Sportolói karriert támogató felsőoktatási együttműködés

A MÁV Előre Sport Club és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara megállapodtak egymással, hogy a sportolók karrierjének támogatása érdekében együttműködnek Székesfehérváron. Pénteken sajtótájékoztató keretében mutatták be a szakmai lehetőségeket, ami a partneri kapcsolattal teljesedhet ki. A programon Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes az Óbudai Egyetem részéről, Dr. Tálos Péter a MÁV Előre Sport Club nevében mondott köszöntőt, Prof. Dr. Györök György az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar képviseletében, illetve Szabó György a klub ügyvezetőjeként vett részt a rendezvényen.

A Felek alapvető célként fogalmazták meg, hogy Székesfehérvár tehetséges sportolói jobban megismerhessék és élhessenek az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara által kínált lehetőségekkel, a sportolók karrierpályája ne szakadjon meg a felsőoktatási tanulmányok megkezdésével. Az együttműködő partnerek a megfogalmazott kooperációjukkal hozzá kívánnak járulni, hogy a sport területén még inkább vonzóvá váljon a város és közvetlen vonzáskörzete munka és lakóhelyválasztás, megtartás céljából. Kiemelt figyelemet szentelnek az egészséges életmód, a mozgás öröme és a sporttal ötvözött aktív életvitel lehetőségeinek népszerűsítésére.

Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes köszöntötte a résztvevőket és megjegyezte, a sportszervezettel történő megállapodás az egészséges életmód és az egészségtudatos szemlélet kialakítása miatt is nagyon fontos. Kiemelte, hogy „sokkal jobb teljesítményre képes a hallgatói és az egyetemi munkatársak közössége is, ha a munkája mellett figyelmet fordít a mozgásra is.” Hangsúlyozta, hogy az együttműködés lehetőséget kínál arra is, hogy a jövőben az Óbudai Egyetemen belül képzett, kifejezetten a sporthoz köthető mérnöki vagy gazdálkodási szakemberekkel biztosítani tudják a szervezetek humánerőforrás igényét is. Hozzátette „a partnerség másik sarkalatos pontja, hogy a sportolói karrierek ne szakadjanak meg az egyetemi képzés megkezdésével, hanem az intézmény biztosította rugalmas keretek között kiteljesedhessenek.” Megjegyezte, hogy a professzionális sportolói karrier mellett fontos, hogy olyan képzettség birtokába kerülhessenek, amely a pályafutást követően egzisztenciát biztosít számukra. Megköszönte a lehetőséget az együttműködésre.

Dr. Tálos Péter a MÁV Előre SC elnöke beszédében megjegyezte, hogy örül annak, hogy ez a megállapodás is segíti formálni a szemléletet, hogy a felsőoktatás és a sport világa közötti összeegyeztethetőséget helyezi előtérbe, lebontva azt a korábbi vélekedést, hogy vagy az „elméjét pallérozza az ember, vagy a testét”. Elmondta, hogy jelenleg is vannak olyan intézmények, ahol előkerül a választás kérdése a sport vagy a tanulmányi előmenetel között, éppen ezért örömét fejezte ki, hogy az egyetemi vezetés nyitott a sportolók karrierjének támogatására. Kiemelte, hogy sok a tehetséges gyermek, aki mind a két területen képes megállni a helyét, csak lehetőséget kell számukra biztosítani. „A felsőoktatásba lépés pillanata egybeesik a professzionális sportolói kor kezdetével, amikor az eredmények eléréséhez éves szinten ezer óra (napi két-három edzés) befektetés szükséges, ezt összeegyeztetni komoly tanulmányokkal nagy kihívás, de nem lehetetlen.” – mondta az elnök. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatban hangsúlyozta cél a tehetséges gyermekek Fehérvárra vonzása, helyi közép- és felsőoktatási képzések biztosításával, támogatva őket abban, hogy a település sportcsapatainak dicsősséget szerezzenek. Megköszönte a közös gondolkodást, a hosszútávú együttműködés lehetőségét.

ntk onepager final v2

Felhívás NTK Start Programra

Jelentkezz a Start ösztöndíjprogramra és gazdagodj akár 8 millió forinttal vállalkozásod beindításához!   

A Nemzeti Tehetség Központ és szakmai együttműködő partnere a Design Terminal újra megrendezi a Start Programot, amely 18-35 év közötti fiatalok startup vállalkozásának létrehozását támogatja.  

