ÓE AMK FB Robotika műhelykonferencia

„A robotika helye és szerepe a felsőoktatásban” műhelykonferencia

Tisztelettel hívjuk és várjuk az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar által szervezett „A robotika helye és szerepe a felsőoktatásban” műhelykonferenciára.

Időpont:    2023. március 2., 10.00-14.00-ig.
Helyszín:   Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, K épület, K-28-as nagyelőadó (8000 Székesfehérvár, Budai út 45.)
                    /Parkolni a campus területén lehetséges, behajtás a Hadiárva utca felől./

A program:

Köszöntők

10.00-10.05: Köszöntő: dr. Cser-Palkovics András polgármester, SZMJV Önkormányzat
10.05-10.10: Köszöntő: Dr. habil. Galambos Péter EKIK főigazgató-helyettes
10.10-10.15: Köszöntő: Prof. Dr. Györök György dékán

Előadások

10.15-10.35: Dr. Galambos Péter: Robotika szerepe és jövője Agrár- és az Egészségiparban
10.35-10.55: Dr. Széll Károly: Az intelligens gyártáshoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési és hallgatói projektek Székesfehérváron
10.55-11.15: Szilágyi Zoltán: Az ipari robotizálási szakirányú továbbképzés bemutatása

11.15-12.15: Kerekasztal-beszélgetés – A felsőoktatás szerepe az ipari robotika oktatásban?
                      Résztvevők: Dr. Széll Károly (ÓE AMK egyetemi docens), Dr. habil. Galamos Péter (ÓE főigazgató-helyettes),
                                          Haray Norbert (üzletágvezető, ABB Kft), Karikó Zsolt (Hanon Systems Kft ügyvezető igazgató), Vámosi Attila (VT Asyst Kft ügyvezető).

12.00-13.00: Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Robottechnikai Központjának bejárása
13.00-14.00: Catering és kötetlen beszélgetés

Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2022/23. tanév II. félévére

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2022/23. tanév II. félévére.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2022/23. tanév II. félévére.

 1. Megpályázható helyek
 

 Intézet neve Foglalkoztatás heti óraszáma Téma terület Havi ösztöndíj mértéke Felelős oktató

Geoinformatikai Intézet

1

5 óra

Vetülettan

16.000 Ft

Dr. Molnár Gábor

Geoinformatikai Intézet

1

5 óra

Geodézia 2

16.000 Ft

Dr. Tarsoly Péter

Mérnöki Intézet

2

5 óra/fő

Ipari robotok

16 000 Ft/fő

Dr. Széll Károly

Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet

1

5 óra

Szoftvertervezés és fejlesztés II.
(felzárkóztatás, segítségnyújtás, mentorálás)

16.000 Ft

Módné Takács Judit

Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet

1

5 óra

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika

16 000 Ft

Dr. Borbély József

Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet

1

5 óra

Matematika 2

16.000 Ft

Dr. Borbély József

Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet

1

5 óra

Analízis 2

16.000 Ft

Makó Margit

Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet

1

5 óra

Diszkrét matematika 2

16.000 Ft

Makó Margit

Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet

2

5 óra/fő

LEGO robotok, méréstechnika

16 000 Ft/fő

Dr. Udvardy Péter

 1. A pályázat feltételei

       Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

   1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
   2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
   3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
   4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
   5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
   6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 1. Benyújtandó dokumentumok
 • Pályázati űrlap
 • Intézeti fogadónyilatkozat
 • Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 • Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 • Kreditigazolás;
 • Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.
 1. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2023. február 24. (péntek) 12 óráig
az oktatási dékánhelyettes részére benyújtani a pogatsnik.monika@amk.uni-obuda.hu e-mail címen.
A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el legkésőbb 2023. február 27. (hétfő) 12 óráig.
A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Székesfehérvár, 2023. 02. 16.

Pogátsnik Monika.
oktatási dékánhelyettes

A szabályzat tartalma az alábbi oldalon megismerhető: http://uni-obuda.hu/files/private/regulation/12901/az-obudai-egyetem-demonstratori-rendszerrol-szolo-szabalyzata.pdf
A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.
A karok – választásuk szerint – a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj
AMK

Erasmus+ pályázati időszak

Érdekel, hogy milyen lehet külföldön élni, életre szóló tapasztalatot szerezni? Dübörög az Erasmus+ pályázati időszak. Pályázatot leadni március 6-10 között tudsz majd.

Pályázz ma, utazz holnap!

Érdekel, hogy milyen lehet külföldön élni, életre szóló tapasztalatot szerezni?
Dübörög az Erasmus+ pályázati időszak. Pályázatot leadni március 6-10 között tudsz majd.

Várunk online tájékoztatóinkra és a pályázatíró workshoppunkra.

