Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2021/22. tanév I. félévére

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2021/22. tanév I. félévére.

 1. Megpályázható helyek

  Intézet neve
  Foglalkoztatás
  heti óraszáma
  Téma terület
  Havi ösztöndíj mértéke
  Felelős oktató
  Geoinformatikai Intézet
  1
  10 óra
  Geodézia I.
  32.000 Ft

  Dr. Tarsoly Péter

  Geoinformatikai Intézet
  1
  10 óra
  Geometria I.
  32.000 Ft

  Dr. Nagy Gábor,
  Dr. Molnár Gábor

  Mérnöki Intézet
  3
  5 óra/fő
  Ipari robotok
  16 000 Ft/fő

  Dr. Széll Károly

  Mérnöki Intézet
  1
  5 óra
  Mechanika I.
  16.000 Ft

  Galántai Tamás

  Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet
  1
  10 óra
  Matematika I.
  32.000 Ft

  Dr. Borbély József

  Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet
  2
  5 óra/fő
  Bevezetés az nformatikába,
  Szoftvertervezés és -fejlesztés I.
  16 000 Ft/fő

  Módné Takács Judit

 2. A pályázat feltételei

  Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

   1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
   2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
   3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
   4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
   5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
   6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 3. Benyújtandó dokumentumok
  1. Pályázati űrlap
  2. Intézeti fogadónyilatkozat
  3. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
  4. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
  5. Kreditigazolás;
  6. Utolsó aktív félévről készített indexmás
 4. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2021. szeptember 3. (péntek) 12 óráig az oktatási dékánhelyettes részére egy példányban benyújtani (pogatsnik.monika@amk.uni-obuda.hu e-mail címen).

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el legkésőbb 2021. szeptember 10. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Székesfehérvár, 2021. július. 27.

Pogátsnik Monika.
oktatási dékánhelyettes

A szabályzat tartalma az alábbi oldalon megismerhető: http://uni-obuda.hu/files/private/regulation/12901/az-obudai-egyetem-demonstratori-rendszerrol-szolo-szabalyzata.pdf
A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.
A karok – választásuk szerint – a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj.
2021 Pótfelvételi

Pótfelvételi 2021.

Jelentkezz az Alba Regia Műszaki Kar alapszakjaira, állami ösztöndíjas helyeire a pótfelvételi eljárásban is!

Határidő: 2021. augusztus 8.

Lemaradtál a felvételi határidőről? Nem vettek fel arra a szakra, amire szerettél volna járni? Az Óbudai Egyetem hazánk második legnagyobb, döntő mértékben műszaki képzést folytató felsőoktatási intézménye.

Van még lehetőséged pótfelvételi eljárás keretében bekerülni az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar alapszakjaira állami ösztöndíjas helyekre!

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának bármely szakán végzett hallgatók biztos munkaerőpiaci elhelyezkedési lehetőséggel számolhatnak, karriercéljaik elérése évek óta stabilan biztosított. A nappali képzésre felvételt nyert hallgatóinknak lehetőségük van duális képzésben is részt venni, a meghirdetett helyekre póteljárásban jelentkezhetnek 2021. augusztus 8-ig. További információ az AMK honlapján.

A 2021/22-es tanévre az alábbi alapképzésekre és mesterképzésre lehet még a pótfelvételi eljárásban bekerülni az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karára.

Jelentkezni kizárólag a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszeren keresztül lehet.

Nappali alapképzések (állami ösztöndíjas és önköltséges formában is!):
földmérő és földrendező mérnöki
gépészmérnöki
mérnökinformatikus
műszaki menedzser
villamosmérnöki

Nappali felsőoktatási szakképzés (önköltséges formában):
mérnökinformatikus [hálózati informatika]

Levelezős alapképzések (állami ösztöndíjas és önköltséges formában is!):
földmérő és földrendező mérnöki
villamosmérnöki

Levelezős mesterképzés (önköltséges formában):
mechatronikai mérnök
(felvételi elbeszélgetés idejéről érdeklődjön a to@amk.uni-obuda.hu e-mail címen.)

