Dékáni köszöntő

Az Alba Regia Műszaki Kar, mint az ország egyik legnagyobb műszaki egyetemének, egyetlen nem budapesti kara, az Óbudai Egyetem teljes kutatási szellemi potenciálját biztosítja. Karunk Székesfehérváron, fejlett ipari környezetben helyezkedik el ott, ahol a mérnökképzés elmúlt fél évszázada rangot jelent és kötelez.

Ezen évek alatt a régió műszaki felsőoktatásának meghatározó tényezőjeként egy kisvárosnyi mérnök kapott itt a villamosmérnöki, informatikai, geodéziai, műszaki menedzser tudományokból olyan kiváló képzést, amely azonnal hasznosítható tudást, gyakorlati szemléletet adott. A nálunk végzett mérnökök, szakemberek maghatározó szereplői a nemzeti és nemzetközi szakmai közéletnek. Friss diplomásaink azonnal találnak maguknak munkahelyet, méltó életpálya és szakmai karrier lehetőséget.

A karra nézve fontos követelmény a város, a régió, az ország folyamatosan újrafogalmazódó szakember igényeinek biztosítása.

Amikor Önök hivatást választottak, karunkra jelentkeztek jól döntöttek. A nálunk tanulható tudományágak, a kapcsolódó interdiszciplináris területek fontosak, piacképesek, perspektivikusak.

Igazán jól működő iskolák, felsőoktatási műhelyek, olyan helyen jöhetnek létre, ahol nincs éles határ az alkalmazott kutatás, fejlesztés, az innováció illetve az oktatás között. Mostanság új műszaki eredményeket, a meglevők alkalmazását, önálló értéket csakis kutató-, alkotó közösségben, kitartó szívós, gyakran áldozatos munkával lehet elérni.

Karunk oktatóira, munkatársaira, hallgatóinkra vonatkozó meghatározó princípium; az emberközpontúság, a minőség, a magabiztos tudás, a képzési eredményesség, a társadalmi igényekhez, elvárásokhoz történő gyors és sikeres alkalmazkodás.

Fontos tudni, arról, a karunkon honos, diákokat és tanárokat összekovácsoló erőről, közösséget meghatározó kohézióról, amely egy életre szól.

Az itt eltöltött dolgos évek alatt a megszerzett korszerű tudás mellé, azzal összemérhetően fontos dolgot kapnak hallgatóink: erkölcsi tartást, az új iránt fogékony, okos, problémamegoldó habitust.

Prof. Dr. Györök György
dékán