Középiskolai igazgatók ismerhették meg egyetemünk képzéseit

Az Óbudai Egyetem és annak Alba Regia Műszaki Kara meghívására érkeztek középfokú oktatási intézmények képviselői a fehérvári campusra egy fórumra 2022. június 28-án, amelyen az egyetem, a képzési kínálat és a szolgáltatásaink bemutatása mellett megfogalmazhatták javaslataikat arra vonatkozóan, hogyan lehetséges az együttműködést magasabb szintre emelni, illetve a kapcsolatrendszert személyesebbé tenni. A középiskolai igazgatók fórumán Prof. Dr. Molnár András rektorhelyettes, Mészáros Attila alpolgármester, Prof. Dr. Györök György dékán is részt vett, ahol hangsúlyozták, hogy miért érdemes Székesfehérváron tanulni.

Mészáros Attila alpolgármester Székesfehérvár Önkormányzata részéről köszöntötte a résztvevőket, amelyben kiemelte, hogy a helyi gazdasági szereplők részéről folyamatosan igény van a mérnökök és a képzett műszaki szakemberek utánpótlására. Megjegyezte, hogy az Egyetem folyamatosan fejlődő, megújulásra képes, a gyakorlatorientáltságot fókuszban tartó intézmény, amely rugalmasságával megteremti a kereteit annak, hogy az ipari igények megjelenhessenek. Hangsúlyozta, hogy a fórum fontos mert a helyben tanuló középiskolás korosztály meggyőzésén, megtartásán múlhat a város jelene és jövője.

Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes előadásában kiemelte, hogy az Óbudai Egyetem dinamikus fejlődésnek indult az elmúlt években Hozzátette: az intézmény az egyik leggyakorlatorintáltabb műszaki felsőoktatási intézmény hazánkban. Ebből a szempontból is kiemelte az Alba Regia Műszaki Kart, ahol az egyetem képzési portfóliójának javarésze meg is jelenik. Számos okból érdemes itt folytatni tanulmányaikat a fiataloknak, az egyik fő szempont – a képzés kitűnő színvonala mellett – az, hogy a régióban élőknek nem kell távol utazniuk és élniük otthonuktól. A cégek és az intézmény együttműködésének köszönhető duális képzés révén a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy még egyetemi éveik alatt jól jövedelmező álláshoz juthatnak. Az sem utolsó szempont, hogy az egyetem egyedülálló módon science parkokat létesíthet – az egyik éppen Székesfehérváron – ami kiváló lehetőségeket a diákok számára is. A tudományos park egyben inkubátorház is, ahol az ott működő start up vállalkozásoknál is szerezhetnek gyakorlati ismereteket a jövőben.

Prof. Dr. Györök György, az ÓE AMK dékánja köszöntőjében segítséget kért és partnerséget ajánlott a középfokú intézmények jelenlévő képviselőinek. Kiemelte, hogy a felsőoktatási intézmény fejlődési pályájából látszik, hogy egy komoly és megbízható intézményről van szó, amelynek létrehozásában és sikeres történeteiben a befektetett munka térül meg. Hozzátette, hogy jobb ipari kapcsolatokkal rendelkezik az egyetem, mint bármelyik másik felsőfokú intézmény. Beszéde végéhez közeledve megjegyezte: „Mi nem a „hezitálók” munkaerőpiacára gyártjuk a frissen végzett mérnököket. Nagyon pragmatikusan, az ipar elvárásainak megfelelően oktatunk!”

A programon a kari nagyköveti rendszer ismertetésre került, amelyben az egyetemi munkatársak vállalták, hogy egy-egy intézmény és az egyetem között a „híd” szerepét töltik be, hogy személyesebb kapcsolattartás alakulhasson ki a középfokú tanintézményekkel, amelyen keresztül oda-vissza áramolhat az információ a fiatalokhoz és a szülőkhöz.

Ezúton is köszönjük a részvételt a pedagógus kollégáknak, intézményvezetőknek, munkatársainknak!