A jelentkezés menete
Jelentkezni kizárólag az E-felvételi rendszerében lehet, egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére. A pótfelvételi során azok jelentkezhetnek:

 • akik az általános felvételi eljárás során egyetlen megjelölt képzésre sem kerültek be;
 • akik az általános felvételi eljárásban nem nyújtottak be jelentkezést.

A pótfelvételiben meghirdetett szakok esetében a ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak a július 23-án meghatározott ponthatárnál.

Az űrlapok kitöltésére, a hitelesítésre a határidő 2021. augusztus 8. A hitelesítést az Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre (javasolt elsőbbségi küldeményként feladni).
Figyelem! A jelentkezési kérelemhez csatolandó dokumentumokat a jelentkezési kérelemmel egyidejűleg kell feltölteni.

Mechatronikai mesterképzésben felvételi elbeszélgetést tartunk, amelynek időpontjáról a to@amk.uni-obuda.hu e-mail címen kérhet tájékoztatást.

A ponthatárokat előreláthatólag 2021. augusztus 27-én hirdetik ki, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatát és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően megküldjük.

A felvételi eljárással kapcsolatos minden kérdésben szívesen állunk rendelkezésre a to@amk.uni-obuda.hu e-mail címen.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Kari Rangsor lista, 2021/22-es tanév

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2021/2022. tanév
Kari felterjesztési rangsorlista
   
Intézmény
Óbudai Egyetem
 
Kar
Alba Regia Műszaki Kar
 
Rangsor száma
Név Szak, képzési szint (BSc, MSc)
Pont-szám
(I)
Pont-szám
(II)
Pont-szám
(III)
A bírálat során kapott összes
pontszám
Megjegyzés
1
Duleba Eszter földmérő és földrendező mérnök BSc
54
11
6
71
 
2
Fischer Dávid mérnökinformatikus BSc
50
20
 
70
 
3
Tóth Regina mérnökinformatikus BSc
56
10
 
66
 
4
Marx Mátyás gépészmérnök BSc
56
3
4
63
 
5
Pretz Zsuzsanna Felícia műszaki menedzser BSc
56
 
6
62
 
6
Bartalis Noémi Napsugár mérnökinformatikus BSc
56
 
6
62
 
7
Kovács-Katona Gréta mérnökinformatikus BSc
54
 
5
59
 
8
Mátrai Márk Sándor gépészmérnök BSc
54
 
4
58
 
9
Ács Gergő gépészmérnök BSc      
 
A pályázatot kizárta, az alábbi indokokra tekintettel:
a pályázó nem igazolt a pályázati kiírás 2.3. pontja szerint előírt szakmai tevékenységet, vagy közéleti-sport-egyéb tevékenységet.
10
Benkó Bendegúz földmérő és földrendező mérnök BSc      
 
A pályázatot kizárta, az alábbi indokokra tekintettel:
a pályázó nem igazolt a pályázati kiírás 2.3. pontja szerint előírt szakmai tevékenységet, vagy közéleti-sport-egyéb tevékenységet.
11
Kápolnás Bence János gépészmérnök BSc      
 
A pályázatot kizárta, az alábbi indokokra tekintettel:
a pályázó nem igazolt a pályázati kiírás 2.3. pontja szerint előírt szakmai tevékenységet, vagy közéleti-sport-egyéb tevékenységet.
12
Szőke Ádám gépészmérnök BSc      
 
A pályázatot kizárta, az alábbi indokokra tekintettel:
a pályázó nem igazolt a pályázati kiírás 2.3. pontja szerint előírt szakmai tevékenységet, vagy közéleti-sport-egyéb tevékenységet.
telc 2021

TELC próbavizsga

Tisztelt Hallgató!

A telc Hungary, a TELC vizsgarendszer magyarországi vizsgaközpontja előtesztelést tart az Óbudai Egyetem hallgatói számára 2021. szeptember 2-án, csütörtökön német és angol nyelvből B1, B2, C1 szinten. A próbavizsga az előzetes tervek szerint Budapesten és Székesfehérváron kerül lebonyolításra.

