Geoinformatikai szakmérnök / szakember

A képzési cél

A geodézia és térinformatika legújabb nemzetközi és hazai szakmai eredményeit ismerő, a szakma különböző területein felmerülő feladatok végrehajtására képes jól felkészült szakemberek képzése, akik alkalmasak magas színvonalú, önálló munkavégzésre speciális feladatok megoldása során. Ebbe tartozik minden mérnöki tervezés alapját képező informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése, a településtervezés és rendezés, a környezetvédelem, a közműüzemeltetés és nyilvántartás támogatása, a műemlékvédelem támogatása.

Az elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak a geoinformatika gyakorlati, üzemeltetési feladatainak megoldására. A képzés az UNIGIS nemzetközi hálózat tagjaként hozzáférést biztosít a korszerű térinformatikai és képfeldolgozási szoftverek megismeréséhez.

  Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése

Mérnöki végzettséggel (BSc/MSc) rendelkező diplomások esetén „geoinformatika szakmérnök szakirányú szakképzettség”

Nem mérnökök esetén „geoinformatikai szakember”

  A képzésbe jelentkezhet

Műszaki és agrár főiskolai vagy egyetemi végzettségű mérnökök, természettudományos szakon végzett kutatók és tanárok.

  A képzési idő és a képzés díja

A képzési idő 4 szemeszter, 120 kredit.
A félévi költségtérítés mértéke 2023-ban 210.000.- Ft / szemeszter.

  A képzésre jelentkezés

A jelentkezési lap letöltésével és elküldésével történik meg, a hivatalos felvétel a beiratkozási lap kitöltésével zárul.

  A képzés főbb tanulmányi területei

Alapismeretek és szakmai törzsanyag:
A szakot megalapozó ismeretek; informatikai, adatgyűjtési és térinformatikai alapismeretek

Speciális szakismeretek:
adatgyűjtési és térinformatikai rendszerek, adatfeldolgozó és térinformatikai szoftverek, térinformatikai alkalmazások, építőmérnöki és mérnökgeodéziai technikák alkalmazási területei, menedzsment ismeretek.

  Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ismeretek ellenőrzési rendszere házi feladatok megoldásából, és modulonkénti írásbeli vizsgákból, majd a teljes kurzus zárásaként szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

Érdeklődni lehet:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
Tel/fax: +36 (22) 200-422
E-mail: to@amk.uni-obuda.hu

Szakfelelős: Dr. habil. Pödör Andrea
E-mail: podor.andrea@amk.uni-obuda.hu

  Képzési forma

A képzés távoktatásos formában folyik, de minden egyes modul esetén 2 vagy 3 napos konzultációt biztosítunk, amelyek csütörtök-péntek-szombati elfoglaltságot jelentenek. A modulokról a mellékelt tájékoztatók adnak bővebb információt..