Felvételi tudnivalók – Földmérő és földrendező mérnök

Képzési szint: Alapképzés

Munkarend: Nappali és levelező

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas vagy önköltséges

Képzési idő: 7 félév

Felvételi tárgyak:

matematika vagy informatika, és biológia / fizika / földrajz / egy idegen nyelv (angol, német) / informatika / kémia / matematika / természettudomány / egy szakmai előkészítő tárgy / a képzési területnek megfeleltethető szakmacsoport szerinti (földmérési ismeretek) vizsgatárgy (egy vizsgatárgy csak egyszer választható).

matematika vagy informatika, és biológia / fizika / földrajz / egy idegen nyelv (angol, német) / informatika / kémia / matematika / természettudomány / egy szakmai előkészítő tárgy / a képzési területnek megfeleltethető szakmacsoport szerinti (földmérési ismeretek) vizsgatárgy (egy vizsgatárgy csak egyszer választható).
(a felvételi tárgyak bővebb felsorolását lásd alul)

A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

Választható specializációk: földrendező, geoinformatika.

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők összpontszámát – amennyiben alapképzésre képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – az Óbudai Egyetem a korábban megszerzett oklevél átlagának 40-szeres szorzatával (egész számra kerekítve), vagy az oklevél átlag hiányában az oklevél minősítésének 40-szeres szorzatával (egész számra kerekítve) számolja. Ebben az esetben maximum 200 pont adható a jelentkezőnek és annak megkettőzésével, valamint a többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot.

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

Jelentkezni: www.felvi.hu oldalon.

A választható érettségi vizsgatárgyak
a földmérő és földrendező alapszakra jelentkezők esetében

Ha a jelentkező számára az a kedvezőbb, akkor a felvételi összpontszámot az érettségi pontok kétszerezésével számítják. Két érettségi tantárgy számít a felvételinél, mindkét érettségi tárgy középszinten is, és emelt szinten is teljesíthető (utóbbi esetben 50 többletpont jár a jelentkezőnek).

Melyik lehet ez a két felvételi érettségi tárgy?

Az első felvételi tantárgy informatika vagy matematika lehet.

A második felvételi tárgy lehet:
földrajz, vagy fizika, vagy informatika, vagy biológia, vagy kémia, vagy matematika, vagy természettudomány, vagy angol nyelv, vagy német nyelv.

A második felvételi tárgy lehet ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy is, nevezetesen:
földmérés ismeretek (a földmérési szakközépiskolákból jelentkezőknek), közgazdaság ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, kereskedelem ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek

A második felvételi tárgy lehet szakmai előkészítő tárgy is, nevezetesen:
elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

Földmérő és földrendező mérnök alapszakon Magyarországon csak Székesfehérváron folyik képzés. A végzettek körében és Fehérváron „GEO”-ként ismert intézmény 2014-től az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara intézeteként működik.