A próbavizsga mindenképpen előnyt jelent az Ön számára, mert:

 • felmérheti az aktuális nyelvtudását
 • a teljesítményről részletes értékelést kap
 • a teszt megírása kiváló gyakorlási lehetőség az éles nyelvvizsga előtt
 • megismerheti a TELC vizsga feladattípusait, tartalmát, szerkezetét.

 A vizsga személyes jelenléttel kerül lebonyolításra. Teljes időtartama 3 óra: 80 perc papír-alapú + 80 perc számítógépes online feladatsor. A kettő között 20 perc szünet. A próbavizsga egynyelvű, ezúttal csak írásbeli, felépítése: olvasott szövegértés, hallott szövegértés, íráskészség, nyelvtani teszt. A feladatlapokat a TELC németországi központjában fogják javítani, ezért az eredmények a próbavizsgát követően 2-3 hét múlva várhatók.

A próbavizsgára előzetesen jelentkezni az alábbi linken elérhető MS Teams űrlap kitöltésével lehet 2021. augusztus 22 , vasárnap 23.59 óráig

https://forms.office.com/r/dMRYNBQCvn

Egy fő csak egyszer töltheti ki a jelentkezési lapot, és csak egy vizsga típusra jelentkezhet. Az online vizsga megtartásának minimális létszáma 25 fő B1, 25 fő B2 és 15 fő C1 vizsgázó. Felső korlát nincs. A vizsga pontos helyszínéről és időpontjáról a jelentkezések lezárása és a csoportbeosztások elkészítése után küldünk értesítést.

A TELC nyelvvizsgáiról további információt kaphat a https://telc.hu/ honlapon.

A próbavizsga lebonyolításával kapcsolatban Győriné Kontor Éva tanárnőtől gyorine.eva@uni-obuda.hu E-mail címen kérhet tájékoztatást.

Diplomaosztó az Alba Regia Műszaki Karon

2021. július 9-én az Alba Regia Műszaki Karon az elmúlt időszakban tanulmányaikat befejező és sikeres záróvizsgát tett hallgatók – mindenki örömére – ismét személyesen vehették át diplomájukat. Az online oktatás kezdeti nehézségei és a személyes konzultációk hiánya ellenére elkészültek a szakdolgozatok és sikeresen lezajlottak a záróvizsgák. Remélhetőleg a diákélettel kötelezően együtt járó, de ezúttal elmaradt szórakozásokat is sikerül majd idővel bepótolni.

Az eredetileg szabadtérre tervezett diplomaosztó ünnepség kezdési időpontja előtt negyed órával egy zápor keltett némi riadalmat, de a szervezők gyors reagálásának köszönhetően, így is ünnepélyes hangulatban zajlott az esemény az egyetemi campus előadótermében, melynek narrátora Fejes Gábor mestertanár volt.

Az elnökségben helyet foglaltak: Mészáros Attila, Székesfehérvár Megyei Jogú Város alpolgármestere; Dr. Seebauer Márta, az Óbudai Egyetem oktatási rektorhelyettese; Szauter Ferenc gépészmérnök, aki a legelső fehérvári gépészmérnök képzés hallgatója volt; Prof. Dr. Györök György, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja; Dr. Pogátsnik Monika, az Alba Regia Műszaki Kar oktatási dékánhelyettese; Nagyné Dr. Hajnal Éva, az Alba Regia Műszaki Kar kutatási dékánhelyettese; Dr. Pődör Andrea, az Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézetének igazgatója; Piglerné Dr. Lakner Rozália, az Alba Regia Műszaki Kar Termé-szettudományi és Szoftvertechnológiai Intézetének igazgatója.

