attila alpolgármester a megnyitón kiemelte: „Az egyetem nagyon fontos Székesfehérvár jelene és jövője szempontjából, mert sok olyan szakon oktat, ahonnan számos hallgató kerül a fehérvári cégekhez. Nem csak a diploma megszerzése után, hanem már a duális képzés keretében is érkeznek jól képzett fiatalok a vállalatokhoz és ebben a munkában az egyetem több tucat céges partnere vesz részt”. Hangsúlyozta, hogy az egyetemi kar létrejötte óta több olyan együttműködés alakult ki afelsőoktatási intézmény és a cégek között, amely óriási lehetőséget jelent és hasznot hozhat az egész város számára. Az alpolgármester a város és az egyetem közös feladataként foglamazta meg a naprakész tudást biztosító képzések szervezését a helyi munkavállalók részére a folyamatos technológiai változás következtében.

Prof. Dr. Györök György dékán az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar hitvallásaként a pragmatizmust emelte ki a működésre vonatkozóan, ami „az iparhoz közeli képzések” formájában testesül meg. Az egyetem kar vezetője hangsúlyozta: „A hallgatókról szól az egész képzés, a legfontosabb, hogy megtalálják és meghatározzák saját magukat ebben a rendszerben, az egyetemen túl a munkaerőpiacon is. Az egymásra találásra a legjobb hely egy ilyen állásbörze.” Kiemelte, hogy az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar nemcsak a hallgatóival volt jelen a programon, hanem most először foglalkoztatóként is megjelent a Tudományos és Innovációs Parkkal.

Mezei Miklós az Óbudai Egyetem Nonprofit Kft ügyvezetője köszöntötte a megjelent cégek képviselőit és szerencsés egymásra találást kívánt a jelenlévőknek.

A rendezvény jó alkalom volt, hogy a városban és térségében működő cégek megjelenhessenek és bemutathassák milyen jelölteket keresnek az üres álláshelyekre. Az egyetem hagyományteremtő jelleggel gondol az Állásbörzére, amellyel a helyi és térségi munkavállalókat, a hallgatókat kívánja a munkáltatókkal összekötni.

 

TDK 2014. november

 

TDK 2014. november

XL. Tudományos Diákköri Konferencia felhívása

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2014. november 19-én, szerdán
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezi Tudományos Diákköri Konferenciáját,
amelyre várjuk hallgatóink pályamunkáit és az érdeklődő közönséget.

 

A TDK konferencia az alábbi határidőkkel és követelményekkel kerül lebonyolításra

 

2014. október 22.,
szerda 12.00 óra

A TDK dolgozat egy oldalas kivonatának és a jelentkezési lapnak a leadása az AMK TDK felelősének a megadott formátumban: kinyomtatva és aláírva, valamint doc formátumban elektronikusan (E-mailben elküldve).

2014. október 29.,
szerda 12.00 óra

Az AMK TDK felelőse összeállítja a Szekciók programját, amelyeket a tartalmi kivonatokkal együtt nyomtatva és elektronikusan eljuttat az Egyetem TDT elnökének, a jelentkezők adatait eljuttatja a HÖK illetékesének.

A dolgozatok elkészítésénél figyelembe kell venni az OTDK szekciói által előírt formai követelményeket, amelyeket az egyes szekciók az OTDT honlapján jelentetnek meg:  http://www.otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/, mert a dolgozat borítója kivételével a dolgozatot az OTDK-ra történő beadáskor megváltoztatni nem lehet, azokat az intézményi konferencia után fel kell tölteni az OTDT információs rendszerébe.

2014. november 14  
péntek 12.00 óra

A hallgatók a konzulensek által jóváhagyott TDK dolgozatukat az Egyetem plágium ellenőrző rendszerébe feltöltik, majd egy példányban bekötve és elektronikusan CD-n leadják az AMK TDK felelősének, aki továbbítja a dolgozatokat a Szekciók Bíráló Bizottságának, amely a bírálati szempontok alapján értékeli a dolgozatot (max. 45 pont) és dönt a bemutathatóságáról.

