infoblokk kedv final felso cmyk ESZA

S.T.E.A.M. munkák a jövőben – pályaorientációs kiállítás

A „S.T.E.A.M. munkák a jövőben” pályaorientációs kiállítás a Titkok Háza Tudományos Élményközpontban az EFOP-3.3.6-17-2017-00002 számú, „Természettudományos élményközpont létrehozása Székesfehérváron” című projektben valósult meg az Echo Innovációs Műhely és az ÓE Alba Regia Műszaki Kar szervezésében. A rendezvényt dr. Cser-Palkovics András SZMJV polgármestere és az ÓE alapítványi kuratóriumának tagja, dr. Zugor Zsuzsanna az Echo Innovációs Műhely elnöke és Prof. Dr. Györök György az ÓE Alba Regia Műszaki Kar dékánja nyitotta meg. 

Dr. Cser-Palkovics András SZMJV polgármestere és az ÓE alapítványi kuratóriumának tagja köszöntőjében hangsúlyozta, hogy „A XXI. század legmodernebb technikája már mindennapos itt a fehérvári gazdaságban.” Székesfehérvár polgármestere nyitó gondolataiban kiemelte, hogy a technológiai változások a jelenleg bemutatásra kerülő szakmákat is átalakíthatják, viszont az elsajátított készségek, kompetenciák további lehetőségeket nyitnak majd meg a területen tevékenykedők előtt.

Prof. Dr. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karának dékánja az élethosszig tartó tanulásra való képesség fontosságát emelte ki, s hangsúlyozta, hogy felsőoktatási intézményként az új, még kialakulóban lévő szakmák, tudományterületek „felkarolására” is készülnek, hogy a jövő hallgatói számára számára minden lehetőség adott legyen ahhoz, hogy megállhassák helyüket a nemzetgazdaságban.

Dr. Zugor Zsuzsanna az Echo Innovációs Műhely elnöke, mint a projektet megvalósító konzorcium vezetője köszöntötte a diákokat. Megnyitó beszédében kiemelte, hogy a Titkok Háza 2019 februári nyitása óta, különböző élménypedagógiai foglalkozásokkal már több mint 11.000 tanulót vonhattak be a természettudományos szakmák rejtelmeinek a beavatásába. Hangsúlyozta, a mai rendezvény célja, hogy új szakmákat ismerhessenek meg az általános iskolás korosztály.

A „S.T.E.A.M. munkák a jövőben” program célja a születésben lévő szakmák bemutatása volt, egy-egy szakértő segítségével az általános iskola végzős diákjai számára. A Titkok Háza Jövő szakmáinak a termeiben egy-egy 15 perces interaktív foglalkozáson keresztül, 10 szakmát megismerve váltak a „S.T.E.A.M. jövő szakmák hírnökeivé”. UX designerként készítettek ételrendelős applikációt, betekintést nyertek a videójáték fejlesztés alapjaiba, megismerték a drónok sokszínű felhasználását, a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeit a „TJ-Bot” és „Doggy” segítségével, a 3d nyomtatás szinte minden iparághoz kapcsolható világát, a startupper szemléletű innovatív vállalkozókat, a tehetségek felkutatásának fontosságát, a villamosmérnöki szakma jelentőségét, de a környezetvédelem, a fenntarthatóság is képviselve volt a környezetmérnöki munka bemutatásán keresztül.

Ezúton is köszönjük minden jövő szakmát bemutató céges képviselőnek az inspiráló pályaorientációs foglalkozásokat, amit az általános iskolásoknak tartottak. A bemutatott jövő szakmák:

 • Videojáték készítő – Józsa Szabolcs a Nemesys Games tulajdonosa, ügyvezetője,
 • Talent Acquisition Specialist – Tóthné Halász Judit,
 • Robotic Process Automation (RPA) specialist – Marxer Balázs,
 • Drónszakértő – Lehoczky Máté (ACRSA) Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület elnöke,
 • Villamosmérnök – Németh Tibor és Talmácsi Gábor Harman BeckerKft,
 • Környezetmérnök – Molnár Mónika,
 • Startupper – Rapali Zsolt és Cseri András a LocBee alapító tagjai.
 • 3d nyomtatás specialista – Szabó László 3DP Studio Kft ügyvezetője
 • AI fejlesztő és programozó – Fajkusz Ferenc a Kyndryl fejlesztési ügyekért felelős vezetője
 • UX designer – Varga-Márfy Milán.

steam palyaorientacios kiallitas plakát 20211019
20211015 NLVklub hu

Országos Logisztikai Csapatbajnokság 2021.

A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja immár 9. alkalommal szervezi meg az 1 200 000 Ft összdíjazású Országos Logisztikai Csapatbajnokságot.

