Uzleti informaciomenedzsment

Üzleti információmenedzsment szakmérnök és szakember képzés indul szeptembertől

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara szeptembertől üzleti információmenedzsment szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzést indít levelező képzés formában. Az üzleti életben dolgozók számára nélkülözhetetlenné vált a vállalatirányítási információs rendszerek eszközeinek mint az SAP, Oracle vagy a Microsoft Dynamics ismerete. A továbbképzés célja olyan magasan kvalifikált gyakorlati szakemberek képzése, akik alapképzettségük mellett képessé válnak komplex szemlélettel, elemzőképességgel és megfelelő kompetenciákkal mérlegelni és megoldani a vállalatirányítási rendszerek rövid- és hosszútávú problémáit. A gyakorlatorientált képzés során piacképes tudást biztosítunk a vállalatok üzleti folyamatainak menedzseléséhez, azok programozásához. Az informatikai és a gazdasági megközelítés integrálásával képessé válnak a különböző szakterületek, projektek menedzselésére és vezetésére. Az üzleti folyamatokban szükséges adatfeldolgozás és elemzés módszereinek elsajátításával a döntések megalapozottságát, a kockázatok csökkentését érhetik el a vállalatok tevékenységében.

Bővebb információ az orosz.tamas@amk.uni-obuda.hu email címről kérhető; a jelentkezés elfogadása a jelentkezések sorrendjétől és a jelentkezők létszámától függ.

Uzleti informaciomenedzsment

Üzleti információmenedzsment szakmérnök és szakember képzés indul szeptembertől

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara szeptembertől üzleti információmenedzsment szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzést indít levelező képzés formában. Az üzleti életben dolgozók számára nélkülözhetetlenné vált a vállalatirányítási információs rendszerek eszközeinek mint az SAP, Oracle vagy a Microsoft Dynamics ismerete. A továbbképzés célja olyan magasan kvalifikált gyakorlati szakemberek képzése, akik alapképzettségük mellett képessé válnak komplex szemlélettel, elemzőképességgel és megfelelő kompetenciákkal mérlegelni és megoldani a vállalatirányítási rendszerek rövid- és hosszútávú problémáit. A gyakorlatorientált képzés során piacképes tudást biztosítunk a vállalatok üzleti folyamatainak menedzseléséhez, azok programozásához. Az informatikai és a gazdasági megközelítés integrálásával képessé válnak a különböző szakterületek, projektek menedzselésére és vezetésére. Az üzleti folyamatokban szükséges adatfeldolgozás és elemzés módszereinek elsajátításával a döntések megalapozottságát, a kockázatok csökkentését érhetik el a vállalatok tevékenységében.

Bővebb információ az orosz.tamas@amk.uni-obuda.hu email címről kérhető; a jelentkezés elfogadása a jelentkezések sorrendjétől és a jelentkezők létszámától függ.

reger 2

Prof. Dr. Réger Mihály lett az Óbudai Egyetem új rektora

Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere javaslatára Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, 2016. július 15-ei hatállyal az Óbudai Egyetem rektori feladatainak ellátására Prof. Dr. Réger Mihályt bízta meg, aki az elkövetkezendő 3 évben tölti be a tisztséget. A megbízólevelet Áder János államfő ünnepélyes keretek között június 29-én adta át a Sándor-palotában. 

Az Óbudai Egyetem rektori tisztségét 2014. április 26-tól Prof. Dr. Fodor János töltötte be, akit megromlott egészségi állapota miatt 2016. február 1-től Dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára, mentesített a rektori, mint magasabb vezetői megbízás alá eső feladatok elvégzése alól.

A rektori feladatok ellátására közzétett pályázat nyertese, az Óbudai Egyetem Szenátusának egyhangú támogatásával Dr. Réger Mihály egyetemi tanár, aki az Egyetem tudományos rektorhelyetteseként az átmeneti időszakban ellátta az intézményvezetői teendőket is.

