Nyílt nap Székesfehérváron

December 12. napján, hétfőn a középiskolás diákokat és a szülőket várták az Óbudai Egyetem Nyílt napjára Székesfehérváron, ahol az Alba Regia Műszaki Kar mellett a Keleti Károly Gazdasági Kar is bemutatta 2023-as felsőoktatási felvételi eljárásban a nagyváros és térségébe meghirdetett képzéseit. A tájékoztató napon köszöntőt mondott Dr. Cser-Palkovics András polgármester, Prof. Dr. Györök György a fehérvári kar dékánja, Dr. habil. Garai-Fodor Mónika a gazdasági kar dékánja.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar K épületében először a fehérvári műszaki kar képzési palettáját, a 2023-as felvételi információkat, valamint a duális képzési formát ismertették, majd a Keleti Károly Gazdasági Kar által indított alap- (gazdálkodási és menedzsment) és egy mesterképképzés (vállalkozásfejlesztési) fehérvári indítását jelentették be. Az épület két legnagyobb előadója telt meg érdeklődőkkel, akik az előadásokat követően laborlátogatásokon vehettek részt.

Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere köszöntőjében egyértelműen kifejezte, hogy a településnek „fontos, hogy minél több fiatalt megszólítsunk és elérjük, hogy itt találják meg a számításukat. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy ez reményteljes küzdelem, hiszen folyamatosan emelkedik azon hallgatók száma, akik a helyi felsőoktatásban végzik el a tanulmányaikat.” Hangsúlyozta, hogy a felsőoktatási intézmény mind a hagyományos, mind a duális képzési formában a legkorszerűbb tudást és technológiát biztosítja. A duális képzési formát kiemelve megjegyezte: „A duális képzés megerősítésével egy olyan nóvumot tudunk adni, ami itt, Székesfehérváron elérhető. A város gazdasági, ipara ereje olyan, amire ezt fel lehet építeni.” Jótanácsként arra irányította a fiatalok figyelmét, hogy olyan terület mellett döntsenek, amit szeretnek és kihívást is jelenthet számukra.

Prof. Dr. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja a középiskolásokat köszöntő gondolataiban kiemelte, hogy „munkát, kitartást és olyan oktatói támogatást ígérhetek, ami eredményorientált.” A duális képzést ajánlotta a diákok figyelmébe, amely karrier szempontjából a siker záloga lehet. A felsőoktatási tanulmányok folyamat jellegét hangsúlyozva megemlítette, hogy a végzettségek különféle szintjei elérhetők teljes kifutással az egyetemen. „A végzettek a városban olyan ipari környezetbe kerülhetnek, ami versenyképes fizetést ígér, s az iparnak köszönhetően lehetőségek sokasága várja itt a fiatalokat” – jegyezte meg a kar vezetője.

Dr. habil. Garai-Fodor Mónika, a Keleti Károly Gazdasági Kar dékánja Székesfehérvár városával kapcsolatban megjegyezte, hogy mind környezetében, mind kultúrájában is vonzó, amely nagyvárosként minden infrastrukturális jellemzővel bír. A város és térségének munkaerőpiacával kapcsolatban megjegyezte, hogy az elhelyezkedési esélyek kiválóak, kevés település van hasonló adottságokkal. Az Óbudai Egyetem egyik jellemzőjeként említette az emberközpontúságot, ami miatt érdemes az intézményt választani, s amely a székesfehérvári képzési helynek is sajátja. A középiskolás diákokat orientálva a helyben képzett gazdasági szakemberekre váró lehetőségekre irányította a figyelmet, hogy lehetnek többek között üzleti elemző, projektvezető, HR menedzser, pénzügyes munkatárs, kontroller, banki szakember. Előadása végén kiemelte, hogy „az egyetem egyik fő küldetése, hogy etikus közgazdászokat képezzen.”

Dr. Pogátsnik Monika, az Alba Regia Műszaki Kar oktatási dékánhelyettese előadását az Óbudai Egyetem bemutatásával kezdte, amely Magyarország első számú, gyakorlatorientált műszaki egyetemeként mérnöki, informatikai és gazdasági területen folytat képzéseket. Kiemelte, hogy az intézmény hét karon tizenhét alapképzést, tizennyolc mesterképzést és három doktori iskolát kínál. Az Alba Regia Műszaki Kart ismertetve a duális képzés kiemelt szerepéről beszélt, megjegyezve, hogy a hallgatók jelentős része ebben a formában tanul. Felhívta a diákok figyelmét, hogy három ipari tanszéket hoztak létre és magas minőségű laboratóriumok állnak rendelkezésre, valamint a robotikai technológiát bevonták az oktatásba.

A Hanon Systems Hungary Kft. eszközöket adományoz Karunknak

A Hanon Systems Hungary Kft. sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 2022. évben eszközökkel támogatja az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kart.
A rendezvényen Karikó Zsolt, a Hanon Systems Hungary Kft. ügyvezető igazgatója és Prof. Dr. Györök György dékán ismertette a részleteket.