UNIGIS 2021 1

2022-ben is indul geoinformatikai szakmérnök képzés a GEO-n

Felsőfokú végzettséggel (informatikai, mérnöki, geográfus, térképész, régész, erdőmérnök, tanár stb.) rendelkezők számára az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara szeptembertől geoinformatikai szakmérnöki illetve geoinformatikai szakember képzést indít távoktatásos formában.

Felsőfokú végzettséggel (informatikai, mérnöki, geográfus, térképész, régész, erdőmérnök, tanár stb.) rendelkezők számára az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara szeptembertől geoinformatikai szakmérnöki illetve geoinformatikai szakember képzést indít távoktatásos formában. A képzés általános térinformatikai ismereteket ad, hangsúlyt fektetve a modern adatgyűjtési eszközökből kinyert adatok térinformatikai elemzésére, a távérzékelt adatok objektum orientált feldolgozására. A képzésen elsajátított ismeretek a végzetteket alkalmassá teszik többek között a térinformatikai rendszer (GIS) gyakorlati feladatainak megoldására, térinformatikai rendszer tervezésére és üzemeltetésére, alkalmazások fejlesztésére; tervezési feladatok, környezetvédelem, műemlékvédelem támogatására stb. A képzés része a nemzetközi UNIGIS hálózatnak. A hálózat számos nagy térinformatikában érintett céggel (ESRI, Leica, Hexagon Geospatial, Trimble, stb.) kötött megállapodásának köszönhetően teljes körű hozzáférést tudunk biztosítunk szoftverekhez, adatbázisokhoz. Az egyetem Moodle rendszerében megtalálhatóak az online tananyagok, ezen kívül modulonként egy konzultációt biztosítunk.

Képzési forma: távoktatás (csütörtök-péntek-szombat)
Képzés nyelve: magyar
Képzés helye: Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet
A képzési idő: 4 félév,
Jelentkezés feltétele: felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség
Finanszírozási forma: Önköltséges (210 000 Ft/félév)

A képzésről: http://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/28-geoinformatikai-szakmernok

Bővebb tájékoztatás a podor.andrea@amk.uni-obuda.hu email címről kérhető; a jelentkezés elfogadása a jelentkezések sorrendjétől és a jelentkezők létszámától függ. Jelentkezési határidő: augusztus 31.

Korábban végzett hallgatóink véleménye:

Kandó Kálmán Nyári Egyetem 2022

XXXI. Kandó Kálmán Nyári Egyetem
2022. július 11-18.

Szép hagyomány a határon túli magyar mérnök és informatikus hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem, amelyet az idén is megtartunk az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán Székesfehérvárott a Kandó Alapítvány, az ÓE Alba Regia Műszaki Kar és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar közös szervezésében a határon túli magyar egyetemi és főiskolai hallgatók részvételével.

Az előadásokra minden egyetemi hallgatót nagy szeretettel várunk!

Bővebben…

Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2022/23. tanév I. félévére

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2022/23. tanév I. félévére.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2022/23. tanév I. félévére.

 1. Megpályázható helyek
 

 Intézet neve Foglalkoztatás heti óraszáma Téma terület Havi ösztöndíj mértéke Felelős oktató
 Geoinformatikai Intézet 1 5 óra  Geodézia 16.000 Ft  Dr. Tarsoly Péter
 Geoinformatikai Intézet 1 5 óra  Geometria 16.000 Ft  Dr. Molnár Gábor
 Geoinformatikai Intézet 1 5 óra  Informatika 16.000 Ft  Dr. Nagy Gábor
 Mérnöki Intézet 4 5 óra/fő  Ipari robotok 16 000 Ft/fő  Dr. Széll Károly
 Mérnöki Intézet 1 5 óra/fő  Elektronika, Projektmunka 16 000 Ft/fő  Beszédes Bertalan
 Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet 1 5 óra  Matematika 16.000 Ft  Dr. Borbély József
 Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet 1 5 óra  Szoftvertervezés és -fejlesztés 16 000 Ft/fő  Módné Takács Judit
 Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet 1 10 óra  Webprogramozás és haladó
 fejlesztési technikák
32.000 Ft  Nagyné Dr. Hajnal Éva
 Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet 1 5 óra  Matematika (Analízis) 16 000 Ft/fő  Makó Margit
 Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet 1 5 óra  Diszkrét matematika 16 000 Ft/fő  Makó Margit
 1. A pályázat feltételei

       Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

   1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
   2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
   3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
   4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
   5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
   6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 1. Benyújtandó dokumentumok
 • Pályázati űrlap
 • Intézeti fogadónyilatkozat
 • Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 • Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 • Kreditigazolás;
 • Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.
 1. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2022. augusztus 29. (hétfő) 12 óráig az oktatási dékánhelyettes részére benyújtani a pogatsnik.monika@amk.uni-obuda.hu e-mail címen.
A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el legkésőbb 2022. szeptember 2. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Székesfehérvár, 2022. 06. 24.

Pogátsnik Monika.
oktatási dékánhelyettes

A szabályzat tartalma az alábbi oldalon megismerhető:
https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/2-az-obudai-egyetem-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata/iii-kotet-hallgatoi-kovetelmenyrendszer/4-az-obudai-egyetem-demonstratori-rendszerrol-szolo-szabalyzata/
A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.
A karok – választásuk szerint – a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj
20220622 ZV TSZI 02

Záróvizsga a Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézetben – 2022. június

A Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézetben a nyári záró-vizsgák 2022. június 20-22. között kerül-tek megrendezésre jelenléti formában.

image1A Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézetben

a nyári záróvizsgák a következő időszakban kerültek megrendezésre jelenléti formában:

2022. június 20-22.

 

 

 

A 7 záróvizsgabizottságban összesen 30 hallgató esetében először a szakdolgozat védésre, majd ezt követően a szóbeli vizsgára került sor.


A záróvizsgán szakok szerint a következő összesített eredménnyel végeztek a hallgatók és szereztek végbizonyítványt:

image5

 • Felsőoktatási szakképzés
  • Mérnökinformatikus asszisztens (Hálózati Informatika szakirány):
   • összesen: 14 hallgató, 4,33 átlaggal
    1 közepes, 7 jó, 4 jeles és 2 kiváló oklevél minősítéssel
 • Alapképzési szakok
  • Műszaki menedzser (Vállalati logisztika specializáció):
   • összesen: 3 hallgató, 4,08 átlaggal
    1 közepes, 1 jó és 1 kiváló oklevél minősítéssel
  • Mérnökinformatikus (Vállalati Információs Rendszerek specializáció):
   • összesen: 1 hallgató, 3,38 átlaggal
    1 közepes oklevél minősítéssel
  • Mérnökinformatikus (Felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság specializáció):
   • összesen: 3 hallgató, 3,92 átlaggal
    1 közepes, 1 jó és 1 kiváló oklevél minősítéssel
  • Mérnökinformatikus (Big Data és üzleti intelligencia specializáció):
   • összesen: 1 hallgató, 4,75 átlaggal
    1 jeles oklevél minősítéssel
 • Szakirányú továbbképzések
  • Üzleti információmenedzsment szakmérnök / szakember
   • összesen: 8 hallgató, 5,00 átlaggal
    3 kiváló és 5 kitüntetéses oklevél minősítéssel

image6

A záródolgozatok/szakdolgozatok témái a következők voltak:

Mérnökinformatikus asszisztens (Hálózati Informatika szakirány)