A rendezvény a hazai logisztikai életben hiánypótló. Célunk a nappali tagozatos hallgatók tehetséggondozása, lexikális tudásuk, vezetői- és innovációs készségeik fejlesztése gyakorlati jellegű logisztikai feladatok megoldásán keresztül.

Részletes információk, versenykiírás, nevezési lap, népszerűsítő videó, plakát az alábbi linken keresztül érhetők el:

https://drive.google.com/drive/folders/1ny9IukGa_jVrdaramQk0lwRCIJeY5q7K?usp=sharing

Megkérnénk Önöket, hogy a videót és a plakátot legyenek szívesek népszerűsíteni.

Honlapi tájékoztatónk: https://nlvklub.hu/csapatbajnoksag/

nlvklub.hu
Versenykiírás Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület 1.200.000 Forint összdíjazású Logisztikai Csapatbajnokság a jövő logisztikusainakA Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja immár kilencedik alkalommal országos szintű logisztikai csapatbajnokságot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói részére. Nevezési lap A verseny célja Tehetséggondozás: olyan kiváló tehetséggel és motivációval bíró hallgatókból álló csoport kiválasztása, akik élethivatásként tekintenek a logisztikára.A csapatok […]

Nevezési határidő: 2021. november 14.

ABB Női mentorprogram poster

ABB Női mentorprogram

Az ABB Kft. mint Kiíró, „ABB Női mentorprogram” (angolul „Sustainable Talent Program – for women in engineering”) elnevezéssel pályázatot hirdet a műszaki felsőoktatásban tanuló főiskolai / egyetemi női hallgatók számára.

Programunk célja, hogy erősítsük a nők részvételét és növeljük munkavállalási kedvüket a műszaki vonalon, illetve lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a női hallgatók már tanulmányaik során megismerkedhessenek egy nemzetközi cég termékeivel, szolgáltatásaival, működésével.

A program során maximum 6 fő női hallgató kerül kiválasztásra. A programban résztvevő hallgató a Kiíró cég vezetői és szakemberei közül saját dedikált mentort kap, akikkel a félév során 5 alkalommal (személyes és/vagy online) konzultáción vehet részt. A nyertesek továbbá betekintést nyerhetnek egy multinacionális cég mindennapjaiba, gyárlátogatáson vehetnek részt, megismerkedhetnek az ABB női vezetőivel, HR szakemberektől személyes és/vagy online konzultáció keretében tanácsot kaphatnak a későbbi elhelyezkedéshez, vagy akár gyakornokként aktívan részt vehetnek a munkában. Emellett megismerhetik, hogy milyen különböző életpálya modellek léteznek a műszaki területen.

Olvasd el összefoglalónkat a 2021-es női mentorprogramtól! 2021-ben is sikert aratott az ABB női mentorprogramja

ABB mentorprogram női műszaki felsőoktatási hallgatóknak

Pályázati és részvételi feltételek

A pályázati dokumentáció

 • Maximum 2 oldalas önéletrajz (magyar és angol nyelven)
 • Maximum 1 oldalas motivációs levél – mely tartalmazza, hogy a pályázó miért tartja érdekesnek a programot, milyen előnyöket lát, milyen hosszú távú tervei vannak a műszaki pályán (magyar és angol nyelven)

Részvételi feltételek

Az alábbi feltételeknek megfelelő pályázókat várjuk:

 • 2. és 3. éves BSc, 4., vagy 5. éves MSc női hallgató
 • Aktív középfokú angol nyelvtudás
 • Magyarországi aktív hallgatói jogviszony (nappali, esti, levelező, aktív féléves) az alábbi intézmények egyikén:

       Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  • Gépészmérnöki kar
  • Villamosmérnöki és Informatikai kar

   Debreceni Egyetem

  • Műszaki Kar

   Kecskeméti Főiskola

  • Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai kar

   Miskolci Egyetem

  • Gépészmérnöki és Informatikai Kar
  • Műszaki Anyagtudományi Kar

   Óbudai Egyetem

  • Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
  • Alba Regia Műszaki Kara

   Pannon Egyetem

  • Mérnöki Kar
  • Műszaki Informatikai Kar

   Pécsi Tudományegyetem

  • Műszaki és Informatikai Kar

   Széchenyi István Egyetem

  • Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

   Szegedi Tudományegyetem

  • Mérnöki Kar

Kizáró ok:

A Kiíró a pályázatra azon hallgatók jelentkezését fogadja el, akik a pályázati, és/vagy a nyertes időszakban az ABB versenytársánál szakmai gyakorlatot nem folytatnak és/vagy nem dolgoznak.

