Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2022/23. tanév II. félévére

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2022/23. tanév II. félévére.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2022/23. tanév II. félévére.

 1. Megpályázható helyek
 

 Intézet neve Foglalkoztatás heti óraszáma Téma terület Havi ösztöndíj mértéke Felelős oktató

Geoinformatikai Intézet

1

5 óra

Vetülettan

16.000 Ft

Dr. Molnár Gábor

Geoinformatikai Intézet

1

5 óra

Geodézia 2

16.000 Ft

Dr. Tarsoly Péter

Mérnöki Intézet

2

5 óra/fő

Ipari robotok

16 000 Ft/fő

Dr. Széll Károly

Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet

1

5 óra

Szoftvertervezés és fejlesztés II.
(felzárkóztatás, segítségnyújtás, mentorálás)

16.000 Ft

Módné Takács Judit

Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet

1

5 óra

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika

16 000 Ft

Dr. Borbély József

Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet

1

5 óra

Matematika 2

16.000 Ft

Dr. Borbély József

Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet

1

5 óra

Analízis 2

16.000 Ft

Makó Margit

Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet

1

5 óra

Diszkrét matematika 2

16.000 Ft

Makó Margit

Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet

2

5 óra/fő

LEGO robotok, méréstechnika

16 000 Ft/fő

Dr. Udvardy Péter

 1. A pályázat feltételei

       Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

   1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
   2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
   3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
   4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
   5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
   6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 1. Benyújtandó dokumentumok
 • Pályázati űrlap
 • Intézeti fogadónyilatkozat
 • Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 • Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 • Kreditigazolás;
 • Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.
 1. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2023. február 24. (péntek) 12 óráig
az oktatási dékánhelyettes részére benyújtani a pogatsnik.monika@amk.uni-obuda.hu e-mail címen.
A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el legkésőbb 2023. február 27. (hétfő) 12 óráig.
A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Székesfehérvár, 2023. 02. 16.

Pogátsnik Monika.
oktatási dékánhelyettes

A szabályzat tartalma az alábbi oldalon megismerhető: http://uni-obuda.hu/files/private/regulation/12901/az-obudai-egyetem-demonstratori-rendszerrol-szolo-szabalyzata.pdf
A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.
A karok – választásuk szerint – a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj

A jelenlegi oldal frissítve: 2023.10.19.