Záróvizsga információk

Szakdolgozat feltöltés és a bekötött verzió leadása

Szakdolgozat feltöltés itt: https://diploma.uni-obuda.hu/ (elérhető november 2-tól)
  Feltöltési határidő FOKSZ esetén: 2023. december 29. 24:00 (éjfél).
 
Feltöltési határidő BSc, MSc képzés esetén: 2023. december 15. 24:00.

  Feltöltési határidő előrehozott záróvizsga esetén legkésőbb 2023. december 8. éjfél
   (Szerencsésebb a korábbi időpont, konzultáción november 30. lett megjelölve).

  • GEO: Intézeti adminisztrátor – Pirosalma u. 1-3. fsz. 5. titkárság
  • TSZI: Intézeti adminisztrátor – Budai út 45. F épület 115. robotlabor mellett
  • MI: Intézeti adminisztrátor –  Szerdánként 9:00 – 15:00 óra között: Budai út 45. F/115.
                                                        A hét többi napján: Budai út 43. S/106.

Záróvizsga jelentkezés

Előrehozott záróvizsga jelentkezési időszak: 2023. november 27. – december 3.
(csak igazolt keresztféléves MSc jelentkezés esetén)

Záróvizsga jelentkezés a neptun rendszerben, Ügyintézés/Záróvizsgák menüpontban, az adott záróvizsga időszak jelentkezés megjelölésével.
Jelentkezési időszak: 2023. december 4. – január 7.

Záróvizsga

Téli záróvizsgák időpontja: 2024. január 29. (hétfő) – február 2. (péntek) között, beosztás szerint  (az előzetes beosztás az intézetekre kattintva megtekinthető).
Előrehozott záróvizsga időpontja: 2024. január 8. 
  Intézetek:

A bíráló, a vizsgabizottság, és az ÓE archívuma is a szakdolgozat digitális verzióját kapja meg, melyet minden jelentkező feltöltött a szakdolgozat portálra.

Az intézeti szakdolgozat és záróvizsga felelősök

Geoinformatikai Intézet: Dr. Katona János (katona.janos@amk.uni-obuda.hu)
Mérnöki Intézet: Tolner Nikoletta (tolner.nikoletta@amk.uni-obuda.hu)
Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet: Módné Takács Judit (modne.t.judit@amk.uni-obuda.hu)

Záróvizsga menete

A záróvizsga a dolgozatok védésével kezdődik (prezentáció max 10 perc), majd a szóbeli résszel folytatódik.
A felelés a bizottsági táblázatokban szereplő sorrendben történik. A tételek kidolgozására a felkészülési idő tételenként kb. 30 perc.

A vizsgára hozzon magával kék színű tollat(kat), fényképes igazolványt. Öltözet az ünnepélyes alkalomnak megfelelő legyen, illetve a neptunban feltételnül ellenőrizze, hogy minden adata megfelelően legyen megadva, a későbbi adminisztrációs hibák elkerülése végett. (pl. második keresztnév, szül. hely, idő, stb.)

Kérem, hogy a záróvizsgára készült prezentációt elektronikus úton, legkésőbb 2024. január 15. 16 óráig, előrehozott záróvizsga esetén 2023. december 17. éjfélig szíveskedjen a következő e-mail címre elküldeni:

A prezentáció sablonja az alábbi linken érhető el:
  Prezentáció sablon

A záróvizsga-bizottság a szóbeli feleletek után, összesítve hirdeti ki a záróvizsga-eredményeket.

A záróvizsga eredménye

a) szigorlati követelményt is tartalmazó tantervek esetén: a szigorlatokra, a szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – átlaga az alábbiak szerint:

Z = [S + SZD + Z1+Z2+…+Zm] / (2+m).

b) szigorlati követelményt nem tartalmazó tantervek esetén: a szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – átlaga az alábbiak szerint:

Z = (SZD + Z1+Z2+…+Zm) / (1+m).

A záróvizsga sikertelen, ha bármelyik kapott érdemjegy elégtelen. A záróvizsga eredményét a bizottság elnöke hirdeti ki.