Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat rendjének (ITT Szakmai gyakorlat rendje (pdf)) és a szakok szakmai gyakorlati követelményeinek (ITT Szakok szakmai gyakorlati követelményei (docx)) áttanulmányozása ajánlott a szakmai gyakorlat megkezdése előtt.

A szakmai gyakorlat a nappali munkarendű hallgatók esetén:

Szakmai gyakorlatra jelentkezés a szakmai gyakorlat előfeltételeinek teljesülése esetén lehetséges. A szakmai gyakorlat elvégzése a Záróvizsga egyik előfeltétele.

duális képzésen résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatként számítják be a duális képzőhelyen végzett gyakorlati tevékenységüket.

Feladatok részletezése:

ÜtemtervFeladatFeladat részletezése
1. Jelentkezési időszak
FOSZK képzés esetén
tavaszi félév: október 1. – december 15.
őszi félév: március 15. – május 31.
BSc, MSc képzés esetén
téli vizsgaidőszak (csak 4, 6 hetes szakmai gyakorlatnál) október 1. – november 30.
nyári időszak: március 15. – május 15.
Befogadó nyilatkozat kitöltése és leadásaA hallgató letölti a befogadó nyilatkozatot (befogadó nyilatkozat), pontosan kitöltve és aláírva feltölti a szakmai gyakorlat MOODLE kurzusba.
(Határidő után már csak dékáni méltányossági kérelemmel lehet szakmai gyakorlatra jelentkezni (legkésőbb június 15-ig illetve január 15-ig), ami egy speciális neptunban leadható kérelem, és a tanulmányok alatt egyetlen egyszer használható fel!)

A befogadó nyilatkozat alapján a gyakorlat helyét az adott szakot gondozó intézet engedélyezi és visszajelez a hallgatónak.
2. Együttműködési megállapodás megkötéseEgyüttműködési keretmegállapodással rendelkező szervezetek listájának ellenőrzése az oldal alján található táblázatok (GEO, MI, TESZI) alapján végezhető el.Amennyiben olyan gazdasági szervezetnél kívánja a hallgató a szakmai gyakorlatát végezni, amellyel még nincs együttműködési keretmegállapodása az OE Alba Regia Műszaki Karának, úgy a megkötését (innen letölthető) a hallgatónak kell intéznie.
A megfelelően kitöltött, keltezéssel, aláírással és pecséttel hitelesített együttműködési megállapodás két példányát a hallgatónak el kell juttatnia az intézeti adminisztrátorhoz, aki az egyetemi képviselővel történő aláíratást intézi. Az intézeti adminisztrátor az egyetemi aláírás és pecséttel történő ellátást követően visszapostázza a szakmai gyakorlóhely példányát. Az egyetemi példány iktatást követően, lefűzésre kerül az együttműködési megállapodások közé.
Amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlatának teljesítését egy iskolaszövetkezeten keresztül szeretné egy gazdasági szervezetnél teljesíteni, úgy az Együttműködési megállapodás Iskolaszövetkezettel szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására dokumentumot (innen letölthető) kell aláíratnia.
Amennyiben a hallgató olyan gazdasági szervezetnél kívánja teljesíteni a szakmai gyakorlatát, amely céggel határozatlan időtartamra szóló megállapodása van az egyetemi karnak (a szakmai gyakorlati helyek listájában szerepel) úgy elegendő az 1-es számú melléklet (innen letölthető) megfelelően kitöltött, keltezéssel, aláírással és pecséttel hitelesített két példányát az intézeti adminisztrátorhoz eljuttatni. Az intézeti adminisztrátor az egyetemi képviselővel történő aláíratást intézi. Az egyetemi aláírás és pecséttel történő ellátást követően visszapostázza a szakmai gyakorlóhely példányát. Az egyetemi példány iktatást követően, lefűzésre kerül az együttműködési megállapodások közé.
3. Szakmai gyakorlatSzakmai gyakorlaton való aktív részvételIdőtartama az egyes képzések esetén (egybefüggő, folyamatos időszak):
FOSZK képzésen: 14 hét (az utolsó aktív félévben)
BSc – Földmérő és földrendező mérnök képzésen: intézeti gyakorlati képzés (2 hét geodézia terepgyakorlat, 2 hét felmérés terepgyakorlat, 2 hét komplex terepgyakorlat), vállalati szakmai gyakorlat (10 hét az utolsó aktív félévben)
BSc – Mérnökinformatikus képzésen: 8 hét (NEM! szorgalmi időszakban)
BSc – Gépészmérnök, Villamosmérnök, Műszaki menedzser képzésen: 6 hét (NEM! szorgalmi időszakban)
MSc Mérnökinformatikus képzésen – 6 hét
MSc Mechatronikai mérnök képzésen – 4 hét
MSc Geoinformatika képzésen – 240 óra, 6 hét
MSc Sportközgazdász képzésen – 60 óra
Az OE AMK részéről az érintett intézet igazgatója, helyettese, a szakfelelős, illetve az adott szakmai képzőhellyel kapcsolatot tartó személy a szakmai gyakorlat helyén a gyakorlatot ellenőrizheti.
4. Munkanapló vezetése és elkészítésemunkanapló folyamatos vezetése a szakmai gyakorlat teljes időtartama alatt.A hallgató a szakmai gyakorlatáról munkanaplót vezet (innen letölthető), amit a gyakorlat végeztével a szakmai gyakorlat helyén a gyakorlati hely által kitöltött igazolással és kompetencia értékelő lappal (innen letölthető) együtt cégszerűen aláírat.
5. Igazolás, kompetencia értékelő lap és munkanapló leadása