A program során az anyagi támogatás mellett intenzív képzés és mentorálás is vár a legkreatívabb ötletgazdákra. Az ösztöndíj alapú támogatással olyan innovatív, napjaink kihívásaira reagáló elképzeléseket kívánnak támogatni, amelyek fókuszában Magyarország saját erőforrásra épülő fejlesztése áll.   

Ezúttal is három témakörben várják a jelentkezéseket, melyben az “Egészségügyi és szociális kérdéskör” címszó alatt olyan megoldásokat várnak, amelyek az egészségügyi és szociális rendszer (állami és magán egyaránt) nehézségeire nyújtanak megoldást; az “Ötletek zöld küldetéssel” témakörben olyan ötletekre számítanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy kevésbé szennyezzék a környezetet, vagy az ország belső ellátási lánca számára nyújtsanak fenntartható megoldásokat; a “Megoldások a közösségért” címszó alatt pedig az idősek/fiatalok/rászorulók életszínvonalának emelésére, a lelki és mentális egészség megőrzésére, a közösségszervezés ösztönzésére, vagy a kis- és nagy települések dilemmáira várnak választ. 

Az ösztöndíjprogramra azokat az innovátorokat várják, akik ötletes megoldásukkal segítenék a magyar társadalmat, és ebből sikeres vállalkozást is építenének. A három hónapos, intenzív workshopok és mentorálás során többek között ötletvalidálásról, cégépítési ismeretekről, stratégiáról, a befektetők sikeres megnyeréséről, pénzügyi tervezésről, sales- és marketing-folyamatokról is bővíthetik ismereteiket és tanulhatnak többet a résztvevők. 

A programba bejutott összes innovátor bruttó 3 millió forint kezdőtőkével alapozhatja meg vállalkozási ötletét. A kéthónapos folyamatot záró, márciusi Demo Day eseményen ráadásul két résztvevő elnyerheti a további bruttó 5 millió forintos jutalmat is.   

Jelentkezni december 20-ig lehet a startprogram.designterminal.org oldalon.

Robotfolyamatok modellezése a felsőoktatásban

A Howmet-Köfém Kft (és jogelőd intézményei) és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara immáron hetedik éve működik együtt különböző kutatási és oktatást segítő projektekben. Hétfőn sajtótájékoztató keretein belül adták át azt a közel 8 millió forintos támogatást, amelyet többek között a robottechnikai központ és a pneumatikai labor fejlesztésére használnak fel. A programon dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere köszöntőt mondott, Katus István a Howmet-Köfém kft ügyvezető igazgatója és Prof. Dr. Györök György az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja pedig szervezeteik szemszögéből mutatta be az együttműködés prioritásait.

A „Robotfolyamatok modellezése a felsőoktatásban” megnevezésű projektben a laboratóriumi és oktatási anyagok kiegészítése, korszerűsítése volt a cél, egy ipari gyártósor létrehozásával az intelligens gyártás folyamatainak modellezésére. Az ipari folyamatok megjelennek a BSc, MSc és posztgraduális szintű oktatásában, ezzel is közelítve a hallgatók gyakorlati tudását a cég által képviselt igényekhez. A projekt során új laboratóriumi berendezéseket telepítettek és új tanterv dolgoztak ki. Ehhez az oktatóknak is meg kellett ismerniük az új hardverek ipari alkalmazási lehetőségeit, hogy az ipari igényeknek megfelelő tananyagot dolgozzanak ki.

Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere köszöntötte a résztvevőket és megjegyezte, hogy egy kihívásokkal teli időszak dacára is azt látja, hogy a stratégiai együttműködések újabb tartalmakkal tudnak megtöltődni. Kiemelte, hogy „a mostani támogatás is arról szól, hogy a Howmet-Köfém és az Óbudai Egyetem együttműködésének nemcsak múltja, hanem jelene és jövője is van, a cél pedig a diákok lehetőségeinek növelése és annak az üzenetnek a megfogalmazása a fiatalok felé, hogy van értelme itthon maradniuk, vagy máshonnan idejönniük Fehérvárra, mert ez a város az egyetemét és az iparát tekintve is jó szakmai és egzisztenciális jövőképet tud számukra adni.” Hangsúlyozta, hogy az egyetemek nemzetközi ranglistáján kiemelkedő helyet ért el az Óbudai Egyetem, ahova évről évre egyre többen jelentkeznek. Megjegyezte, hogy az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara az elmúlt években szintén komoly fejlődésen ment keresztül, az infrastruktúra és a hallgatói létszám növekedésben is, ami a város iparának nagyon fontos tényező. Köszöntője zárásaként megköszönte a Howmet-Köfém több éves partnerségét, amely akár a duális képzésben, akár a szakmai programokban évről-évre megtestesül.