2014. november 18,
kedd

Dolgozatonként 2-2 bírálat begyűjtése, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

2014. november 19
szerda 9.00 óra.

 Rektori szünet,

Az Óbudai Egyetem XL. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben

A hallgatók nyilvánosan a Szekciók Bíráló Bizottsága előtt 15 percben prezentáció kíséretében bemutatják a pályamunkájukat, amelyet 5 perc szakmai vita követ. A Szekciók Bíráló Bizottsága a  bírálati szempontok alapján értékeli (max. 30 pont) az előadást és a vitakészséget, dönt a helyezésekről és javaslatot tesz a pályamunka OTDK-ra történő nevezésre.

2014. november 19.,
szerda

Az AMK TDK felelőse eljuttatja a Szekciók eredményeit az ÓE TDT elnökének az eredményhirdetés előkészítésére.

Részletes program

2014. november 25.,
kedd

Az Óbudai Egyetem XL TDK ünnepélyes eredményhirdetése Budapesten.

2014. november 28.,
péntek

A kari TDK felelősök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 2015. tavaszán kerül majd sor, amelyen a 2013. őszi, a 2014. tavaszi és a 2014. őszi TDK konferencián és nevezésre javasolt dolgozatok vehetnek részt.

Minden felmerülő kérdésben szívesen állunk a hallgatók és a konzulensek rendelkezésére:

Dr. Vámossy Zoltán
ETDT elnök
vamossy.zoltan[at]nik.uni-obuda.hu
 
Dr. Seebauer Márta
AMK TDK felelős
seebauer.marta[at]amk.uni-obuda.hu

Elsősök bálja

 

Szeretettel várjuk az Alba Regia M?szaki Kar minden hallgatóját és oktatóját az ELS?SÖK BÁLján!

Id?pont: 2014. november 7. péntek

Helyszín: GEO f?épület (Pirosalma utca 1-3.)

PROGRAM:

  • Kapunyitás: 20:00
  • Él? Zene
  • Emlékfotó az érkez?kr?l
  • Vacsora
  • Bálkirályn?-bálkirály választás
  • Tombola

JEGYEK KIZÁRÓLAG EL?VÉTELBEN VÁSÁROLHATÓAK NOVEMBER 6.-ig (Csütörtök) A GEO ÉPÜLETÉBEN TALÁLHATÓ HALLGATÓI KÖZPONTBAN.

A JEGY ÁRA 2000 Ft, MELY TARTALMAZZA A VACSORÁT.

MEGJELENÉS ALKALOMHOZ ILL? ÖLTÖZÉKBEN,
HÖLGYEKNEK BÁLI RUHA, URAKNAK ÖLTÖNY!!

SZHÖK-GEO

AIS 2014

9th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, organized in the frame of Hungarian Science Festival 2014 by Óbuda University.

STRABAG: robotkutyás bemutató

Egy kicsi, de annál lelkesebb csapattal a STRABAG robotkutyás bemutatóján jártunk a karról 2023. október 16-án.

Egy kicsi, de annál lelkesebb csapattal a STRABAG robotkutyás bemutatóján jártunk a karról 2023. október 16-án.

A bemutatón megcsodálhattuk és kipróbálhattuk a Strabag által kutatási projektfeladatokban alkalmazott robotkutyát.
A bemutató során megismerhettük a földmérési munkafolyamatok azon szegmenseit, ahol jól alkalmazhatóak az ilyen jellegű robotok. Bemutatták a paramétereit, a jelenlegi képességeit, és esetleges hiányosságait.
Külön érdekessége volt a bemutatónak, azon konkrét projektek bemutatása, ahol a STRABAG a mindennapi munkafolyamatokban az emberi tevékenység kiváltására laklamazza a robotkutyát.