Együttműködés Székesfehérvár városának fejlődéséért

Együttműködési megállapodást írt alá Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Prosperis Alba Kutatóközpont Kft és az Óbudai Egyetem. A Felek közös célként határozták meg, a jövőbeni kutatások helyben történő megvalósulását, amelyek alapul szolgálhatnak a gazdasági szereplők, közfeladatokat ellátó és más szervezetek részére egyes fejlesztési irányaik meghatározásához.

Székesfehérvár Önkormányzata és az Óbudai Egyetem, valamint annak Alba Regia Műszaki Kara közötti együttműködés hosszabb múltra tekint vissza a korábban elindult duális képzések szervezése kapcsán, amellyel hosszú távon a helyi gazdaság mérnök utánpótlásának biztosítására, valamint a város és a környékén élő középiskolás diákok számára a piacképes diploma, a gyakorlatorientált képzések, s a biztos karrier lehetőségének megteremtésére törekedtek.   

A Prosperis Alba Kutatóközpont Kft a koordináló és katalizáló szerepével az Óbudai Egyetem kutató műhelyeivel történő együttműködés során olyan elemző, összehasonlító kutatások létrejöttét tudja ösztönözni, amely Székesfehérvár városának fenntartható fejlődését támogatja. Több területet jelöltek meg a közös munka színtereként, mint például a start-upok világát, a smart city fejlesztéseket (Az okosváros geometriai alapjainak – városüzemeltetési, közlekedésszervezési, közmű üzemeltetetési, turisztikai célú – megvalósítása a közösségi adatnyeréssel, mobil felmérő rendszerek fejlesztésével), az iparvezérelte innovációs tervekhez (robotizáció, automatizáció tervezési, megvalósítási folyamatai, valamint robotok programozása, city logisztika stb), smart manufacturing megoldásokhoz való hozzájárulást, valamint a panelházak építőmérnöki vizsgálatát is.   

A rendezvényen Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere gratulált az Óbudai Egyetem rektorának (2019. július 15. napjával) kinevezéshez és jó együttműködést kívánt. Kiemelte, hogy egy élő együttműködésről, sok évtizedes kapcsolatról van szó, amelyben kiemelt stratégiai partner az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara. Hangsúlyozta egy város életében fontos, hogy az Egyetem jól és otthon érezze magát, így az oktatás mellett olyan kutatási feladatokba is be lehet vonni az Intézményt, amely a jövő kihívásaira segítheti a város egészének felkészítését. A polgármester hozzátette, az együttműködéstől azt reméli az önkormányzat a következő években, hogy még több tudásra és információra tegyen szert annak érdekében, hogy helyes döntéseket hozzon akkor, amikor a város jövőjével kapcsolatos feladatokra ad majd választ. 

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, örömét fejezte ki, hogy a kutatási együttműködés aláírásával az elköteleződés egy újabb formája jött létre az Egyetem részéről. A sajtótájékoztatón kiemelte, hogy ebben a digitalizált világban, az Ipar 4.0 korában, a smart city fejlesztések rengeteg műszaki megvalósítást kívánnak, olyan területeken, mint a tömegközlekedés, az adminisztrációs munka, az egészségügy stb. Hangsúlyozta, hogy ezek nemcsak műszaki megoldások, hanem az adatok elemzésével is együtt járó folyamatok, amelyek big data menedzselést, elemzéseket kívánnak meg. Az élhetőbb társadalom érdekében a műszaki megoldásokat az Egyetem fogalmazza meg, az igényeket viszont a társadalom veti fel. Az Óbudai Egyetem tudásával szolgálni tudja ezt a közeget, s a szereplők jelen együttműködését hungarikumnak minősítette a Rektor.