Karikó Zsolt, a Hanon Systems Hungary Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, „hogy nem ez lesz az első alkalom, de nem is az utolsó, hogy adományozási szerződést írunk alá az egyetemmel. Együttműködésünk célja az, hogy az egyetemről kikerülő fiatal mérnökök ismerjék az új technológiákat, az iparban használt gépeket.” Megjegyezte, hogy korábban ipari robotokat ajánlottak fel a felsőoktatási intézmény részére, jelenleg megmunkáló gépek (egy darab CNC  esztergagép, egy darab CNC marógép és egy robotkar) adományozásáról van szó.  Hangsúlyozta, hogy a gyakorlati tudás erősítésével a hallgatók piacképesebbé válnak, a vállalatoknál pedig felkészültebb munkavállalók kezdik meg pályájukat, minden szereplő nyer a gyakorlatorientáltság további fejlesztésével. Beszéde végéhez érve, az egyetem előnyére irányította a figyelmet, ami középiskolás diákok jelentkezési számában, illetve a népszerűség további növelésében mutatkozhat meg.

Prof. Dr. Györök György az Óbudai Egyetem Alba Regia műszaki Kar dékánja köszöntőjében a pragmatizmus és az adaptivitás szavakat emelte ki az egyetemi kar filozófiájából: „csak olyan témákkal foglalkozunk, amelyeknek gyakorlati értelme van, beleértve a gyakorlatorientált képzést is, valamint nagyon gyorsan tudunk reagálni a beérkezett fejlesztési igényekre.” Megemlítette, hogy ehhez szükségesek ezek az adományok, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző technológiákat már az egyetemen megismerhessék a hallgatók. Megjegyezte, cél, hogy a hallgatók felismerjék az elméleti tudás miként segíti őket a gyakorlatban. „A cég által felajánlott megmunkáló egységének az egyetemre való telepítésével, a Hanon Systems Hungary Kft. egy kis szeletét képezzük le az egyetem falai között, ez a garanciája annak, hogy olyan mérnököket képezzünk, amire az iparnak szüksége van.” – hangsúlyozta a felsőoktatási intézmény vezetője. Beszéde végén megköszönte a támogatást a Hanon Systems Hungary Kft. közösségének.

Az Arconic Alapítvány 2022-ben is támogatja a székesfehérvári Kar képzéseit

Az Arconic Alapítvány 2022-ben is támogatja
a székesfehérvári Kar képzéseit

Az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 2022. évben 25.000 dollár támogatásban részesül az Arconic Alapítvány részéről a székesfehérvári műszaki felsőoktatás, azon belül a gyakorlati képzés fejlesztése. A rendezvényen Mészáros Attila Székesfehérvár MJV város alpolgármestere, Prof. Dr. Gulácsi László az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese, Gábor Balázs, az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft ügyvezető igazgatója és gyárvezetője és Prof. Dr. Györök György dékán ismertette a részleteket.

Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy immáron hosszú évek együttműködéséről lehet beszélni, amelynek jelenlegi mérföldköve, az újabb támogatás, hozzájárul a székesfehérvári műszaki képzések minőségének fejlesztéséhez. A város büszke az Óbudai Egyetem elmúlt években elért eredményeire, a befektetett, elvégzett munkára, amely az ipari partneri együttműködések számában is tetten érhető. Kiemelte, hogy a duális képzési formában a partnervállalatok szerepe fontos, hiszen egyéb kapcsolódási pontok is létrejöhetnek, amelyek segíthetik az egyetemet. Megjegyezte, hogy az Arconic Alapítvány a városban több kiemelt célt támogat, köztük a felsőoktatás gyakorlatorientáltságának a fejlesztését.

Prof. Dr. Gulácsi László, az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese bevezetőjében hangsúlyozta, hogy az Arconic az egyik legfontosabb partnere a székesfehérvári karnak és az egyetemnek is, aki a duális képzés elindításától kezdődően jelen van közreműködőként és támogatóként. Megjegyezte, hogy azóta végzett közös szakmai munka olyan bizalmat épített a Felek között, amely nemcsak a tudás átadásának a hídját képezi, hanem egyéb kooperációnak is lehetőséget biztosít, amely tovább mélyülve megalapozza a következő évek fejlődését. Büszkén jegyezte meg, hogy „az Óbudai Egyetem a felsőoktatási intézmények nemzetközi rangsorában a legjobban minősített műszaki egyetem lett Magyarországon és a Közép-Kelet európai régióban.” Megköszönte az együttműködést és a támogatást.

Gábor Balázs, az Arconic Köfém Mill Products Hungary Kft ügyvezetője és gyárvezetője köszöntőjében az Arconic Alapítvány tudatosságáról és a támogatási célokról is beszélt, amelyek a környezetvédelemtől, a hátrányos helyzetűek és az őket gondozó szervezet segítése, valamint az oktatás, a felsőoktatásig (tudományos alapokon nyugvó, gyakorlatorientált mérnökképzés) terjednek. Megjegyezte, hogy meglátásaik alapján az Óbudai Egyetem magas színvonalú teljesítménye a jövőben továbbra is érdemes a támogatásra. Saját egyetemi éveire visszaemlékezve, jegyezte meg, alig várták, hogy megtapasztalhassák az ipari környezetet annak idején. Napjaink jó válasza erre a duális képzés, ahol a végzettek az első munkanapjuktól, mint teljes értékű munkavállaló jelennek meg a szervezet életében.