Dr. Réger Mihály 1992-től kezdett oktatóként dolgozni a jogelőd Bánki Donát Műszaki Főiskolán, ahol adjunktusként, docensként, majd főiskolai tanárként az anyagtudomány és anyagtechnológia tantárgyak oktatása, tananyagfejlesztése mellett részt vett anyagvizsgáló, valamint elektronmikroszkópos laboratóriumok kialakításában és fejlesztésében, továbbá angol és német nyelvű műszaki képzések előkészítésében és megvalósításában.

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektet kutatási tevékenységére, melynek fő területei: a kristályosodási és hőkezelési folyamatok mélyebb megismerése, illetve ennek gyakorlati (ipari) megvalósítása. 2012 óta az MTA doktora.

Több mint tizenöt éve tölt be kari és egyetemi szintű vezetői megbízatásokat, a Bánki Kar Anyag- és Gyártástudományi Intézet intézetigazgató-helyettese, majd intézetigazgatója, a Kar kutatási főigazgató helyettese, majd dékánhelyettese. 2011 óta az Egyetem tudományos rektorhelyettese. Ebben a tisztségben végzett munkássága során kialakította a tehetséggondozási és a szakkollégiumi rendszereket, egyetemi szinten bevezette a publikációs tevékenység egységes értékelésének módszertanát, ellátta a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekció ügyvezető elnöki teendőit és közreműködött az intézményfejlesztési terv elkészítésében.

reger 3

Áder János köztársasági elnök az Óbudai Egyetem rektorává nevezi ki Réger Mihályt a Sándor-palotában 2016. június 29-én. – © MTI Fotó Bruzák Noémi

Az újonnan kinevezett rektor célul tűzte ki az Óbudai Egyetem hazai és nemzetközi ismertségének és elismertségének erősítését, elsősorban a közösség értékeinek megőrzésével és fejlesztésével. A rektori pályázatban megfogalmazott egyetemi jövőkép összhangban van az Egyetem Intézményfejlesztési tervével, kiemelten egy modern, XXI. századi kampusz megteremtésével. A projekt célja, hogy az Óbudai Egyetem a tradicionális egyetemi létmódot meghaladó, hálózatos működésű, újszerű oktatási módszereket is alkalmazó, gyakorlatorientált, a gazdaság igényeire fókuszáló, magas színvonalú mérnöki alap-, mester- és doktori képzést, valamint nemzetközi szinten kutatás-fejlesztést és innovációt folytató intézménnyé váljon.

Valamennyi egyetemi hallgató és munkatárs nevében ezúton gratulálunk kinevezéséhez, egyúttal sok sikert és kitartást kívánunk az általa vállalt feladathoz.

reger 2

Prof. Dr. Réger Mihály lett az Óbudai Egyetem új rektora

Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere javaslatára Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, 2016. július 15-ei hatállyal az Óbudai Egyetem rektori feladatainak ellátására Prof. Dr. Réger Mihályt bízta meg, aki az elkövetkezendő 3 évben tölti be a tisztséget. A megbízólevelet Áder János államfő ünnepélyes keretek között június 29-én adta át a Sándor-palotában. 

Az Óbudai Egyetem rektori tisztségét 2014. április 26-tól Prof. Dr. Fodor János töltötte be, akit megromlott egészségi állapota miatt 2016. február 1-től Dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára, mentesített a rektori, mint magasabb vezetői megbízás alá eső feladatok elvégzése alól.

A rektori feladatok ellátására közzétett pályázat nyertese, az Óbudai Egyetem Szenátusának egyhangú támogatásával Dr. Réger Mihály egyetemi tanár, aki az Egyetem tudományos rektorhelyetteseként az átmeneti időszakban ellátta az intézményvezetői teendőket is.