Csanády László, a Prosperis Alba Kutatóközpont Kft ügyvezetője kifejtette, hogy a kutatóközpont fiatal cég, nagyívű célkitűzésekkel, elképzelésekkel, amellyel Székesfehérvár városának szebbé és jobbá tételéhez kívánnak hozzájárulni. Megemlítette, hogy a szervezet munkája során a jövőt kutatni, olyan mintha egy picit jövőbe pillantanánk. Hangsúlyozta foglalkozni kell azzal a kérdéssel, hogy a technikai változások milyen hatással lesznek a társadalomra. A cég szerepével kapcsolatban megjegyezte, fontos, hogy katalizálni tudja a kutatási folyamatokat, egyfajta enzimként hasson, s a város szolgálatába állíthassa a tudást. Megjegyezte a külföldi példák átvétele, adaptálása fontos lehet az Egyetemmel való együttműködésben, valamint a szervezet a meglévő tudást integrálni és felgyorsítani tudja. A cég egyik legnagyobb értéke a gyorsaság és ezzel kívánja segíteni az együttműködő partnereket, hogy közösen a város jobbá tételéért tevékenykedhessenek.

Székesfehérvár, 2019. augusztus 21.

fotó: Molnár Artúr
forrás: https://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=media161212_hu

Együttműködés Székesfehérvár városának fejlődéséért

Együttműködési megállapodást írt alá Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Prosperis Alba Kutatóközpont Kft és az Óbudai Egyetem. A Felek közös célként határozták meg, a jövőbeni kutatások helyben történő megvalósulását, amelyek alapul szolgálhatnak a gazdasági szereplők, közfeladatokat ellátó és más szervezetek részére egyes fejlesztési irányaik meghatározásához.

Székesfehérvár Önkormányzata és az Óbudai Egyetem, valamint annak Alba Regia Műszaki Kara közötti együttműködés hosszabb múltra tekint vissza a korábban elindult duális képzések szervezése kapcsán, amellyel hosszú távon a helyi gazdaság mérnök utánpótlásának biztosítására, valamint a város és a környékén élő középiskolás diákok számára a piacképes diploma, a gyakorlatorientált képzések, s a biztos karrier lehetőségének megteremtésére törekedtek.   

A Prosperis Alba Kutatóközpont Kft a koordináló és katalizáló szerepével az Óbudai Egyetem kutató műhelyeivel történő együttműködés során olyan elemző, összehasonlító kutatások létrejöttét tudja ösztönözni, amely Székesfehérvár városának fenntartható fejlődését támogatja. Több területet jelöltek meg a közös munka színtereként, mint például a start-upok világát, a smart city fejlesztéseket (Az okosváros geometriai alapjainak – városüzemeltetési, közlekedésszervezési, közmű üzemeltetetési, turisztikai célú – megvalósítása a közösségi adatnyeréssel, mobil felmérő rendszerek fejlesztésével), az iparvezérelte innovációs tervekhez (robotizáció, automatizáció tervezési, megvalósítási folyamatai, valamint robotok programozása, city logisztika stb), smart manufacturing megoldásokhoz való hozzájárulást, valamint a panelházak építőmérnöki vizsgálatát is.   

A rendezvényen Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere gratulált az Óbudai Egyetem rektorának (2019. július 15. napjával) kinevezéshez és jó együttműködést kívánt. Kiemelte, hogy egy élő együttműködésről, sok évtizedes kapcsolatról van szó, amelyben kiemelt stratégiai partner az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara. Hangsúlyozta egy város életében fontos, hogy az Egyetem jól és otthon érezze magát, így az oktatás mellett olyan kutatási feladatokba is be lehet vonni az Intézményt, amely a jövő kihívásaira segítheti a város egészének felkészítését. A polgármester hozzátette, az együttműködéstől azt reméli az önkormányzat a következő években, hogy még több tudásra és információra tegyen szert annak érdekében, hogy helyes döntéseket hozzon akkor, amikor a város jövőjével kapcsolatos feladatokra ad majd választ. 

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, örömét fejezte ki, hogy a kutatási együttműködés aláírásával az elköteleződés egy újabb formája jött létre az Egyetem részéről. A sajtótájékoztatón kiemelte, hogy ebben a digitalizált világban, az Ipar 4.0 korában, a smart city fejlesztések rengeteg műszaki megvalósítást kívánnak, olyan területeken, mint a tömegközlekedés, az adminisztrációs munka, az egészségügy stb. Hangsúlyozta, hogy ezek nemcsak műszaki megoldások, hanem az adatok elemzésével is együtt járó folyamatok, amelyek big data menedzselést, elemzéseket kívánnak meg. Az élhetőbb társadalom érdekében a műszaki megoldásokat az Egyetem fogalmazza meg, az igényeket viszont a társadalom veti fel. Az Óbudai Egyetem tudásával szolgálni tudja ezt a közeget, s a szereplők jelen együttműködését hungarikumnak minősítette a Rektor.