BSc, MSc képzés esetén
nyári időszakban végzett szakmai gyakorlat esetén október 15.-ig, illetve téli vizsgaidőszakban végzett szakmai gyakorlat esetén április 15.-ig

FOSZK képzés esetén
őszi félév – december 31.
tavaszi félév – május 31.
Az igazolás, kompetencia értékelő lap, munkanapló aláírt, lepecsételt eredeti példányának leadása.A hallgató az aláírt, lepecsételt igazolást, kompetencia értékelő lapot, a szakmai gyakorlat alatt vezetett munkanaplóval együtt legkésőbb október 15-ig illetve április 15.-ig (FOSZK képzés esetén május 31-ig / december 31-ig) feltölti a szakmai gyakorlat MOODLE kurzusba.
https://elearning.uni-obuda.hu/dualis/my/
A megjelölt határidőn túl leadott igazolás, kompetencia értékelő lap és munkanapló leadása késedelmi díjköteles. (4000.-)
A 4000Ft-os tartozását úgy tudja rendezni,
ha Neptunban Pénzügyek/Befizetés/Tételkiíráson belül a Szolgáltatás jogcím / 
Kötelező adatszolgáltatás határidőn túli pótlásának díja (4000Ft)
tételt kiírja önmagának és befizeti. 
Ezen dokumentumok pótlására maximum 2 hónap (december 15., illetve június 15.) áll rendelkezésére a hallgatóknak,
kivéve FOSZK képzés esetén június 15-ig / január 15-ig van lehetőség a pótlásra.
6. Szakmai gyakorlat jóváhagyásaA szakmai gyakorlat rögzítése a neptunban és jóváhagyása.Az intézetigazgató a hallgatói munkanapló és a szakmai gyakorlati hely által kiállított igazolás és kompetencia értékelő lap alapján dönt a szakmai gyakorlat elfogadásáról. Az elektronikus leckekönyvben az aláírt igazolások alapján a teljesítés tényének berögzítéséről a tanulmányi iroda gondoskodik, legkésőbb a soron következő félév regisztrációs hetének végéig.

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat MOODLE kurzus belépési kódját neptun üzenetben minden érintett hallgatónak kiküldjük, elvesztése esetén keressék az intézeti adminisztrátorokat!

A szakmai gyakorlat levelező munkarendű hallgatók és mesterképzésben résztvevő hallgatók esetén:

A levelező munkarendű hallgató (minden alap- és a mesterszakon) és a mesterképzésben résztvevő hallgató, aki a szak képzési céljainak megfelelő munkakörben dolgozik, és a munkahelye azt a végzett munka jellege, az alapvető feladatok részletes ismertetésével – például munkaköri leírással – cégszerűen igazolja, felmentési kérelmet nyújthat be a gyakorlat elvégzése alól. (kérelem letöltése) A felmentési kérelmet a szakmai gyakorlat MOODLE kurzusba kell feltölteni, melyhez csatolni kell a munkáltató által cégszerűen aláírt igazolást a végzett munka jellegéről, illetve a hallgató alapvető feladatairól, valamint a kitöltött és cégszerűen aláírt értékelő lapot.

Felelős személyek és elérhetőségük, kapcsolat:

Intézeti adminisztrátorok:

Intézet igazgató-helyettes:

Dokumentumok listája és letöltése: