Diplomaosztó az Alba Regia Műszaki Karon

2021. július 9-én az Alba Regia Műszaki Karon az elmúlt időszakban tanulmányaikat befejező és sikeres záróvizsgát tett hallgatók – mindenki örömére – ismét személyesen vehették át diplomájukat. Az online oktatás kezdeti nehézségei és a személyes konzultációk hiánya ellenére elkészültek a szakdolgozatok és sikeresen lezajlottak a záróvizsgák. Remélhetőleg a diákélettel kötelezően együtt járó, de ezúttal elmaradt szórakozásokat is sikerül majd idővel bepótolni.

Az eredetileg szabadtérre tervezett diplomaosztó ünnepség kezdési időpontja előtt negyed órával egy zápor keltett némi riadalmat, de a szervezők gyors reagálásának köszönhetően, így is ünnepélyes hangulatban zajlott az esemény az egyetemi campus előadótermében, melynek narrátora Fejes Gábor mestertanár volt.

Az elnökségben helyet foglaltak: Mészáros Attila, Székesfehérvár Megyei Jogú Város alpolgármestere; Dr. Seebauer Márta, az Óbudai Egyetem oktatási rektorhelyettese; Szauter Ferenc gépészmérnök, aki a legelső fehérvári gépészmérnök képzés hallgatója volt; Prof. Dr. Györök György, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja; Dr. Pogátsnik Monika, az Alba Regia Műszaki Kar oktatási dékánhelyettese; Nagyné Dr. Hajnal Éva, az Alba Regia Műszaki Kar kutatási dékánhelyettese; Dr. Pődör Andrea, az Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézetének igazgatója; Piglerné Dr. Lakner Rozália, az Alba Regia Műszaki Kar Termé-szettudományi és Szoftvertechnológiai Intézetének igazgatója.

A Himnusz közös eléneklése után elsőként Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a végzősöket, de egyúttal felhívta figyelmüket, arra, hogy a tudás idővel elévül, vagyis diplomásként is éljenek a különböző továbbképzési lehetőségekkel. Dr. Seebauer Márta rektorhelyettes asszony kifejezte örömét hogy a másfél éves online oktatás után mégiscsak sikerül a személyes búcsú, majd ő is hasonló gondolatokkal zárta köszöntőjét, mint az előtte szóló. Az „ipar 4.0”-t, vagy másképpen a 4. ipari forradalmat egy száguldó vonathoz hasonlította, amelyről lemarad, aki nem képezi magát folytonosan. Hangsúlyozta, hogy az Óbudai Egyetem számos továbbképzési lehetőséget kínál. Prof. Dr. Györök György, a kar dékánja útravaló gondolatai mellett kiemelte és megköszönte azoknak a hallgatóknak a munkáját, akik tanulmányaik terén, vagy a közösségi munkában kiváló teljesítményt nyújtottak.

Dicséretben részesültek TDK-n elért eredményeik alapján:

 • Epresi Konrád mérnökinformatikus: 2018 évi TDK I. helyezett, OTDK különdíj;
 • Tóth András Tibor mérnökinformatikus: 2019 évi TDK I. helyezett, 2020 évi TDK III. helyezett;
 • Marton Dániel Ákos mérnökinformatikus: 2019. évi Wroczlaw-i Tudományos Diákkonferencián I. helyezett;
 • Göttli Vivien műszaki menedzser: 2020. évi TDK II. helyezett; Takács Lolita műszaki menedzser: 2019 évi TDK I. helyezett;
 • Császár Zsolt Imre villamosmérnök: 2020 évi TDK különdíj és 2021 évi OTDK I. helyezés;
 • Burdohán Péter mechatronikai mérnök: 2021. évi TDK I. helyezett.

Közösségi munkájuk alapján dicséretet kaptak Epresi Konrád és Takács Lolita, volt HÖK elnökök.