Katus István, a Howmet-Köfém Kft. ügyvezető igazgatója beszédében megjegyezte, hogy az elsők között voltak a székesfehérvári vállalatok között, akik fontosnak érezték, hogy az egyetemi oktatás támogatásába a helyi gazdasági szervezetként bekapcsolódjanak. Kiemelte, hogy ennek immáron hetedik éve, és összegszerűen közel 150 millió forintnál járnak, terveik szerint még hosszú éveken keresztül szeretnék támogatni az egyetemi kart. Az iparvállalatoknak, köztük a Howmet-nek is az a célja, hogy ezeknek a projekteknek a finanszírozásával elősegítsék, olyan mérnökök kerüljenek ki az egyetemről, akiket azonnal tudnak alkalmazni. Elmondta, hogy jelenleg is vannak duális hallgatók a cégnél, akiket támogatnak szakmai fejlődésükben, hogy minél több gyakorlati tudást halmozhassanak fel, amely a későbbiekben vagy náluk, vagy más cégnél hasznosulhat. Az ügyvezető igazgató arra kérte az egyetemi kart, hogy a következő évben is keressék meg a céget olyan projektötlettel, amit támogatni tudnak az alapítványon keresztül.

Prof. Dr. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának dékánja megjegyezte, „hihetetlenül jó az az attitűd, amit felénk tanúsít a cég.” A műszaki felsőoktatás támogatása hozzájárul az eszközbázis, a műszerpark bővítéséhez. Megjegyezte, ez a kiváló céges hozzáállás, nagy felelősség is egyben, hiszen ezt jó befektetésként kell kezelni, hogy az oktatáson keresztül segíthessük a cégeket. Köszönetet mondott a hetedik évben is elnyert támogatásért, amely hozzájárul, hogy korszerű legyen a felsőoktatás, a képzésünk.

Dr. Széll Károly egyetemi docens egy rövid prezentációban foglalta össze milyen hasznosan tudta használni az egyetem a támogatást. A gépész, informatikus, villamosmérnök hallgatók már az egyetemen, a robotechnikai központban, vagy a pnemutaikai laborban megismerhetik a cégek által használt technológiákat. Beszélt arról, hogy három oktató cellával (fanuc vezérlővel) sikerült bővíteni a labort, amellyel már 12 fő oktatása is megvalósulhat az ipari robotizálási szakmérnök képzéssel. Beszélt az első szakmai sikerekről, hogy a robotlaborban szerzett ismereteknek köszönhetően a hallgatók megnyerték a tavalyi FANUC Olimpiát, valamint a sikeres hallgatói helytállásról luxemburgi világversenyen. Végezetül megemlítette, hogy január 18-án az egyetemi kar egy ipari robotikai tematizáltságú műhelykonferenciát szervez.

20221117 AIS 8344

AIS 2022

2022. november 17-én tartották az ÓE Alba Regia Műszaki Karának szervezé-sében az AIS (International Symposium on Applied Informatics and Related Areas) konferencia megnyitó ünnep-ségét, amely a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat része.

2022. november 17-én (csütörtökön) tartották az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának szervezésében az AIS (International Symposium on Applied Informatics and Related Areas) konferencia megnyitó ünnepségét, amely a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat része. Mészáros Attila alpolgármester köszöntő beszédével indult, Prof. Dr. György Györök, az Alba Regia Műszaki Karának dékán megnyitó beszédével folytatódott a rendezvény, a plenáris ülések levezető elnöki szerepét Dr. Halász József egyetemi docens töltötte be.

A hagyományoknak megfelelően a 2005-ben életre hívott tudományos szimpózium egyfajta multidiszciplináris fórumként változatos témákat vonultatott fel a műszaki kutatások és az oktatás területén elért eredményekről.

Az egyetemi kampuszon tartott megnyitó ünnepségen a város nevében Mészáros Attila alpolgármester üdvözölte a szimpózium résztvevőit és megköszönte a konferencia szervezőbizottságának munkáját. Hangsúlyozta, hogy napjainkban az ÓE számos nemzetközi ranglistán előkelő helyett szerzett, megelőzve versenytársait, amihez a székesfehérvári egyetemi kar is hozzájárult. Kiemelte, hogy a városnak és gazdaságának fontos a műszaki felsőoktatási intézményben folyó oktató munka, illetve a kutatómunka, amelynek eredményeire ugyanúgy szüksége van az iparnak. Felhívta a figyelmet a kutatás-fejlesztés szerepére, a város támogatja ezeket a törekvéseket, amely katalizátora a további fejlődésnek. Végezetül jó tanácskozást kívánt a résztvevőknek.