Dr. Réger Mihály 1992-től kezdett oktatóként dolgozni a jogelőd Bánki Donát Műszaki Főiskolán, ahol adjunktusként, docensként, majd főiskolai tanárként az anyagtudomány és anyagtechnológia tantárgyak oktatása, tananyagfejlesztése mellett részt vett anyagvizsgáló, valamint elektronmikroszkópos laboratóriumok kialakításában és fejlesztésében, továbbá angol és német nyelvű műszaki képzések előkészítésében és megvalósításában.

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektet kutatási tevékenységére, melynek fő területei: a kristályosodási és hőkezelési folyamatok mélyebb megismerése, illetve ennek gyakorlati (ipari) megvalósítása. 2012 óta az MTA doktora.

Több mint tizenöt éve tölt be kari és egyetemi szintű vezetői megbízatásokat, a Bánki Kar Anyag- és Gyártástudományi Intézet intézetigazgató-helyettese, majd intézetigazgatója, a Kar kutatási főigazgató helyettese, majd dékánhelyettese. 2011 óta az Egyetem tudományos rektorhelyettese. Ebben a tisztségben végzett munkássága során kialakította a tehetséggondozási és a szakkollégiumi rendszereket, egyetemi szinten bevezette a publikációs tevékenység egységes értékelésének módszertanát, ellátta a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekció ügyvezető elnöki teendőit és közreműködött az intézményfejlesztési terv elkészítésében.

reger 3

Áder János köztársasági elnök az Óbudai Egyetem rektorává nevezi ki Réger Mihályt a Sándor-palotában 2016. június 29-én. – © MTI Fotó Bruzák Noémi

Az újonnan kinevezett rektor célul tűzte ki az Óbudai Egyetem hazai és nemzetközi ismertségének és elismertségének erősítését, elsősorban a közösség értékeinek megőrzésével és fejlesztésével. A rektori pályázatban megfogalmazott egyetemi jövőkép összhangban van az Egyetem Intézményfejlesztési tervével, kiemelten egy modern, XXI. századi kampusz megteremtésével. A projekt célja, hogy az Óbudai Egyetem a tradicionális egyetemi létmódot meghaladó, hálózatos működésű, újszerű oktatási módszereket is alkalmazó, gyakorlatorientált, a gazdaság igényeire fókuszáló, magas színvonalú mérnöki alap-, mester- és doktori képzést, valamint nemzetközi szinten kutatás-fejlesztést és innovációt folytató intézménnyé váljon.

Valamennyi egyetemi hallgató és munkatárs nevében ezúton gratulálunk kinevezéséhez, egyúttal sok sikert és kitartást kívánunk az általa vállalt feladathoz.

IMG 1016

Együttműködés a Veszprémi Iparkamarával

2016. július 4. napján a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara kötött hosszú távú stratégiai partnerségi együttműködési megállapodást a veszprémi székházban.

A sajtó-nyilvános rendezvényen a kamara részéről dr. Markovszky György elnök, dr. Somogyi Istvánné főtitkár, az Óbudai Egyetemet Prof. Dr. Nádai László stratégiai rektorhelyettes, az Alba Regia Műszaki Kart Dr. habil. Györök György dékán képviselte.

A rendezvényen Dr. Markovszky György elnök kiemelte, hogy a duális képzés, mint gyakorlatorienált képzési forma mennyire hasznos a középiskolás diákoknak, hiszen komoly szakmai tapasztalatszerzési lehetőség mellett „fizetést” is biztosít a tanulni vágyóknak. Elmondta, hogy az Óbudai Egyetemmel történő együttműködés fontos, ezáltal a térségben jelentkező munkaerő-piaci szereplők által igényelt szakmák köre bővülhet a Pannon Egyetem meglévő képzései mellett. Kiegészítheti egymást a két felsőoktatási intézmény palettája, amely kedvezően hathat a munkaerőhiány csillapítására (a térségben 1500-2000 fő). A duális képzések gazdasági hasznát abban látja, hogy az innovációs folyamatok is felgyorsulhatnak, a duális hallgatók „friss szemléletén” keresztül. „A minőségbiztosítás korát éljük” – ezzel is hangsúlyozta a  kamara szerepét, amely a veszprémi cégek és a székesfehérvári kar közötti közvetítésben (igények, képzések) továbbá a folyamatos párbeszédben, visszajelzésekben valósulhat meg. Közös feladatként jelölte meg egy marketing stratégia megfogalmazását, hogy eljusson a családokhoz, a fiatalokhoz a duális képzés „haszna”, egyúttal a műszaki pályák népszerűsítését.