Csanády László, a Prosperis Alba Kutatóközpont Kft ügyvezetője kifejtette, hogy a kutatóközpont fiatal cég, nagyívű célkitűzésekkel, elképzelésekkel, amellyel Székesfehérvár városának szebbé és jobbá tételéhez kívánnak hozzájárulni. Megemlítette, hogy a szervezet munkája során a jövőt kutatni, olyan mintha egy picit jövőbe pillantanánk. Hangsúlyozta foglalkozni kell azzal a kérdéssel, hogy a technikai változások milyen hatással lesznek a társadalomra. A cég szerepével kapcsolatban megjegyezte, fontos, hogy katalizálni tudja a kutatási folyamatokat, egyfajta enzimként hasson, s a város szolgálatába állíthassa a tudást. Megjegyezte a külföldi példák átvétele, adaptálása fontos lehet az Egyetemmel való együttműködésben, valamint a szervezet a meglévő tudást integrálni és felgyorsítani tudja. A cég egyik legnagyobb értéke a gyorsaság és ezzel kívánja segíteni az együttműködő partnereket, hogy közösen a város jobbá tételéért tevékenykedhessenek.

Székesfehérvár, 2019. augusztus 21.

fotó: Molnár Artúr
forrás: https://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=media161212_hu

xxx kknye 1

XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem

XXX. Jubileumi Kandó Kálmán
Nyári Egyetem
2019.

Szép hagyomány az Óbudai Egyetemen, a határon túli magyar hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem. Az Óbudai Egyetem stratégiai céljának tekinti a kapcsolattartást a határon túli magyar anyanyelvű hallgatókkal. Az első alkalommal, 1982-ben szerveztünk a határon túli magyar hallgatók számára ilyen rendezvényt a Híradásipari Intézetben. Akkor csak négyen tudtak eljönni Budapestre, de később a politikai helyzet (utazási lehetőségek) javulásával, a ’90-es években már sokkal többen tudtak részt venni. A 2002-es évben több mint 100 hallgatóval, és több párhuzamos szekcióban tudtuk megtartani ezt az oktatási formát. Idén 50 határon túli magyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgató valamint kísérő oktatóik vettek részt a XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemen, melyet 2019. július 6-15. között Székesfehérvárott, a magyar királyok városában, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karon tartottunk

xxx kknye 2A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem ünnepélyes megnyitóját Székesfehérvár Megyei Jogú Város városházájának Dísztermében rendeztük. A város nevében Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár város polgármestere, az Óbudai Egyetem részéről Dr. Felde Imre tudományos rektorhelyettes, Dr. habil Nádai László a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja, Dr. habil. Györök György az Alba Regia Műszaki Kar dékánja és Borbély Endre docens köszöntötte a Nyári Egyetem részt vevőit.

 

 

 Plenáris előadást Dr. Domokos József: Nyelvi korpuszok, automata beszédfelismerő és beszédszintézis rendszerekhez, Dr. Felde Imre: Utazási mintázatok elemzése mobilhálózati adatok alkalmazásával, Dr. habil Nádai László: A villamosmérnökség és informatika fejlődési irányai 2019-ben, valamint Dr. habil Lazányi Kornélia: Ember-robot interakciók az ipar 4.0 korában címmel tartottak.

xxx kknye 3

            A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemre Kárpátaljáról, Erdélyből, Partiumból, és a Délvidékről vártunk egyetemi és főiskolai képzésben részt vevő magyar anyanyelvű hallgatókat. Nagyon örültünk, hogy Kárpátaljáról a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról tudtunk idén is hallgatókat fogadni. Legnagyobb létszámban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar hallgatói vettek részt.

