Tudnivalók átsorolásról, elbocsátásról, passzív félév kérelemről

ÁTSOROLÁS:

Az átsorolási eljárás keretében az alábbi eljárási sort végzi el a Neptun Csoport és a Tanulmányi Iroda minden tanév végén a 2016.09.01-től felvett, állami (rész)ösztöndíjas hallgatókkal bíró képzéseken:

1. Az állami(rész) ösztöndíjas hallgatók esetében megvizsgálja, hogy az adott tanévben kik azok a hallgatók, akik nem teljesítették a TVSz-ben előírt utolsó két olyan félév átlagában , amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem az Nftv 81 § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, és nem érte el a 2,75 tanulmányi átlagot. Ezen feltételeket nem teljesítő hallgatók automatikusan kerülnek átsorolásra önköltséges képzésre a következő tanévre.

2. Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból Önköltséges formában folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem esetén –az Egyetemen önköltséges formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolásról az Egyetem a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérő önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az átsorolási eljárással szemben felülvizsgálattal/fellebbezéssel nem lehet élni, kivéve a TVSz vonatkozó része alapján azon indokolt eseteket (gyermekszülés (TGYÁS), GYES, GYED vagy hivatalosan és előzetesen bejelentett fogyatékosság), amelyek mentesítenek az átsorolás következményei alól.

ELBOCSÁTÁS:

Az egyetemről való elbocsátás leggyakoribb okai:

  1. A hallgató saját kérésére ( ebben az esetben a Neptun rendszer felületén kell elindítani az elbocsátásra vonatkozó kérvényt)
  2. A pénzügyi tételek (önköltség stb.) nem teljesítése
  3. Négy aktív félév során, nappali (BSc) tagozaton 55 kreditet, levelező (BSc) tagozaton 40 kreditet teljesíteni kell : nem teljesítés esetén a hallgatót a tanulmányi iroda elbocsájtja.

PASSZÍV FÉLÉV:

Passzív félévek maximum száma:

  • Bsc szakok esetén: 4
  • Msc, szakmérnök, FOKSZ esetén: 2

Egybefüggően (egymást követően) maximum 2 félévig tartózkodhat egy hallgató passzív féléven. A passziválást a Neptun rendszerben kell kezdeményezni a megfelelő passzív félévre vonatkozó kérelem leadásával és a megfelelő passzív félévre vonatkozó díjtétel megfizetésével.