DSC 6061

Az Óbudai Egyetem stratégiai rektorhelyettese, Dr. habil. Nádai László az együttműködés kapcsán kiemelte, hogy a magyar felsőoktatás szereplőinek törekedni kell arra, hogy az erőforrásaikat megosszák. Egy-egy képzési portfólió bővítése nehezen megy, mert a személyi kapacitások, az állomány növelésével kellene újabb szakokat akkreditáltatni ahelyett, hogy a földrajzilag egymás közelében lévő felsőoktatási intézmények egymást kiegészítenék a munkaerő-piaci szereplők igényei mentén. Kiemelte, hogy az egyetemek együttműködésére kell helyezni a hangsúlyt a műszaki szférában. A felsőoktatás társadalmi hasznával kapcsolatban megjegyezte, hogy napjainkban a hallgatók 40%-a végzettség nélkül távozik, lemorzsolódik, amely saját idejük pazarlása. 1970-es évek Németországát hozta fel példaként, ahol, ugyanezek a társadalmi folyamatok indultak meg, s megszületett a válasz a duális képzés formájában. A duális képzés „hasznaként” fogalmazta meg, hogy a hallgatók olyan szakmai tapasztalatra tesznek szert tanulmányaik ideje alatt, amely naprakész, valamint az elköteleződést az adott cég iránt, illetve a hallgatói fizetést. Megjegyezte, hogy „a duális hallgatók két diplományi tudást gyűjthetnek össze a tanulmányaik alatt, egyrészt felszívják magukba az egyetemi tudást, másrészt a céges tudást.”

IMG 1033

Az OE Alba Regia Műszaki Kar dékánja, Dr. habil. Györök György az együttműködés kapcsán az egyetem pragmatizmusáról, adaptivitásáról és komplementer kompetenciáiról beszélt. Véleménye szerint a közel 150 duális szakmai gyakorlati hely, amelyet a cégekkel, a székesfehérvári önkormányzattal partnerségben létrehoztak, köszönhető a gyakorlatorientált képzéseknek, a rugalmas alkalmazkodó képességnek, amellyel a cégek igényire reagálnak. A kamarai együttműködés pedig lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények egymás képzéseit kiegészítve legyenek a cégek segítségére. Végezetül örömét fejezte ki az együttműködés létrejöttén.

A beszédeket követően a Felek aláírták az együttműködési megállapodást.

DSC 6071

20160701 2 3belso1

171 hallgató tett sikeres záróvizsgát az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karon

Diplomaátadó ünnepségét tartotta az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar pénteken a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az elmúlt tanévben összesen 171 hallgató tett sikeres záróvizsgát. Az ünnepi eseményen sor került dékáni dicséretek, elismerő oklevelek, továbbá arany- és ezüstdiplomák átadására is a 40 és 50 évvel ezelőtt végzett egykori hallgatók számára.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent István termében tartotta diplomaátadó ünnepségét az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar. Az eseményen részt vettek az egyetem vezetői, tanárai, munkatársai, sikeres záróvizsgát tett diákjai és korábbi hallgatói, a képzésben résztvevő cégek és kamarák képviselői, a közoktatás egyéb szereplői, továbbá a hallgatók családtagjai, hozzátartozói. A 2015/2016. évi tanévben az ÓE AMK-n 171 hallgató tett sikeres záróvizsgát, nappali tagozaton 108-an, levelezőn 63-an fejezték be tanulmányaikat.20160701 2 10belso2