A Himnusz közös eléneklése után elsőként Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a végzősöket, de egyúttal felhívta figyelmüket, arra, hogy a tudás idővel elévül, vagyis diplomásként is éljenek a különböző továbbképzési lehetőségekkel. Dr. Seebauer Márta rektorhelyettes asszony kifejezte örömét hogy a másfél éves online oktatás után mégiscsak sikerül a személyes búcsú, majd ő is hasonló gondolatokkal zárta köszöntőjét, mint az előtte szóló. Az „ipar 4.0”-t, vagy másképpen a 4. ipari forradalmat egy száguldó vonathoz hasonlította, amelyről lemarad, aki nem képezi magát folytonosan. Hangsúlyozta, hogy az Óbudai Egyetem számos továbbképzési lehetőséget kínál. Prof. Dr. Györök György, a kar dékánja útravaló gondolatai mellett kiemelte és megköszönte azoknak a hallgatóknak a munkáját, akik tanulmányaik terén, vagy a közösségi munkában kiváló teljesítményt nyújtottak.

Dicséretben részesültek TDK-n elért eredményeik alapján:

 • Epresi Konrád mérnökinformatikus: 2018 évi TDK I. helyezett, OTDK különdíj;
 • Tóth András Tibor mérnökinformatikus: 2019 évi TDK I. helyezett, 2020 évi TDK III. helyezett;
 • Marton Dániel Ákos mérnökinformatikus: 2019. évi Wroczlaw-i Tudományos Diákkonferencián I. helyezett;
 • Göttli Vivien műszaki menedzser: 2020. évi TDK II. helyezett; Takács Lolita műszaki menedzser: 2019 évi TDK I. helyezett;
 • Császár Zsolt Imre villamosmérnök: 2020 évi TDK különdíj és 2021 évi OTDK I. helyezés;
 • Burdohán Péter mechatronikai mérnök: 2021. évi TDK I. helyezett.

Közösségi munkájuk alapján dicséretet kaptak Epresi Konrád és Takács Lolita, volt HÖK elnökök.

Tanulmányi eredményeik alapján dicséretben részesültek:

 • Mérnökinformatikus szakon: Berki Dávid, Kreizinger Máté, Szilágyi Péter kiváló, Epresi Konrád
 • Műszaki menedzser szakon: Szegedi Laura
 • Földmérő és földrendező szakon: Nagy Petra
 • Geoinformatikai szakmérnök szakon: Devecseri Anikó
 • Precíziós gazdálkodási szakmérnök szakon: Szabó Virág, Gyivicsán Zoltán, Pluhár Tamás

Szokásosan, a diplomaosztó ünnepségen kerülnek átadásra az Alba Regia Karért végzett kiemelkedő munkáért adományozott kitüntetések. Ezúttal Dékáni dicséretben részesült Tolner Nikoletta mestertanár, a Mérnöki Intézet intézetigazgató-helyettese és Módné Takács Judit mestertanár, a Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet intézetigazgató-helyettese. Mindketten a Karon végzett magas színvonalú oktatási tevékenységükért, lelkiismeretes és hallgatóbarát munkájuk elismeréseként részesültek a kitüntetésben. Dr. Nagy Gábor a Geoinformatikai Intézet adjunktusa szintén Dékáni dicséretet kapott a Karon végzett magas színvonalú oktatási tevékenységéért, megbízható és példaértékű kutatói munkája elismeréséül.

Az oktatói kitüntetések mellett ugyancsak elismerik azoknak a külsős szakembereknek, intézményvezetőknek, cégvezetőknek a munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárulnak az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar hírnevének öregbítéséhez. Ez alkalommal Horváth Lajos, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikum igazgatója vehetett át elismerő oklevelet.

Az elismerések átadása után – a diplomaosztó ünnepélyes hangulatát emelve – Verő Johanna csodálatos fuvolajátékát hallgathattuk meg.

Ezt követte a tanulmányaikat befejezettek ünnepélyes eskütétele, melyet Prof. Dr Györök György dékán úr az eskü elfogadásával erősített meg, és ezzel a Karon végzetteket igazgatásszervezőnek, földmérő és földrendező mérnöknek, mérnökinformatikusnak, mechatronikai mérnöknek, műszaki menedzsernek, villamosmérnöknek nyilvánította, valamint az Óbudai Egyetem kötelékéből elbocsátotta.