 

 

A szakmai előadásokra az egyetemünk oktatói közül, szinte az egyetem minden karáról jelentkeztek előadás tartására. Krasznai Mihályné Kovass Enikő könyvtárigazgató, Borbély Endre docens, Dr. Legeza László docens, Dr. Nagy Rezső docens, Kiss László docens, Szabó Lóránt PhD adjunktus, Dr. Széll Károly adjunktus, Dr. Seebauer Márta dékánhelyettes, Dr. Udvardy Péter docens, Gröller György docens, Fejes Gábor mestertanár, Beszédes Bertalan tanársegéd tartott előadást. Ezen kívül az ipar és a kutatóintézetek különböző mérnökei, kutatói is bemutatták kutatásaik eredményét, így Dr. Kőrösi Mária docens, Szabó Rudolf docens a Rejtő Alapítvány elnöke, Lévai Ferenc az Aranyponty elnök vezérigazgatója, Sebő Gyula, Varga Gábor, Varga Péter, Halmschlager György, Pazsitka István. Dr. Domokos József docens tanszékvezető és Dr. Papp Sándor adjunktus Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karról érkeztek és tartottak előadást. Dr. Némedi Imre a Szabadkai Műszaki Főiskola docense és leánya Emese az ELTE BTK hallgatója Padödő Irodalmi est címmel cs  odálatos, szívhez szóló előadást tartottak az egyetem kollégiumában.

xxx kknye 4A Nyári Egyetemet Borbély Endre docens, Nagyné dr. Hajnal Éva docens, Tóth Erzsébet Andrea, Vincze Tiborné Fejes Gábor mestertanár és Horvátné Kugler Klára szervezte.

Ismertettük, hogy az anyaországban Hungaricumként Tudományos Diákköri Konferenciákat szervezünk a hallgatók kísérletinek, kutatásainak és az eredményeinek bemutatására. Az Óbudai Egyetemen is minden félévben tartunk ilyen hallgatói konferenciát. Elmeséltük, hogy a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia két Szekcióját idén tavasszal az Óbudai Egyetem szervezte. Ismertettük a TDK jelentőségét és a lebonyolítás rendjét. Meghívtuk az aktív tervező és kivitelező hallgatókat a házi konferenciánkra, valamint buzdítottuk őket, hogy szervezzenek ők is az egyetemükön ilyen hallgatói kutatói TDK konferenciákat. Temesvárott és Marosvásárhelyen már szépen működik a TDK.

Szakmai programokról is gondoskodunk az előadásokon kívül. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) központjában a TV és Rádió stúdiókban tettünk látogatást, ahol próbafelvételeket is készítettünk. A Budapesti Elektromos Művek Óbuda transzformátor állomásánál, a Kaszásdülői Alállomásnál szakmai kirándulást tettek. Ez az alállomás Budapest északi városrészeinek teherelosztó központja. A szakmai napot a Tromos pályán történt kellemes délután zárt. Gyárlátogatást szerveztünk a Denso Gyártó Magyarország Kft-nél

xxx kknye 5Szakmai előadásokon és bemutatókon kívül különböző kulturális programokat is szerveztünk (Székesfehérvár, Budapest, Velencei-tó, Balaton, Bory vár megtekintése). A várat Bory Jenő (1879-1959) szobrászművész és építészmérnök, a Képzőművészeti Főiskola szobrásza és a Műszaki Egyetem építész tanára építette, saját tervei és fantáziája alapján 40 nyáron keresztül, emléket emelve a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak.

 

 

xxx kknye 6A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem a részt vevők megtekintették a Magyarország Országgyűlés Parlamentjének épületét is, ahol a Szent Korona mellett összeszorult szívvel elénekelték nemzeti imádságunkat, a Himnuszt és a Székely Himnuszt. A tárlatvezetők gratuláltak a szép hangzáshoz, majd végiglátogatták az Országgyűlés kiállításait.

 

 

 

Székesfehérváron egy interaktív városismereti foglalkozás keretében ismerkedtek a város történetével, nevezetességeivel, látogatást tettek a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálóban. A Bory-várban a várépítő unokája, kedves kolléganőnk, Pogátsnik Monika mesélt és végigvezette a csoportot a várban.

Köszönetünket fejezzük ki a XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem sikeres lebonyolításáért az Óbudai Egyetemnek, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karnak, az Alba Regia Műszaki Karnak, a Kandó Alapítványnak, Székesfehérvár Megyei Jogú Városnak és polgármesterének, valamint lakóinak, a Budapesti Elektromos Műveknek, a Székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálónak, a Magyar Országgyűlés Parlamentjének, a Bory- Vár Alapítványnak, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak, a Rétimajori Aranyponty Zrt-nek, a Denso Gyártó Magyarország Kft-nek, a Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítványnak.

