Projektmunka tantárgy

A tantárgy célja

A hallgatók önálló részfeladatok kidolgozása útján ismerjék meg egy valós ipari, és/vagy gazdasági gyakorlati probléma csoportmunkával történő megtervezésének, szervezésének, megoldásának és bemutatásának (prezentálásának) menetét. Az ipari, a kereskedelmi és a szolgáltató vállalati igényeknek megfelelően a hallgatók kompetencia alapú készségfejlesztése, elsődlegesen az együttműködés, a csoportban való munkavégzés területén, valamint az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetése terén.

A munka eredményeként valamilyen működőképes eljárás, eszköz, vagy egyéb szellemi termék kerül kidolgozásra és a szakmai szabályai szerint dokumentálásra.
A hallgatók a projektmunka során elsajátíthatják azt a feladatmegoldó képességet, látásmódot, gondolkodást, amelyet az egyetem elvégzése után leendő munkahelyükön elvárnak majd tőlük.

Ajánlott és maximális csoport létszám: 3 fő / projekt.

A tantárgy követelményei

A tantárgy követelménye: Évközi jegy, előkövetelménye: minimum 100 kredit (mérnök-informatikus alapszakon mintatanterv szerinti előrehaladás esetén 65 kredit), valamint két szakmai tantárgy teljesítése.

A tantárgynak prezentációval és projekt záró dokumentummal kell zárulnia. A prezentációt szakonként az oktatók és a hallgatók nyilvánossága előtt szervezzük meg a szakfelelősök koordinálásával. Pótlási lehetőség nem tartozik a tantárgyhoz.

4. félév5. félév6. félév7. félév
Földmérő és földr. mérnökiProjektmunkaSzakdolgozat 1.Szakdolgozat 2.
GépészmérnökiProjektmunka alapjaiProjektmunkaSzakdolgozat
Mérnök-informatikaProjekt 1.Projekt 2.Projekt 3.
+ Szakdolgozat 1.
Projekt 4.
+ Szakdolgozat 2.
Műszaki menedzserProjektmunkaSzakdolgozat
VillamosmérnökiProjekt 1.Projekt 2.Szakdolgozat

A tantárgy oktatás-szervezése

  1. Hallgatói tárgyfelvétel a Projektmunka kurzusra.
  2. Témaválasztás és a csoportok (1-3 fős) kialakítása.
  3. Ütemterv elkészítése, melynek minimum négy teljesítési határidővel ellátott részfeladatot kell tartalmaznia.
  4. A félév során minimum 4 konzultáció a belső konzulenssel.
  5. Írásbeli beszámoló leadása a konzulensnek.
  6. Projektbeszámoló prezentáció megtartása legkésőbb a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig, a szakfelelős által megszervezett időpontban.