A diplomák átadása dékán úr és a szakonként illetékes intézetigazgatók, intézetigazgató-helyettes közreműködésével történt, így Dr. Pődör Andrea a Geoinformatikai Intézet részéről, Piglerné Dr. Lakner Rozália a Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet részéről és Tolner Nikoletta a Mérnöki Intézet részéről nyújtották át az okleveleket.

A diplomák átvételét követően a végzetteket köszöntő és tőlük búcsúzó beszédek hangzottak el. A Hallgatói Önkormányzat nevében Kovács Katona Gréta HÖK elnök köszönt el a hallgatótársaktól. Az Alba Regia Műszaki Kar friss diplomásainak nevében Epresi Konrád mérnökinformatikus (korábban már földmérőmérnök) vidám pillanatokat is idézve búcsúzott az Alma Matertől, hallgatótársaktól. Végezetül a friss diplomások nevében Nagy Petra földmérőmérnök tanulmányaik és az AMK-s évek emlékére felkötötte az évfolyam szalagját az Alba Regia Kar zászlójára. Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével zárult.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán a 2020-2021-es tanévben összesen 151-en fejezték be tanulmányaikat, közülük 26-an az egyre népszerűbb duális képzési formában, és  szereztek diplomát, szakmérnöki diplomát, vagy mérnökinformatikus asszisztensi végzettséget. Az idén végzettekhez csatlakoztak néhányan a tavalyi tanévben végzettek közül is, és az oklevél személyes átvételét választva részt vettek az diplomaosztó ünnepségen.
Valamennyi frissen végzett hallgatónak gratulálunk! Kívánjuk, hogy mindannyian találják meg helyüket az életben, úgy szakmai téren, mint magánéletükben. Mindenkit visszavárunk továbbképzéseinkre, ipari együttműködésre a duális képzés kereteiben, de örülünk egy szakmai beszámolónak is, hiszen az valódi visszajelzés, az AMK-n töltött évek minősítése.

A diplomaosztó ünnepségen készült összes fotó itt elérhető.

Balázsik Valéria

Bővülő duális képzési lehetőségek – A metALCOM-mal is megállapodott az Óbudai Egyetem

Duális együttműködési megállapodást írt alá kedden a Városházán az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara és a metALCOM Zrt. A távközlés üzeltágban tevékenykedő cégnél mintegy 40 mérnökhallgató szerezhet gyakorlati ismereteket.

A metALCOM Zrt. 1999 óta foglalkozik különféle távközlés technikával: ez az üzletág a cég egyik legmeghatározóbb területe akár vezetékes, akár vezeték nélküli távközlésről legyen szó. A duális együttműködés aláírása alkalmából Dr. Cser-Palkovics András polgármester mondott köszönetet, kiemelve, hogy ez a megállapodás alátámasztja azt a célt, amit a duális képzés indításakor a város közösen fogalmazott meg az Óbudai Egyetemmel. Kiemelte, hogy a duális képzési forma nyertese a vállalati környezet, az egyetem, a város és elsősorban a diákok, akik korszerű tudást és gyakorlati ismereteket kapnak az általuk választott szakterületen. Hozzátette, hogy a cég által kínált mintegy 40 hely komoly létszámnak számít és tovább erősíti az egyetem pozícióját is a duális képzőhelyek között.

Prof. Dr. Molnár András, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese országos értékűnek nevezte a megállapodást.

„Az Óbudai Egyetem régóta elkötelezett a gyakorlatorientált képzés iránt, ez nem csak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul. A duális képzés olyan lehetőség a hallgatók számára, ahol a képzési program jelentős részét ipari partnereknél, cégeknél töltik el és mélyebben is megismerhetik szakmájukat. Ez olyan unikális lehetőség, ami azonnal hasznosítható a hallgatók számára” – fogalmazott a rektor-helyettes, hozzátéve, hogy a MetalCom Zrt. fontos lehetőséget biztosított az Óbudai Egyetem számára és 40 hallgatónak ad esélyt arra, hogy ilyen képzésben részt vehessen.