Köszönjük a részt vevő határon túli magyar anyanyelvű hallgatóknak, hogy elfogadták meghívásunkat és eljöttek hozzánk. Köszöntjük szüleiket és a felkészítő oktatóikat, tanáraikat.

A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemről különböző sajtóorgánumok is beszámoltak. Többek között a Fejér megyei Hírlap, a Fehérvár Újság, a Fehérvár TV. A Hatos Csatorna Borbély Endrével több, mint félórás stúdió beszélgetést készített.

Sajtónyilvánosság:

Budapest, 2019.augusztus 1.

Dr. Hajnal Éva és Borbély Endre
Nyári Egyetem vezetői

xxx kknye 1

XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem

XXX. Jubileumi Kandó Kálmán
Nyári Egyetem
2019.

Szép hagyomány az Óbudai Egyetemen, a határon túli magyar hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem. Az Óbudai Egyetem stratégiai céljának tekinti a kapcsolattartást a határon túli magyar anyanyelvű hallgatókkal. Az első alkalommal, 1982-ben szerveztünk a határon túli magyar hallgatók számára ilyen rendezvényt a Híradásipari Intézetben. Akkor csak négyen tudtak eljönni Budapestre, de később a politikai helyzet (utazási lehetőségek) javulásával, a ’90-es években már sokkal többen tudtak részt venni. A 2002-es évben több mint 100 hallgatóval, és több párhuzamos szekcióban tudtuk megtartani ezt az oktatási formát. Idén 50 határon túli magyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgató valamint kísérő oktatóik vettek részt a XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemen, melyet 2019. július 6-15. között Székesfehérvárott, a magyar királyok városában, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karon tartottunk

xxx kknye 2A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem ünnepélyes megnyitóját Székesfehérvár Megyei Jogú Város városházájának Dísztermében rendeztük. A város nevében Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár város polgármestere, az Óbudai Egyetem részéről Dr. Felde Imre tudományos rektorhelyettes, Dr. habil Nádai László a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja, Dr. habil. Györök György az Alba Regia Műszaki Kar dékánja és Borbély Endre docens köszöntötte a Nyári Egyetem részt vevőit.

 

 

 Plenáris előadást Dr. Domokos József: Nyelvi korpuszok, automata beszédfelismerő és beszédszintézis rendszerekhez, Dr. Felde Imre: Utazási mintázatok elemzése mobilhálózati adatok alkalmazásával, Dr. habil Nádai László: A villamosmérnökség és informatika fejlődési irányai 2019-ben, valamint Dr. habil Lazányi Kornélia: Ember-robot interakciók az ipar 4.0 korában címmel tartottak.

xxx kknye 3

            A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemre Kárpátaljáról, Erdélyből, Partiumból, és a Délvidékről vártunk egyetemi és főiskolai képzésben részt vevő magyar anyanyelvű hallgatókat. Nagyon örültünk, hogy Kárpátaljáról a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról tudtunk idén is hallgatókat fogadni. Legnagyobb létszámban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar hallgatói vettek részt.

 

 

A szakmai előadásokra az egyetemünk oktatói közül, szinte az egyetem minden karáról jelentkeztek előadás tartására. Krasznai Mihályné Kovass Enikő könyvtárigazgató, Borbély Endre docens, Dr. Legeza László docens, Dr. Nagy Rezső docens, Kiss László docens, Szabó Lóránt PhD adjunktus, Dr. Széll Károly adjunktus, Dr. Seebauer Márta dékánhelyettes, Dr. Udvardy Péter docens, Gröller György docens, Fejes Gábor mestertanár, Beszédes Bertalan tanársegéd tartott előadást. Ezen kívül az ipar és a kutatóintézetek különböző mérnökei, kutatói is bemutatták kutatásaik eredményét, így Dr. Kőrösi Mária docens, Szabó Rudolf docens a Rejtő Alapítvány elnöke, Lévai Ferenc az Aranyponty elnök vezérigazgatója, Sebő Gyula, Varga Gábor, Varga Péter, Halmschlager György, Pazsitka István. Dr. Domokos József docens tanszékvezető és Dr. Papp Sándor adjunktus Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karról érkeztek és tartottak előadást. Dr. Némedi Imre a Szabadkai Műszaki Főiskola docense és leánya Emese az ELTE BTK hallgatója Padödő Irodalmi est címmel cs  odálatos, szívhez szóló előadást tartottak az egyetem kollégiumában.

xxx kknye 4A Nyári Egyetemet Borbély Endre docens, Nagyné dr. Hajnal Éva docens, Tóth Erzsébet Andrea, Vincze Tiborné Fejes Gábor mestertanár és Horvátné Kugler Klára szervezte.