A mai nap olyan alkalom, melyre a hallgatók egész életükben emlékezni fognak. Elválasztja a reményekkel teli, mindenre kész ifjúkort az önmagukért és sokakért felelősséget vállaló értelmiségi mindennapoktól. Az eskü kötelességet jelent a hallgatóknak, elsősorban önmagukkal szemben. – hangsúlyozta köszöntőjében Dr. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja. Elhangzott, hogy a kar – megalakulása óta – egyesítette az elődök letéteményeit, élt a város és az egyetem támogatásával, és újrahatározta önmagát.20160701 2belso5

Példaértékűnek nevezte az ÓE AMK-n folyó munkát Prof. Dr. Vajda István, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja. Szavai szerint a műszaki felsőoktatás sikeres működését három tényező teszi lehetővé: a cégek, vállalatok alkotta ipari környezet, a társadalmi és környezeti igényekre folyamatosan reagálni tudó egyetem és az ambiciózus hallgatók.20160701 2 32belso3

Székesfehérvár Önkormányzata és polgármestere, dr. Cser-Palkovics András nevében Mészáros Attila alpolgármester gratulált a végzős hallgatóknak. Elengedhetetlenül fontosnak nevezte a napra pontosan két évvel ezelőtt megalakult Alba Regia Műszaki Kar és Székesfehérvár együttműködését. A város az ország második legnagyobb gazdasági erőcentruma, az évente 10-12 százalékkal növekvő ipara nagyon várja a friss műszaki diplomás fiatalokat. Mintegy 3.000 fő képzett munkaerőre, többnyire mérnökökre van szükség. Az ÓE AMK-nak és a Corvinus Egyetemnek köszönhetőn az ország egyik kiemelt duális képzőközpontja Székesfehérvár, ami elengedhetetlen a feszítő munkaerőhiány hosszútávú orvoslására.20160701 2 44belso4

A köszöntőket követően elismerések átadásával folytatódott az ünnepi esemény. Dékáni dicséretekben részesültek az intézmény azon munkatársai, akik lelkiismeretesen, odaadóan, hallgatóbarát módon végezték feladataikat. Ugyancsak elismerték azon külső szakemberek, intézményvezetők és cégvezetők munkáját, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a kar hírnevének öregbítéséhez. Továbbá jubileumi arany- és ezüstdiplomájukat vették át azok az egykori hallgatók, akik 50, illetve 40 évvel ezelőtt fejezték be tanulmányaikat a jogelőd intézményekben. Az ünnepségen műsort adott a Tilinkó zenekar, majd a frissen végzett hallgatók esküt tettek és átvették diplomájukat. Az esemény a Székesfehérvári Hallgatói Önkormányzat és a friss diplomások képviselőjének köszöntőjével folytatódott, végül a hagyományoknak megfelelően a végzett hallgatók szalagot kötöttek az Alba Regia Műszaki Kar zászlajára.

forrás: www.szekesfehervar.hu
fotó: Simon Erika

Az Alba Regia Műszaki Kar fotói a hivatalos facebook oldalon

fotó: Dobos Dániel

Az ünnepség összes fotója egyben innen letlölthető.

 

 

IMG 1016

Együttműködés a Veszprémi Iparkamarával

2016. július 4. napján a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara kötött hosszú távú stratégiai partnerségi együttműködési megállapodást a veszprémi székházban.

A sajtó-nyilvános rendezvényen a kamara részéről dr. Markovszky György elnök, dr. Somogyi Istvánné főtitkár, az Óbudai Egyetemet Prof. Dr. Nádai László stratégiai rektorhelyettes, az Alba Regia Műszaki Kart Dr. habil. Györök György dékán képviselte.