 • Farkas Bálint                        Kisvállalati hálózat megtervezése a szükséges eszközökkel
 • Gyebnár Attila                     Egy pénzügyi vállalat Központi Hitelinformációs Rendszerével történő kommunikációért felelős rendszer cseréje, Infrastruktúra kialakítása
 • Illisics Márk                          A DRV Zrt. saját fejlesztésű rendszerének a Foglalkozás-egészségügyi, Munkavédelmi és Oktatási Rendszer (FeMOR) bemutatása.
 • Kálmán Botond Dénes       Egyedi gyártott alkatrész életút követés IoT kliensek segítségével
 • Kövics István Marcell         A tűzfalak funkcióinak bemutatása gyakorlati példákon keresztül
 • Kurtos Márk                         A VPN bemutatása nagyvállalati környezetben
 • Lukács Péter                        A 3D nyomtatás fejlődési folyamata
 • Madarász Bálint Péter       Játékprogram fejlesztése Android operációs rendszerre
 • Mészáros Márk                   Windows Deployment Services Elméleti És Gyakorlati Felhasználása
 • Németh Szabolcs                Mini játékprogram létrehozása Java Script segítségével
 • Sasvári Bendegúz                Időjárás előrejelző kliens alkalmazás fejlesztése Angular keretrendszerben
 • Szabó Máté Imre                Szélessávú optikai hírközlő hálózat tervezése Kunbaja településen
 • Szalai Márk                           Webshop raktárkészlet és rendelés nyilvántartó szoftver fejlesztése

Műszaki menedzser (Vállalati logisztika specializáció)

 • Tölösi Dániel                        A MaxCarp Magyarország online marketing tevékenységének elemzése
 • Valásek Botond                   Egy konkrét cég logisztikai költségeinek és teljesítménymérőinek elemzése

és hatásának vizsgálata a logisztikai tervezésre

 • Zádori Fanni Gabriella       Minőség az oktatásban

Mérnökinformatikus (Vállalati Információs Rendszerek specializáció)

 • Brunner Balázs                     Céges kiküldetésnyilvántartó szoftver fejlesztése

Mérnökinformatikus (Felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság specializáció)

 • Kirner Kinga                         Receptgyűjtő alkalmazás készítése felhasználói igények alapján
 • Paladián Ákos                      Weboldal készítése konyhai termékek megrendelés kezeléséhez
 • Tóth Barnabás József         Kereskedelmi üzletlánc számítógépes hálózata

Mérnökinformatikus (Big Data és üzleti intelligencia specializáció)

 • Schmidt Miklós Csaba        Korszerű vállalati információs rendszerek tervezése

SDN technológiák alkalmazásával
Üzleti információmenedzsment szakmérnök / szakember

 • Dankó Attila                         Folyamatautomatizációs megoldások az emberi erőforrás menedzsmentben
 • Dardos Dávid                       SAP projekttámogatás funkciói az autóiparban
 • Homolya János                    SAP jogosultságkezelés gyakorlati alkalmazási lehetőségei nagyvállalati környezetben
 • Horváth Anikó                     Hibajavítás folyamata a MÁV-Volán-csoport SAP rendszerében
 • Lippai Tamás                        Üzleti utaztatások támogatása ERP funkciókkal
 • Majoros Péter                     Üzleti folyamatok implementálása IBM MAXIMO rendszerbe
 • Marosfai Csaba Ákos          A vállalatirányítási rendszerek információbiztonsági kockázatai
 • Szmodics Ferenc                 Értékteremtés információs rendszerekkel

image7
Minden záróvizsgázó elért eredményéhez szívből gratulálunk, és sok sikert kívánunk az új életcélok, jövőbeli tervek, álmok megvalósításához!

„Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,
mindig szeretni és remélni,
így érdemes a Földön élni!”
/Papp Lajos/

20220621 MI ZV

Záróvizsga a Mérnöki Intézetben – 2022. június

A Mérnöki Intézetben 2022. június 21.-én zajlottak a záróvizsgák. 3 villamosmérnök, 1 számítógépes hálózatok szakmérnök, 4 mechatronikai mérnök és 1 gépészmérnök tett záróvizsgát.

A Mérnöki Intézetben 2022. június 21.-én zajlottak a záróvizsgák. 3 villamosmérnök, 1 számítógépes hálózatok szakmérnök, 4 mechatronikai mérnök és 1 gépészmérnök tett záróvizsgát.

 20220622 MI ZV 120220622 MI ZV 2

 

2022. június 21. Kedd 9 fő

Gépészmérnök 1 fő

Resch Gábor: Robotcellák üzembehelyezése sorozatgyártásban

Eredmények: 1 kiváló minősítésű oklevél.