Kiss-Forgács Éva, a metALCOM Zrt. vezérigazgatója szerint fontos mérföldkő a cég életében a megállapodás, amelyet Magyarország egyik legpatinásabb felsőoktatási intézményével köthetnek meg.

Elmondta, hogy jelen pillanatban is mintegy 121 helyszínen dolgoznak Székesfehérváron. A vezérigazgató szólt arról is, hogy a cég szellemiségével összhangban áll az Óbudai Egyetem filozófiája: folyamatosan élen akarnak járni a fejlődésben. Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásán jelen volt Prof. Dr. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának dékánja, Azurák Csaba, a metALCOM Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója és Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere is.

forrás: www.szekesfehervar.hu
fotó: Molnár Artúr

Szervezetfejlesztő tréner, új szakirányú továbbképzés 2021. szeptemberétől

Unikális szakirányú továbbképzést indít az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara. Szeptembertől, 3 féléves, szervezetfejlesztő-tréner képzés indul, a Pannonjob KFT-vel együttműködve. Kifejezetten a vállalati igényekhez, elvárásokhoz igazodva olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek, a folyamatosan változó gazdasági és piaci környezetben az emberi erőforrás menedzsmentben, azon belül is kiemelten, a munkatársak megtartásában, motiválásában, vezetői hatékonyság növelésében közreműködni az általuk tartott különböző formájú képzések segítségével, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelve.

A képzésről további információkat itt olvashat:

https://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/hallgatoknak/kepzeseink/14-kepzeseink/1143-szervezetfejleszto-trener

Jelentkezni online a web oldalunkon itt lehet:

https://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/szakiranyu-tovabbkepzeseink

UNIGIS 2021 1

Újra indul a geoinformatikai szakmérnök képzés a GEO-n

Felsőfokú végzettséggel (informatikai, mérnöki, geográfus, térképész, régész, erdőmérnök, tanár stb.) rendelkezők számára az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara szeptembertől geoinformatikai szakmérnöki illetve geoinformatikai szakember képzést indít távoktatásos formában. A képzés általános térinformatikai ismereteket ad, hangsúlyt fektetve a modern adatgyűjtési eszközökből kinyert adatok térinformatikai elemzésére, a távérzékelt adatok objektum orientált feldolgozására. A képzésen elsajátított ismeretek a végzetteket alkalmassá teszik többek között a térinformatikai rendszer (GIS) gyakorlati feladatainak megoldására, térinformatikai rendszer tervezésére és üzemeltetésére, alkalmazások fejlesztésére; tervezési feladatok, környezetvédelem, műemlékvédelem támogatására stb. A képzés része a nemzetközi UNIGIS hálózatnak. A hálózat számos nagy térinformatikában érintett céggel (ESRI, Hexagon Geospatial, Trimble, stb.) kötött megállapodásának köszönhetően teljes körű hozzáférést tudunk biztosítunk szoftverekhez, adatbázisokhoz. Az egyetem Moodle rendszerében megtalálhatóak az online tananyagok, ezen kívül modulonként egy konzultációt biztosítunk.

Képzési forma: távoktatás (csütörtök-péntek-szombat)
Képzés nyelve: magyar
Képzés helye: Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet
A képzési idő: 4 félév,
Jelentkezés feltétele: felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség
Finanszírozási forma: Önköltséges (190 000 Ft/félév)

A képzésről: http://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/28-geoinformatikai-szakmernok

B ővebb tájékoztatás a podor.andrea@amk.uni-obuda.hu email címről kérhető; a jelentkezés elfogadása a jelentkezések sorrendjétől és a jelentkezők létszámától függ. Jelentkezési határidő: augusztus 31.