A rendezvényen Dr. Markovszky György elnök kiemelte, hogy a duális képzés, mint gyakorlatorienált képzési forma mennyire hasznos a középiskolás diákoknak, hiszen komoly szakmai tapasztalatszerzési lehetőség mellett „fizetést” is biztosít a tanulni vágyóknak. Elmondta, hogy az Óbudai Egyetemmel történő együttműködés fontos, ezáltal a térségben jelentkező munkaerő-piaci szereplők által igényelt szakmák köre bővülhet a Pannon Egyetem meglévő képzései mellett. Kiegészítheti egymást a két felsőoktatási intézmény palettája, amely kedvezően hathat a munkaerőhiány csillapítására (a térségben 1500-2000 fő). A duális képzések gazdasági hasznát abban látja, hogy az innovációs folyamatok is felgyorsulhatnak, a duális hallgatók „friss szemléletén” keresztül. „A minőségbiztosítás korát éljük” – ezzel is hangsúlyozta a  kamara szerepét, amely a veszprémi cégek és a székesfehérvári kar közötti közvetítésben (igények, képzések) továbbá a folyamatos párbeszédben, visszajelzésekben valósulhat meg. Közös feladatként jelölte meg egy marketing stratégia megfogalmazását, hogy eljusson a családokhoz, a fiatalokhoz a duális képzés „haszna”, egyúttal a műszaki pályák népszerűsítését.

DSC 6061

Az Óbudai Egyetem stratégiai rektorhelyettese, Dr. habil. Nádai László az együttműködés kapcsán kiemelte, hogy a magyar felsőoktatás szereplőinek törekedni kell arra, hogy az erőforrásaikat megosszák. Egy-egy képzési portfólió bővítése nehezen megy, mert a személyi kapacitások, az állomány növelésével kellene újabb szakokat akkreditáltatni ahelyett, hogy a földrajzilag egymás közelében lévő felsőoktatási intézmények egymást kiegészítenék a munkaerő-piaci szereplők igényei mentén. Kiemelte, hogy az egyetemek együttműködésére kell helyezni a hangsúlyt a műszaki szférában. A felsőoktatás társadalmi hasznával kapcsolatban megjegyezte, hogy napjainkban a hallgatók 40%-a végzettség nélkül távozik, lemorzsolódik, amely saját idejük pazarlása. 1970-es évek Németországát hozta fel példaként, ahol, ugyanezek a társadalmi folyamatok indultak meg, s megszületett a válasz a duális képzés formájában. A duális képzés „hasznaként” fogalmazta meg, hogy a hallgatók olyan szakmai tapasztalatra tesznek szert tanulmányaik ideje alatt, amely naprakész, valamint az elköteleződést az adott cég iránt, illetve a hallgatói fizetést. Megjegyezte, hogy „a duális hallgatók két diplományi tudást gyűjthetnek össze a tanulmányaik alatt, egyrészt felszívják magukba az egyetemi tudást, másrészt a céges tudást.”

IMG 1033

Az OE Alba Regia Műszaki Kar dékánja, Dr. habil. Györök György az együttműködés kapcsán az egyetem pragmatizmusáról, adaptivitásáról és komplementer kompetenciáiról beszélt. Véleménye szerint a közel 150 duális szakmai gyakorlati hely, amelyet a cégekkel, a székesfehérvári önkormányzattal partnerségben létrehoztak, köszönhető a gyakorlatorientált képzéseknek, a rugalmas alkalmazkodó képességnek, amellyel a cégek igényire reagálnak. A kamarai együttműködés pedig lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények egymás képzéseit kiegészítve legyenek a cégek segítségére. Végezetül örömét fejezte ki az együttműködés létrejöttén.

A beszédeket követően a Felek aláírták az együttműködési megállapodást.