Határidő

 • A pályázás időtartama: 2021. szeptember 24. és 2021. október 31. között. 
 • A pályázat beadási határideje: 2021. október 31.
 • A pályázatokat a következő linken keresztül történő jelentkezés formájában várjuk: https://careers.abb/global/en/job/79902505/ABB-N%C5%91i-mentorprogram
 • A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket írásban a kornelia.rada@hu.abb.com címen lehet feltenni 2021. október 31ig.  Az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB Női mentorprogram”

A pályázaton nyertes

 • A kiválasztott női hallgató, 5 hónapon keresztül – 2022 január 1. és 2022 június 30. között – 5 alkalommal részt vehet a pályázati felhívásban részletezett programban, amelynek költségeit (étkezés, gyárlátogatás) Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli.
 • Vállalja, hogy a saját költségén a havonta megrendezésre kerülő konzultációkon részt vesz.
 • A pályázaton nyertest terhelő kötelezettség(ek) nem teljesítése a mentorprogramból történő kizárást vonhatja maga után.

A pályázatok értékelése

A pályázat érvényességének vizsgálata

Valamennyi beérkező pályázat értékelésre kerül.

A pályázat érvénytelen a következő esetekben:

 • A pályázat nem érkezik be a kiírt határidőre.
 • A Pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő valamennyi feltételnek.

A pályázat értékelési szempontrendszere:

A beadott pályázatok értékelését az ABB szakemberei végzik a következő szempontok figyelembevételével:

 • Motiváltság
 • Szakmai rátermettség
 • Minimum középfokú aktív angol nyelvtudás megléte (szóban és írásban egyaránt)
 • Benyújtott pályázat formai áttekinthetősége: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény, felsőoktatási szakmai tevékenységben való aktív részvétel

A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes és/vagy online meghallgatására kerül sor, amely meghallgatáson való részvétel költsége Pályázót terheli.

A kiértékelés határideje és formája

A pályázatokat a fenti szempontok alapján a Kiíró értékeli, és a nyertes pályázó nevét 2021. november 19-ig közzéteszi a www.abb.hu weboldalon, e-mailen is kiértesítve a nyerteseket

A Pályázó a közzétételhez / nyilvánosságra hozatalhoz a pályázata benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot engedjen a Kiírónak, amelynek eredményeképp megilleti a Kiírót a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.

A Kiírót megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Kiíró a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.

Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázaton történő eredményes részvétele esetén a neve, valamint azon oktatási intézmény neve, ahol tanul, a Kiíró honlapján közzétételre kerüljön.

Kiíró fenntartja a jogát annak, hogy a pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja, vagy az elbírálási határidőt meghosszabbítsa. A mentorprogram odaítélésnek a joga a Kiíró kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, így a Kiíró döntése a Pályázó által nem vitatható, és a kiírói döntés felülvizsgálata semmilyen formában sem kérhető.

Pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati feltételeket maradéktalanul tudomásul veszi és egyben elfogadja.

Hozzájárulás

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot engedjen a Kiírónak, amelynek eredményeképp megilleti a Kiírót a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.

A Kiírót megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Kiíró a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.

Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázaton történő eredményes részvétele esetén a neve, valamint azon oktatási intézmény neve, ahol tanul, a Kiíró honlapján közzétételre kerüljön.

Kiíró fenntartja a jogát annak, hogy a pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja, vagy az elbírálási határidőt meghosszabbítsa. A mentorprogram odaítélésnek a joga a Kiíró kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, így a Kiíró döntése a Pályázó által nem vitatható, és a kiírói döntés felülvizsgálata semmilyen formában sem kérhető.

Pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati feltételeket maradéktalanul tudomásul veszi és egyben elfogadja.

Újabb induló projekt az Arconic Alapítvány támogatásával

Újabb induló projekt az Arconic Alapítvány támogatásával,
középpontban az Ipari Elektronikai Labor fejlesztése

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar és az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az egyetemi kar 2021. évben 25.000 dollár támogatásban részesül az Arconic Alapítvány részéről az Ipari Elektronikai Labor, valamint a képzések tananyagainak további fejlesztéséhez. A rendezvényen Jasper van Zon az Arconic európai, ázsiai régióért felelős kommunikációs és kormányzati ügyek igazgatója, Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár MJV város polgármestere, az ÓE kuratóriumi tagja, Dr. Seebauer Márta az Óbudai Egyetem rektorhelyettese, Varga Zsuzsanna az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft ügyvezető igazgatója és HR vezetője, Gábor Balázs, az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft ügyvezető igazgatója és gyárvezetője és Prof. Dr. Györök György dékán volt jelen.