Ismertettük, hogy az anyaországban Hungaricumként Tudományos Diákköri Konferenciákat szervezünk a hallgatók kísérletinek, kutatásainak és az eredményeinek bemutatására. Az Óbudai Egyetemen is minden félévben tartunk ilyen hallgatói konferenciát. Elmeséltük, hogy a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia két Szekcióját idén tavasszal az Óbudai Egyetem szervezte. Ismertettük a TDK jelentőségét és a lebonyolítás rendjét. Meghívtuk az aktív tervező és kivitelező hallgatókat a házi konferenciánkra, valamint buzdítottuk őket, hogy szervezzenek ők is az egyetemükön ilyen hallgatói kutatói TDK konferenciákat. Temesvárott és Marosvásárhelyen már szépen működik a TDK.

Szakmai programokról is gondoskodunk az előadásokon kívül. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) központjában a TV és Rádió stúdiókban tettünk látogatást, ahol próbafelvételeket is készítettünk. A Budapesti Elektromos Művek Óbuda transzformátor állomásánál, a Kaszásdülői Alállomásnál szakmai kirándulást tettek. Ez az alállomás Budapest északi városrészeinek teherelosztó központja. A szakmai napot a Tromos pályán történt kellemes délután zárt. Gyárlátogatást szerveztünk a Denso Gyártó Magyarország Kft-nél

xxx kknye 5Szakmai előadásokon és bemutatókon kívül különböző kulturális programokat is szerveztünk (Székesfehérvár, Budapest, Velencei-tó, Balaton, Bory vár megtekintése). A várat Bory Jenő (1879-1959) szobrászművész és építészmérnök, a Képzőművészeti Főiskola szobrásza és a Műszaki Egyetem építész tanára építette, saját tervei és fantáziája alapján 40 nyáron keresztül, emléket emelve a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak.

 

 

xxx kknye 6A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem a részt vevők megtekintették a Magyarország Országgyűlés Parlamentjének épületét is, ahol a Szent Korona mellett összeszorult szívvel elénekelték nemzeti imádságunkat, a Himnuszt és a Székely Himnuszt. A tárlatvezetők gratuláltak a szép hangzáshoz, majd végiglátogatták az Országgyűlés kiállításait.

 

 

 

Székesfehérváron egy interaktív városismereti foglalkozás keretében ismerkedtek a város történetével, nevezetességeivel, látogatást tettek a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálóban. A Bory-várban a várépítő unokája, kedves kolléganőnk, Pogátsnik Monika mesélt és végigvezette a csoportot a várban.

Köszönetünket fejezzük ki a XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem sikeres lebonyolításáért az Óbudai Egyetemnek, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karnak, az Alba Regia Műszaki Karnak, a Kandó Alapítványnak, Székesfehérvár Megyei Jogú Városnak és polgármesterének, valamint lakóinak, a Budapesti Elektromos Műveknek, a Székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálónak, a Magyar Országgyűlés Parlamentjének, a Bory- Vár Alapítványnak, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak, a Rétimajori Aranyponty Zrt-nek, a Denso Gyártó Magyarország Kft-nek, a Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítványnak.

Köszönjük a részt vevő határon túli magyar anyanyelvű hallgatóknak, hogy elfogadták meghívásunkat és eljöttek hozzánk. Köszöntjük szüleiket és a felkészítő oktatóikat, tanáraikat.

A XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemről különböző sajtóorgánumok is beszámoltak. Többek között a Fejér megyei Hírlap, a Fehérvár Újság, a Fehérvár TV. A Hatos Csatorna Borbély Endrével több, mint félórás stúdió beszélgetést készített.

Sajtónyilvánosság:

Budapest, 2019.augusztus 1.

Dr. Hajnal Éva és Borbély Endre
Nyári Egyetem vezetői