DSC 6071

20160701 2 3belso1

171 hallgató tett sikeres záróvizsgát az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karon

Diplomaátadó ünnepségét tartotta az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar pénteken a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az elmúlt tanévben összesen 171 hallgató tett sikeres záróvizsgát. Az ünnepi eseményen sor került dékáni dicséretek, elismerő oklevelek, továbbá arany- és ezüstdiplomák átadására is a 40 és 50 évvel ezelőtt végzett egykori hallgatók számára.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent István termében tartotta diplomaátadó ünnepségét az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar. Az eseményen részt vettek az egyetem vezetői, tanárai, munkatársai, sikeres záróvizsgát tett diákjai és korábbi hallgatói, a képzésben résztvevő cégek és kamarák képviselői, a közoktatás egyéb szereplői, továbbá a hallgatók családtagjai, hozzátartozói. A 2015/2016. évi tanévben az ÓE AMK-n 171 hallgató tett sikeres záróvizsgát, nappali tagozaton 108-an, levelezőn 63-an fejezték be tanulmányaikat.20160701 2 10belso2

A mai nap olyan alkalom, melyre a hallgatók egész életükben emlékezni fognak. Elválasztja a reményekkel teli, mindenre kész ifjúkort az önmagukért és sokakért felelősséget vállaló értelmiségi mindennapoktól. Az eskü kötelességet jelent a hallgatóknak, elsősorban önmagukkal szemben. – hangsúlyozta köszöntőjében Dr. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja. Elhangzott, hogy a kar – megalakulása óta – egyesítette az elődök letéteményeit, élt a város és az egyetem támogatásával, és újrahatározta önmagát.20160701 2belso5

Példaértékűnek nevezte az ÓE AMK-n folyó munkát Prof. Dr. Vajda István, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja. Szavai szerint a műszaki felsőoktatás sikeres működését három tényező teszi lehetővé: a cégek, vállalatok alkotta ipari környezet, a társadalmi és környezeti igényekre folyamatosan reagálni tudó egyetem és az ambiciózus hallgatók.20160701 2 32belso3

Székesfehérvár Önkormányzata és polgármestere, dr. Cser-Palkovics András nevében Mészáros Attila alpolgármester gratulált a végzős hallgatóknak. Elengedhetetlenül fontosnak nevezte a napra pontosan két évvel ezelőtt megalakult Alba Regia Műszaki Kar és Székesfehérvár együttműködését. A város az ország második legnagyobb gazdasági erőcentruma, az évente 10-12 százalékkal növekvő ipara nagyon várja a friss műszaki diplomás fiatalokat. Mintegy 3.000 fő képzett munkaerőre, többnyire mérnökökre van szükség. Az ÓE AMK-nak és a Corvinus Egyetemnek köszönhetőn az ország egyik kiemelt duális képzőközpontja Székesfehérvár, ami elengedhetetlen a feszítő munkaerőhiány hosszútávú orvoslására.20160701 2 44belso4

A köszöntőket követően elismerések átadásával folytatódott az ünnepi esemény. Dékáni dicséretekben részesültek az intézmény azon munkatársai, akik lelkiismeretesen, odaadóan, hallgatóbarát módon végezték feladataikat. Ugyancsak elismerték azon külső szakemberek, intézményvezetők és cégvezetők munkáját, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a kar hírnevének öregbítéséhez. Továbbá jubileumi arany- és ezüstdiplomájukat vették át azok az egykori hallgatók, akik 50, illetve 40 évvel ezelőtt fejezték be tanulmányaikat a jogelőd intézményekben. Az ünnepségen műsort adott a Tilinkó zenekar, majd a frissen végzett hallgatók esküt tettek és átvették diplomájukat. Az esemény a Székesfehérvári Hallgatói Önkormányzat és a friss diplomások képviselőjének köszöntőjével folytatódott, végül a hagyományoknak megfelelően a végzett hallgatók szalagot kötöttek az Alba Regia Műszaki Kar zászlajára.

forrás: www.szekesfehervar.hu
fotó: Simon Erika

Az Alba Regia Műszaki Kar fotói a hivatalos facebook oldalon

fotó: Dobos Dániel

Az ünnepség összes fotója egyben innen letlölthető.