Az Arconic Alapítvány támogatásával, a korábbi évek együttműködéseinek köszönhetően a következő projektek fejlesztései épülhettek egymásra: 2017-ben elkészült az Ipari Elektronikai Labor, amely PLC, elektropneumatikai eszközök és különböző ipari elektronikai, automatizálási folyamatok bekapcsolásának lehetőségét teremtették meg a képzésekben. 2018-ban az „Intelligens gyártás – Ipari folyamatok kísérleti laboratóriuma” projekt keretében az intelligens gyártás, az „Internet of Things”, a kiber-fizikai rendszerek, a „Big Data” témái jelenhettek meg gyakorlatorientált oktatásban. 2019-ben a Robottechnikai központban, egy Universal Robot 5 kollaboratív robotot beszerzésével, a kapcsolódó ismeretek integrálása történt meg az egyetemi tananyagokba. 2021-ben az Ipari Elektronikai Labor és a képzések tartalmának a továbbfejlesztése az egyetemi kar célja.

Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, az ÓE kuratóriumának tagja megjegyezte az Óbudai Egyetemmel kapcsolatban jó hírek érkeztek a héten, hiszen sikerült az egyetemnek az állammal egy történelmi jelentőségű megállapodást kötnie, amely a működési és a fejlesztési forrásokat is biztosítja. Hangsúlyozta, hogy az infrastrukturális fejlesztések közül kiemelkedik a mechatronikai park és technológiai kutatóközpont (30 milliárd forintos fejlesztés), amely nagy lökést adhat a műszaki felsőoktatás további fejlesztésének, úgyszintén nagy lehetőség a város gazdaságának és a település ifjúságának. Kiemelte, hogy az Arconic stratégiai partnere nemcsak az egyetemnek és a városnak, hanem a magyar gazdaság egészének is.

Dr. Seebauer Márta, az Óbudai Egyetem oktatási rektorhelyettese az ünnepségen hangsúlyozta, hogy „Az ipar 4.0 területén ez a támogatás hihetetlenül fontos. Az ipari elektronika laboratórium kialakításához nagyban hozzájárult az előző támogatás és ez a legújabb támogatás is az oktatás és a kutatás területén hasznosul majd”. Megjegyezte, hogy az Arconic az egyetem egyik legfontosabb ipari partnere és az elsők között volt, amikor a duális képzés rendszere kezdett el felépülni. Megköszönte a 2021. évi támogatást és az együttműködés lehetőségét az Arconic Alapítvány jelenlévő képviselőjének, valamint a cég ügyvezetőinek. Az egyetemi karnak további sikeres projekteket kívánt, amelyek mind a gyakorlatorientáltságot, mind a szakmai-tudományos kapcsolatok további épülését szolgálhatják.

Varga Zsuzsanna, az Arconic Köfém Mill Products Hungary Kft ügyvezetője és HR vezetője az Óbudai Egyetemmel a Köfémnek hosszú évekre visszanyúló együttműködéséről beszélt. A vállalat már 80 éve jelen van a település életében az Öntöde és Hengerműi termelési egységekkel, elkötelezettek a fenntartható működés támogatása, valamint a városnak, a helyi közösségének a fejlesztése iránt is. 2021-ben az Arconic Alapítvány 25.000 dollár összeggel támogatja az Arconic Ipari Elektronikai Labort. Hangsúlyozta, hogy ezen a programon, illetve a duális képzésekre vonatkozó együttműködésen keresztül a székesfehérvári fiatalok jövőbeni munkavállalók versenyképes ismereteinek fejlesztéséhez és a város fenntartható fejlődéséhez is hozzájárulnak. Köszönetet mondott az egyetemi kar szakmai csapatának és a vállalat elkötelezett mérnöki csapatának egyaránt, sikeres együttműködést kívánt.

Dr. Széll Károly egyetemi docens, az ipari robotika szakmérnök képzés felelőse kiemelte, hogy jó együttműködés alakult ki a kutatásfejlesztés és az oktatás területén is az ipari vállalatokkal, amelynek keretében a cégek szakemberei megjelentek az oktatásban óraadóként és az egyetemi oktatók is az ipari területen. Összefoglalta a korábbi évek Arconic támogatásaiból megvalósuló laborokat, fejlesztéseket.

Jasper van Zon, az Arconic európai és ázsiai kommunikációjáért felelős igazgatója Magyarországra érkezett a támogatás bejelentése kapcsán. Kiemelte, hogy 2020-ban az Arconic Alapítvány közel 7 millió dollár értékben támogatott civil projekteket azokban az országokban, ahol a cég tevékenykedik. Hangsúlyozta, hogy Székesfehérvár és környéke a legfőbb kedvezményezettek közé tartozik, mivel ebben az évben 8 helyi civil szervezet, egyetemet, kórházat támogattak 225,000 dollár értékben 2021-ben.