Korábban végzett hallgatóink véleménye:

202106 AMK ZV 1

Nyári záróvizsgák 2021.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán 2021. június 28. és július 1. között kerültek megrendezésre a nyári záróvizsgák. Valamennyi hallgató esetében először a szakdolgozat védésre, majd ezt követően a szóbeli vizsgára került sor az online térben.

A Mérnöki Intézetben 9 villamosmérnök, 3 műszaki menedzser, 7 üzleti információ menedzsment szakember, 4 gépészmérnök, valamint egy mechatronikai mérnök szerzett oklevelet.

A diplomamunkák témái szakonként:

Villamosmérnök alapszak

 • Belházy Miklós: Vállalati hálózat korszerűsítése
 • Csilléry Brigitta: Lakásbiztonsági rendszer beépített komfort funkciókkal
 • Dr. Széll Károly: EOL-teszter tervezése
 • Farádi Szabolcs: Elektronikus áramkör felügyelete mikrokontrollerrel
 • Fodor András: Eszköznyilvántartó rendszer készítése Raspberry Pi-vel
 • Héger Gábor: Vezeték nélküli szenzor hálózat tervezése
 • László Attila: Napelemes erőművek távoli felügyeletének megvalósítási lehetősége
 • Selmeczki Mariann: Helyváltoztatásra képes robotok és azok folyamatba integrálási lehetőségei
 • Szabó István György: Prés 3 gyártósor forgácsdaráló villamos tervezése és programozása

Műszaki menedzser alapszak

 • Halász Barnabás: Nyersanyagfelhasználás optimalizálása inverz logisztika alkalmazásával
 • Linszky Levente István: Újtermék bevezetésének folyamata
 • Szegedi Laura: Csavarozógép robotizálása

Üzleti információ menedzsment szakember szakirányú továbbképzés

 • Baloghné Montli Katalin: Számlakönyvelés automatizálása SAP S4HANA környezetben
 • Berényi Brigitta: Rugalmas riportok készítése Qlik Sense és Power BI környezetben egy nemzetközi nagyvállalat SAP adatainak felhasználásával
 • Bognár Eszter: Számla duplikáció business rule fejlesztése VIM-ben
 • Karsai Gergely Tibor: Infor XA alapú adattárház tervezés és építés
 • Mátyás György Tibor: MDM performancia probléma vizsgálata megoldási javaslatokkal
 • Plötz Anita: A kis és középvállalatok controlling rendszerének fejlesztési lehetőségei
 • Tófalvi Renáta: ERP rendszerek szerepe a vállalati logisztikában

Gépészmérnök alapszak

 • Antal Gábor Márton: Gyártósori robot vezérlése és fejlesztése
 • Botos Adrián: Szerszám ellenőrző célgép tervezése
 • Horváth Martin: Ipari szortírozó gép PLC vezérlése
 • Tóth Bence: Renault 140mm hangszórókosár 100%-os tesztelésére szolgáló eszköz tervezése és kivitelezése

Mechatronikai mérnök mesterszak

 • Burdohán Péter: Drón építése és integrálása Robot Operating System-be

A Geoinformatikai Intézetben 5 földmérő és földrendező mérnök, 5 geoinformatikai szakmérnök, valamint 4 precíziós gazdálkodási szakmérnök kapott végbizonyítványt.

202106 AMK ZV 2

A diplomamunkák témái szakonként:

földmérő és földrendező mérnök alapszak

 • Bodó András: Nagy kiterjedésű ipari beruházás geodéziai munkái
 • Jova Gergő: Nagy kiterjedésű ipari beruházás geodéziai munkái
 • Magyar Gábor: Napelemek telepítése szempontjából ideális háztetők keresése LiDAR adatok segítségével
 • Sulyok Ádám: Mobiltelefonok segítségével végzett pályameghatározás pontossági vizsgálata hőlégballonozás céljára
 • Zsiger Georgina: Földmérési díjszabások elemzése, saját tervezet készítése

