Fenntarthatóság

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara nagy hangsúlyt helyez a fenntarthatósági célok megvalósítására mind az oktatás, a kutatás és az intézmény működtetése és jövőbeli fejlesztése terén.

2024-től kezdődően egy kari fenntarthatósági megbízott, Dr. Udvardy Péter koordinálja a célok elérésével kapcsolatos törekvéseket. Ennek keretében megkezdődött egy kari fenntarthatósági stratégia kidolgozása, amelyben a kari törekvéseket az Európai Unió 17 SDG (fenntarthatósági célkitűzés) tekintetében megfogalmazzuk.

Fenntarthatóság az oktatásban

Az oktatási tevékenységünkben törekszünk olyan műszaki és gazdasági szakemberek képzésére, akik ismerik a fenntarthatósági törekvéseket és ezeket alkalmazzák a mindennapi életben és a szakmájukban egyaránt.

A Geoinformatikai szakmérnök/szakember, a Precíziós gazdálkodási szakmérnök/szakember képzés, a Pilóta nélküli légijármű üzemeltető szakmérnök/szakember, a Geoinformatika Msc képzések fő tantárgyaikban képviselik ezeket a célokat. A többi képzés kötelező és választható tantárgyak keretében kapja meg ezt az információt.

A fenntarthatósági és Green törekvések megismerésére szerveztünk egy hetes Erasmus Blended Intenzív kurzust külföldi partnerintézmények bevonásával Jung Researcher’s Academy for Green Cities címmel, ahol interdiszciplináris projektet építünk a városi környezetek fenntarthatósága érdekében. Részt vettünk és részt veszünk hallgatóinkkal ilyen rendezvényeken. Jung Researchers Academy with Case Studies (2023. szeptember- Gyulafehérvár, Románia) és From sensors to the data analysis soil-water holistic approach (2024 május Bukarest – Románia)

Az Innovation Worldwide című szabadon választható kurzus keretében hangzanak el előadások a fenntarthatósággal kapcsolatosan.

Gépészmérnök hallgatóink projektmunka keretében ipari gyártósorok elemeinek újra hasznosítását tanulják egy gyakorlati példán keresztül és kötelező tantárgyként az Energiagazdálkodás és környezetvédelem szerepel a tantervben.

Gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatók a Környezetgazdaságtan című tárgyat, Villamosmérnök Bsc. Biztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai című tárgyat tanulják.

Fenntarthatósági rendezvények

Számos rendezvénnyel irányítjuk a hallgatóink, valamint a felnövekvő generáció és a lakosság figyelmét a fenntarthatósági célokra.

Lányok Napja rendezvény a Nők műszaki pályákra történő orientációját tűzte ki célul.

Garai Géza Szabadegyetem tudomány népszerűsítő előadássorozat a nagyközönség és az egyetem hallgatói, oktatói számára, számos előadásának fókuszában a fenntarthatóság áll.

Fenntarthatósági kutatások

Számos kutatás kapcsolódik a fenntarthatósági célok vizsgálatához, eléréséhez.

WREN projekt: 756,55 millió Ft-os vissza nem térítendő támogatásból valósul meg a WREN mesterséges intelligencián alapuló döntéstámogatói rendszer, amely az aszálykárok mérséklését segítheti a precíziós mezőgazdaság számára. Az innovációs fejlesztés a Combit Számítástechnikai Zrt, valamint az Óbudai Egyetem és a Széchenyi István Egyetem által alkotott konzorcium projektjeként fog megvalósulni 2025 márciusáig.

Kinai TÉT projekt A kutatás célja annak vizsgálata, hogy vidéki környezetben a pontfelhők és a távérzékelési adatok hogyan segíthetik a felszíni alakzatok vizsgálatát, ezzel is hozzájárulva az ENSZ által koordinált Sustainable Development Group Infrastructure (Fenntartható Fejlődés Csoport Infrastruktúra) iniciatívához.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00109: Innovációnk célja egy olyan LPWAN (Low Power Wide Area Network) kommunikációs technológiára épülő komplex döntéstámogató rendszer fejlesztése tejelő és húshasznú szarvasmarha-tartó gazdaságok számára, amely a bendőben és az állatok környezetében mért adatok elemzésén alapulva képes az ivarzás és az ellés megbízható előrejelzésére, a bendőhőmérséklet mérésén keresztül a betegségek akut szakaszban történő felismerésére, és akár a világon egyedülállóan az aktuális stresszállapot folyamatos monitorozására, a szívritmus-mérése által. A hároméves projektidőszak során nagymennyiségű adat gyűjtését tervezzük az állatok mikrokörnyezetéből (pl. hőmérséklet, páratartalom, szélsebesség, NH3, CO2 stb.), és magukról az állatokról (pl. mozgási aktivitás, fekvéssel/állással töltött idő, testhőmérséklet, szívritmus stb.). A döntést támogató riasztások és tanácsok a fejlesztés tárgyát képező felhasználói felületen jelentkeznek majd a gazdáknál. Az innováció terveink szerinti mielőbbi rendszerbe állítása elősegíti a tej- és húshasznú szarvasmarhatartó gazdaságokban az időszerű/korai beavatkozásokat (gyógyszeres kezelések, megelőző intézkedések, mesterséges termékenyítés), és a különböző környezet- és állathűtési programok állatjólléti szempontú optimalizálását az istállóban/fejőházban, illetve – legeltetett húshasznú állományok esetében – a legelőn.

Válogatott publikációk

[1]
B. Beszédes, “Small-scale Off-grid Energy Supply System Architecture for Sustainable Greenhouses,” in IEEE 22nd World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : SAMI 2024 : Proceedings, 2024, pp. 377–382.
[2]
Q. Meng, J. Gao, L. Zhang, X. Hu, J. Qian, and T. Jancsó, “Coupled cooling effects between urban parks and surrounding building morphologies based on the microclimate evaluation framework integrating remote sensing data,” SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY, vol. 102, pp. 1–12, 2024.
[3]
A. T. Montañez-Reyes, L. Sajo-Bohus, and S. A. Martinez-Ovalle, “Radon activity concentration RnCA and workers lung cancer risks in SENA coal mines, Colombia,” APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, vol. 205, 2024.
[4]
B. Beszédes, “Hybrid Battery Bank Application in Energy Storage System,” in IEEE 23rd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI 2023) : Proceedings, 2023, pp. 129–134.
[5]
F. Díaz, R. Liza, J. Rojas, P. Pereyra, M. E. Lopez, D. Palacios, L. Sajo-Bohus, and S. Benites, “Environmental Alpha Radiation from the Soil at a Prehispanic Ancient Sacred Site in Lima, Perú,” Ecological Engineering & Environmental Technology, vol. 24, no. 9, pp. 291–299, 2023.
[6]
Hajnal. Éva, Vakulya. Gergely, and Udvardy. Péter, “Heart Rate (HR) Detection by Cattle Rumen Bolus,” in IEEE 27th International Conference on Intelligent Engineering Systems 2023 (INES 2023), 2023, pp. 155–159.