Mechatronikai mérnök levelező MSC 4 fő

Tóth István Vilmos: S-range szivattyú ellátásilánc rendszerének fejlesztése
Petrétei Boglárka Alexia: Üvegház automatizálási rendszer tervezése
Vörös Balázs: Mobilrobot cella üzembe helyezése automata gyártókörnyezetben 
Mihajlovics Zoltán: Napelemes töltésű akkumulátorról üzemelő utcai lámpa MPPT töltésvezérlővel

Eredmények: 1 kitüntetéses, 3 jó minősítésű oklevél.

Villamosmérnök 3 fő

Hegedüs Adrián: Mikrokontrolleres óra és időjárás állomás fejlesztése
Bagó Viktor: Single Pair Ethernet implementálás egy terepi busz modulba
Halász Krisztián: Különböző funkciójú szenzorok kezelése mikrokontrollerek segítségével

Eredmények: 1 kiváló, 1 jeles, 1 közepes minősítésű oklevél.

Számítógépes hálózatok szakmérnök 1 fő

Ódor Viktor István: Webalkalmazások automatizált telepítése konténerizált környezetben

Eredmények: 1 kiváló minősítésű oklevél.

Mindenkinek gratulálunk a sikeres záróvizsgához!

 

20220620 GEO 5131

Záróvizsga a Geoinformatikai Intézetben – 2022. június

A Geoinformatikai Intézetben 2022. június 20-án zajlottak a záróvizsgák.

A Geoinformatikai Intézetben 2022. június 20-án zajlottak a záróvizsgák.

OE AMK GEO ZV 202206 1OE AMK GEO ZV 202206 2

Földmérő és földrendező mérnök 10 fő

Császár Péter: A 3D lézerszkennelés felhasználási területei az ipari geodéziában
Dr. Nagy Balázs: OKTM eljárás bemutatása a kérelem beadásától az ingatlannyilvántartási átvezetésig
Homonnay Tibor Jenő: A 1412 számú műtárgy esettanulmánya
Kiss Ferenc: Kamera kalibrációs módszerek összehasonlítása
Mikó Barbara: Ipari létesítmények fenntartása lézerszkenneres technológia segítségével
Pintér Máté: Térképek georeferálásához használt transzformációk vizsgálata
Réti Norbert: Nagyméretarányú felmérési technológiák összehasonlító vizsgálata
Sipos Kornél: UAV alkalmazása műemlékfelmérésben
Tóth Gergő: Szélerőművek vizsgálata drón segítségével
Varga Tibor: UAV alkalmazása műemlékfelmérésben

Eredmények: 1 elégséges, 4 közepes, 4 jó és egy jeles minősítésű oklevél.  

Geoinformatikai szakmérnök 6 fő

Bujdosó Márton: Geofizikai célú domborzatmodellezés
Czirok Lili: 3D-s sajátos eredetű geofizikai adatok térinformatikai megjelenítése
Szabó Tünde: Domborzatmodell előállítása a Hold déli poláris területeiről fotoklinometriai módszer segítségével
Troznai Ádám Béla: Vasúti távközlési kivitelezési munkák térinformatikai támogatása
Vas László Tamás: Talajnedvesség becslés távérzékelési módszerekkel
Zagyva Natália: Népdaltípus-adatbázis térhez köthető adatainak kezelése és ábrázolása

Eredmények: 2 jó, 2 jeles és 2 kitüntetéses minősítésű oklevél.

Az iráni nagykövet látogatása az AMK-n

Az Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi nagykövete látogatott ma Székesfehérvárra. Hamid Reza Nafez Arefi a Városházán dr. Cser-Palkovics András polgármesterrel folytatott megbeszélést, majd Norouzi Ali Reza gazdasági tanácsos kíséretében meglátogatta az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karát. Prof. Dr. Györök György dékán fogadta a vendégeket, s rövid Egyetemet és a Kart bemutató prezentációját követően Dr. habil. Hajnal Éva kutatási dékánhelyettes a VR és AR labor, Beszédes Bertalan tanársegéd az Ipari Elektronikai Labor, Dr. Széll Károly egyetemi docens pedig a Robotika Laborok működésébe, azok oktatásba bevont szerepébe nyújtott betekintést. A találkozó fő céljai között az iráni felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés, illetve az iráni diákok fogadásának lehetősége, egymás kultúrájának megismerése  került fókuszba.