geoinformatikai szakmérnök szakirányú továbbképzés

 • Devecseri Anikó: Beépített területek térbeli változásának térképezése Agárd példáján
 • Mike Viktória: Egészségügyi adatok térinformatikai feldolgozása egy mintaterületen
 • Szondi Attila: Egészségügyi adatok térinformatikai feldolgozása egy mintaterületen
 • Tagai Gergely: Európai kutatási együttműködések vizsgálata térinformatikai módszerekkel
 • Varga Nándor József: Földhasználat változásának vizsgálata távérzékelési módszerekkel a Száhel-övezetben

precíziós gazdálkodási szakirányú továbbképzés

 • Bőhm Róbert Miklós: Ésszerű talajművelés és termésre gyakorolt hatásának vizsgálata térinformatikai módszerekkel
 • Hohl Tamás: A differenciált fejtrágyázás és növényvédelmi kezelések hatásának elemzése műholdas adatok osztályozásával
 • Pluhár Tamás: LANDSAT OLI és Sentinel2 felvételekből számított vegetációs indexek összehasonlítása termés adatok figyelembevételével
 • Varga Júlia: A differenciált tápanyagkijuttatás tervezése műholdas felvételek alapján és hatásának vizsgálata a szántóföldi növénytermesztésben

A Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézetben 18 mérnökinformatikus asszisztens, valamint 4 mérnökinformatikus szerezett végzettséget.

202106 AMK ZV 3

A szakdolgozatok témái a következők voltak:

Mérnökinformatikus asszisztens felsőoktatási szakképzés (Hálózati Informatika szakirány)

 • Benkei Sándor: NeoPortal alapú frontend webfelület kialakítása
 • Benkovics Gergő: Zárt légtér minőségét figyelő szenzoreszköz integrálása meglévő vállalati hálózatba és az adatokat fogadó adatbázis létrehozása
 • Berki Dávid: LUA programozási nyelv Tabletop Simulatoron
 • Hegedüs Zoltán Márk: Egyedi árajánlat és megrendelésmenedzsment rendszer kisvállalati környezetben.
 • Horváth Levente: Weblapkészítés, természettudományos kvízjáték oldalának fejlesztése, szerkesztése
 • Jaksa Edit Melinda: Délpesti szennyvíztisztító telep informatikai rendszerének kiépítése és fejlődése a kezdetektől napjainkig
 • Jánosi Balázs: Gyártásautomatizálás
 • Juhász Dániel: VR project hang és vizuális effektjei.
 • Kertész Tamás: A Nagyszámítógépek és háttértáraik bemutatása.
 • Környei Balázs: Pandémiás helyzet következtében felmerült IT igények kezelése nagyvállalati környezetben.
 • Kreizinger Máté: IT Support az Evosoft Hungary Kft-nél
 • Kusztor Éva: TjBot robotok programozása online környezetben
 • Molnár Dávid: A logisztika fejlődése a nemzetközi tendenciák tükrében, modernizációja, robotizációs rendszerek kiépítése.
 • Nagy Vivien: A Kodolányi János Egyetem honlapjának fejlesztése.
 • Szabó Patrik: A Harman Automotive modellezett folyamatainak kiterjesztése a Harman egyéb divízióira.
 • Szilágyi Péter: Hálózat tervezése, kivitelezése és fejlesztése
 • Tunyogi Bence: REST – API kompatibilis, moduláris, kommunikációs szoftver fejlesztése rakatkezelő rendszerekhez.
 • Viola Máté László: Munkaidő nyilvántartó program RFID beléptető rendszerrel integrálva

Mérnökinformatikus alapképzés (Informatikai biztonság és rendszermérnök specializáció)

 • Csenki Dávid: Alacsony költségű NAS szerver tervezése és kivitelezése
 • Köves Krisztián Viktor: Automatizált tesztelés
 • Simon György: Hálózati eszközök cseréje
 • Mérnökinformatikus alapképzés (Big Data és üzleti intelligencia specializáció)
 • Lévai Krisztián: E-Darts – Darts versenyszervező program

 

Az elért eredményekhez szívből gratulálunk, és további szakmai sikereket kívánunk!