Bővül az együttműködés a Székesfehérvári Szakképzési Centrummal

A Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikuma és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar együttműködésében szeptembertől újabb okleveles technikus képzés segíti a legjobb szakmai tanulmányt elérő diákok bejutását a műszaki felsőoktatásba, ezúttal az elektronikai ágazatra fókuszálva. Az együttműködés előzménye, hogy az első ilyen típusú képzés már 2021. szeptemberében indult okleveles gépgyártás-technológiai technikus megnevezéssel. Az újabb kurzus a tudatos karrierút lehetőségének választását kínálja a diákoknak, kiindulva a szakképzés szintjéről, az elektronikai ágazatból a villamosmérnök alapképzésig. A 2023/2024-es tanévben már induló szakot (okleveles elektronikai technikus képzés) sajtótájékoztatón mutatta be az Óbudai Egyetem rektora Prof. Dr. Kovács Levente, Kulcsár Szilvia kancellár, Szépné Holczer Piroska főigazgatóval közösen a Székesfehérvári Szakképzési Centrum részérről, Mészáros Attila alpolgármester, Prof. Dr. Györök György dékán, Horváth Lajos Zoltán igazgató jelenlétében.

A város részéről Mészáros Attila alpolgármester beszédében megköszönte az intézményeknek, hogy együttműködnek egymással a város jövője érdekében. Kiemelte, hogy a település gazdasági erejében az iparban helytálló, jól képzett szakemberek kulcsszereplők. Megjegyezte, hogy napjaink ipari kihívásainak megválaszolásában, a robotikai fejlesztések megvalósításában a magas szintű tudással rendelkező mérnökökre és okleveles technikusokra van szükség, akiket a város felső- és középfokú oktatási intézményei készíthetnek fel erre. Gratulált az SZC Széchenyi Műszaki Technikum közösségének a szakképzési intézmények top 20-as listáján elért pozíciójához.

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora többek között azt emelte ki, hogy hazánk jelenleg leggyakorlatorientáltabb felsőoktatási intézményéről van szó. Megjegyezte, hogy az intézmények közötti együttműködés célja, hogy a középiskolás diákok tudását olyan szintre fejlesszék az okleveles technikus képzésen keresztül, amely az egyetemi hallgatóvá válással a megszerzett ismeretek beépítését a kreditátjárással és az -elismertetés révén egyszerűsítse, megkönnyítve az átmenetet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az egyetem és a technikum oktatói kölcsönös előnyökkel gazdagodhatnak a kooperáció erősebb szintjével miközben közösen garantálják a legmagasabb színvonalú képzést. „Ennek fő mozgatórugója, hogy a városban egy óriási beruházás indul el a tudományos és innovációs parkok tekintetében is, ami szintén magával hozza, hogy a teljes innovációmenedzsment- láncolatot, az ezzel kapcsolatos háttér szakmai tudást le kell képzeni, azt az első pillanattól kezdve támogatni tudják az egyetemen.”- mondta a Rektor.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum részéről Kulcsár Szilvia kancellár hangsúlyozta a már meglévő együttműködés tapasztalatait, első eredményeit. A duális képzést és az iparban teljesített szakmai gyakorlati tapasztalat fontosságát említette, amely tovább erősíti a megszerzett tudást. Kancellárként kiemelte, hogy büszke az intézményekben folyó munkára: „a technikumokban folyó magas minőségű szakmai munkát igazolja vissza az is, hogy a 2023-as országos technikumi rangsor TOP 100-as listáján az SZSZC négy technikuma szerepel.” Gratulált a munkahelyi közösségek eredményeihez.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum részéről Szépné Holczer Piroska főigazgató megjegyezte, hogy az intézmények közötti kooperáció területeinek bővülésével a diákok szélesebb körben választhatnak az okleveles technikus képzések közül. „A gazdaság igényei, a trendek figyelése, a munkaerőpiaci igények azok, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyetemmel közösen kidolgozzuk azokat a képzési programokat, amelyek bővítik a képzési palettát” – hangsúlyozta Szépné Holczer Piroska. A főigazgató felhívta a figyelmet arra is, hogy egy életpályamodell az, amit ezzel a képzési formával biztosítani lehet a diákok számára.

ar osztondijak 32

Pályázat az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíjra és az Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíjra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésé-nek rendelete alapján a 2022/2023-as tanév 2. félévére nyilvános pályázatot hirdet az Alba Regia Felsőoktatási Ösz-töndíj és az Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelete alapján a 2022/2023-as tanév 2. félévére nyilvános pályázatot hirdet az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj és az Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére.

Pályázat beérkezési határidő: 2023. február 27. 16.00 óra