Tanulmányi eredményeik alapján dicséretben részesültek:

 • Mérnökinformatikus szakon: Berki Dávid, Kreizinger Máté, Szilágyi Péter kiváló, Epresi Konrád
 • Műszaki menedzser szakon: Szegedi Laura
 • Földmérő és földrendező szakon: Nagy Petra
 • Geoinformatikai szakmérnök szakon: Devecseri Anikó
 • Precíziós gazdálkodási szakmérnök szakon: Szabó Virág, Gyivicsán Zoltán, Pluhár Tamás

Szokásosan, a diplomaosztó ünnepségen kerülnek átadásra az Alba Regia Karért végzett kiemelkedő munkáért adományozott kitüntetések. Ezúttal Dékáni dicséretben részesült Tolner Nikoletta mestertanár, a Mérnöki Intézet intézetigazgató-helyettese és Módné Takács Judit mestertanár, a Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet intézetigazgató-helyettese. Mindketten a Karon végzett magas színvonalú oktatási tevékenységükért, lelkiismeretes és hallgatóbarát munkájuk elismeréseként részesültek a kitüntetésben. Dr. Nagy Gábor a Geoinformatikai Intézet adjunktusa szintén Dékáni dicséretet kapott a Karon végzett magas színvonalú oktatási tevékenységéért, megbízható és példaértékű kutatói munkája elismeréséül.

Az oktatói kitüntetések mellett ugyancsak elismerik azoknak a külsős szakembereknek, intézményvezetőknek, cégvezetőknek a munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárulnak az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar hírnevének öregbítéséhez. Ez alkalommal Horváth Lajos, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikum igazgatója vehetett át elismerő oklevelet.

Az elismerések átadása után – a diplomaosztó ünnepélyes hangulatát emelve – Verő Johanna csodálatos fuvolajátékát hallgathattuk meg.

Ezt követte a tanulmányaikat befejezettek ünnepélyes eskütétele, melyet Prof. Dr Györök György dékán úr az eskü elfogadásával erősített meg, és ezzel a Karon végzetteket igazgatásszervezőnek, földmérő és földrendező mérnöknek, mérnökinformatikusnak, mechatronikai mérnöknek, műszaki menedzsernek, villamosmérnöknek nyilvánította, valamint az Óbudai Egyetem kötelékéből elbocsátotta.

A diplomák átadása dékán úr és a szakonként illetékes intézetigazgatók, intézetigazgató-helyettes közreműködésével történt, így Dr. Pődör Andrea a Geoinformatikai Intézet részéről, Piglerné Dr. Lakner Rozália a Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet részéről és Tolner Nikoletta a Mérnöki Intézet részéről nyújtották át az okleveleket.

A diplomák átvételét követően a végzetteket köszöntő és tőlük búcsúzó beszédek hangzottak el. A Hallgatói Önkormányzat nevében Kovács Katona Gréta HÖK elnök köszönt el a hallgatótársaktól. Az Alba Regia Műszaki Kar friss diplomásainak nevében Epresi Konrád mérnökinformatikus (korábban már földmérőmérnök) vidám pillanatokat is idézve búcsúzott az Alma Matertől, hallgatótársaktól. Végezetül a friss diplomások nevében Nagy Petra földmérőmérnök tanulmányaik és az AMK-s évek emlékére felkötötte az évfolyam szalagját az Alba Regia Kar zászlójára. Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével zárult.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán a 2020-2021-es tanévben összesen 151-en fejezték be tanulmányaikat, közülük 26-an az egyre népszerűbb duális képzési formában, és  szereztek diplomát, szakmérnöki diplomát, vagy mérnökinformatikus asszisztensi végzettséget. Az idén végzettekhez csatlakoztak néhányan a tavalyi tanévben végzettek közül is, és az oklevél személyes átvételét választva részt vettek az diplomaosztó ünnepségen.
Valamennyi frissen végzett hallgatónak gratulálunk! Kívánjuk, hogy mindannyian találják meg helyüket az életben, úgy szakmai téren, mint magánéletükben. Mindenkit visszavárunk továbbképzéseinkre, ipari együttműködésre a duális képzés kereteiben, de örülünk egy szakmai beszámolónak is, hiszen az valódi visszajelzés, az AMK-n töltött évek minősítése.

A diplomaosztó ünnepségen készült összes fotó itt elérhető.

Balázsik Valéria


A jelenlegi oldal frissítve: 2023.10.19.