Pedagogus Nap 0103

Gratulálunk Makó Margitnak!

Pedagógusnap alkalmából rendezte meg hagyományos ünnepségét Székesfehér-vár Önkormányzata csütörtökön a Hiemer-ház Báltermében. A város pol-gármesterének köszöntőjét követően át-adták a „Székesfehérvár Oktatásáért” díjakat, a „Székesfehérvár Ifjúságáért” díjat, egy Polgármesteri Elismerő Emlék-érmet és köszöntötték a Diákönkormány-zatok munkáját segítő pedagógusokat is.

KÖSZÖNET A PEDAGÓGUSOKNAK! – ÜNNEPSÉGET ÉS DÍJÁTADÓT TARTOTTAK A HIEMER-HÁZBAN

Pedagógusnap alkalmából rendezte meg hagyományos ünnepségét Székesfehérvár Önkormányzata csütörtökön a Hiemer-ház Báltermében. A város polgármesterének köszöntőjét követően átadták a „Székesfehérvár Oktatásáért” díjakat, a „Székesfehérvár Ifjúságáért” díjat, egy Polgármesteri Elismerő Emlékérmet és köszöntötték a Diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusokat is.

Az idei ünnepséget a Hiemer-ház Báltermében rendezték meg. „A mai nap a köszönetnyilvánításról szól. (…) Fontos, hogy tudjunk megállni egy-egy pillanatban, ünnepelni, gratulálni, és ezt valamilyen módon, városi kitüntetések, díjak formájában kifejezni!” – hangsúlyozta ünnepi beszédében dr. Cser-Palkovics András polgármester. Hozzátette, hogy sok probléma van a köznevelésben fenntartótól és intézménytípustól függetlenül, emellett vannak szép eredmények, előrelépések is, azonban a mai nap a köszöneté. Ez igaz Székesfehérvárra és az agglomerációra is, hiszen nem csak helyi gyerekek, diákok nevelése, tanítása zajlik a városban, hanem 30-50 kilométeres körből érkeznek ide a fiatalok nap mint nap. „Jó lenne elérni, hogy ne csak az év egyetlen napján, hanem a szürke hétköznapokon is segítséget nyújtsunk a pedagógusoknak, így ők is segíteni tudják a gyerekeket, a családokat!” – emelte ki a városvezető.

A köszöntőt követően került sor az önkormányzati díjak, elismerések átadása.

Díjat vehetett át Makó Margit, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézetének mestertanára. A Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Számítógéptechnikai Intézetében 1997-től főállású adjunktusként kezdett dolgozni. Immár 26 éve töretlenül tanítja matematikára a felnővő mérnökgenerációkat, az azóta már Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar néven működő székesfehérvári egyetemi karon.

Az ifjúság nevelésében, a diákok közéletre való felkészítésében egyre fontosabb szerepet kap a diákönkormányzatokban végzett munka. Az ünnepségen köszöntötték azokat a pedagógusokat is, akik a diákönkormányzatokat segítik.

Az esemény zárásaként Mészáros Attila alpolgármester mondott pohárköszöntőt. Köszönetét fejezte ki a pedagógusok munkájáért, amelyet az elmúlt évben a mintegy húszezer fiatalért végeztek a város nevelési, oktatási, szakképzési intézményeiben. Mint mondta, ez egy óriási felelősség! Ráadásul az idei tanév különleges volt, hiszen két év után újra kellett építeni a közösségeket. „Köszönjük, hogy Székesfehérvár ifjúsága továbbra is éled, virágzik, a fiatalok nagyon tehetségesek, ez pedig Önöknek is köszönhető!” – fogalmazott Mészáros Attila.

Az ünnepi műsorban közreműködött a Gyöngyvirág Óvoda és Török Laura, a XII. Fehérvári Versünnep különdíjasa.

forrás: www.szekesfehervar.hu
fotó: Simon Erika