Prof. Dr. György Györök, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja köszöntötte a megjelenteket, jó előadásokat, jó kérdéseket, emelkedett hangulatú beszélgetéseket kívánt a résztvevőknek és megnyitotta a konferenciát. Felhívta a figyelmet Losonczi Áron által 2002-ben fejlesztett fényáteresztő betonra, amit jelképként említett a konferencia nyíltságára és sokszínűségére vonatkozóan, valamint az egyetem nyitott, áttetsző falaira célozva, amely tárt karokkal fogadja a tudományos kutatás iránt érdeklődőket. Hangsúlyozta, hogy „amit az egyetem falai között művelünk a tudomány nevében, annak helye és ideje van.” Megköszönte a szervezőbizottságnak a tizenhetedik a konferencia megszervezéséért végzett munkát, mindenkinek nyitott gondolkodást kívánt és jó kapcsolatépítést.

A szimpózium plenáris előadásait Molnár Péter Gábor egyetemi docens kezdte a „Hogyan segítettek minket az amerikai kémműholdak képei 1960-ból a változó világ környezetében megnevezéssel, majd Simon Gyula akadémikus a „Robusztus lokalizációs módszerek szavazási algoritmusok segítségével” címmel tartott előadást.

Bővebb információ a konferenciáról: http://ais.amk.uni-obuda.hu/

20221116 TDK 8276

TDK 2022. ősz

2022. november 16. napján már az 56. Tudományos Diákköri Konferencia zajlott le az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán. Prof. Dr. Györök György az egyetemi kar dékánja és Nagyné Dr. Hajnal Éva kutatási dékánhelyettes köszöntötte a megjelentetteket.

A web scraping technológia alkalmazásától az Apollo-11 leszállásának elemzéséig

(56. TDK az ÓE AMK-n)

2022. november 16. napján már az 56. Tudományos Diákköri Konferencia zajlott le az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán. Prof. Dr. Györök György az egyetemi kar dékánja és Nagyné Dr. Hajnal Éva kutatási dékánhelyettes köszöntötte a megjelentetteket. Tizenhárom hallgatói kutató munka eredményeinek a prezentációja két szekcióban valósult meg. A műszaki területeket felölelő tagozatban olyan témákkal foglalkoztak, mint az okos otthon vezérlése, felhő alapú hálózatok, webes alkalmazáshoz kapcsolódó kockázatelemzés, a geoinformatikai témák között pedig a méhészeti térinformatikai támogató rendszertől az Apolló-11 leszállásának elemzéséig vezette végig a résztvevőket az előadók közössége.

A Budai út K épületének 48-as előadóterme a hallgatói prezentációktól volt hangos, amint a bírálóbizottság tagjait próbálták elvarázsolni féléves kutatómunkájuk eredményeinek bemutatásával. Az ünnepélyes megnyitót követően a Geoinformatikai szekció bizottsága követte figyelemmel a hét benevezett előadást. A tagok a szakterületnek megfelelően többségében a Geoinformatikai Intézetből kerültek ki, név szerint: elnök – Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata egyetemi docens, tagok – Dr. Katona János intézetigazgató-helyettes, Dr. Nagy Gábor adjunktus és a hallgatói képviselő Urszin Botond. Balaton Regina Hanna indította el a konferenciát egy temető kataszter készítését bemutató előadással, majd az Apollo-11 leszállásának elemzésébe vezette be a jelenlévőket Pusztai Henrik Antal, amelyhez a holdkompból készült filmfelvételeket használta fel. A tagozat többi előadása is számos szakmai érdekességet, kihívást dolgozott fel: az UAV-k és a robotmérőállomások pontosságának vizsgálata (Truczkó Balázs), az országos méhészeti térinformatikai támogató rendszer fejlesztése (Böröcz Balázs), a Lever Arm meghatározási módszerek összehasonlítása a légi háromszögelés pontossága szempontjából (Krausz Ágnes), mobiltelefon mozgásának pontosítása Kálmán-szűrővel (Kovács Benedek Marcell), vagy a kamera kalibráció térbeli tesztmező segítségével (Nyitrai Zsombor).

A Műszaki szekció bírálóbizottsága öt tudományos hallgatói előadást hallgatott nagy érdeklődéssel, majd pontozhatott Dr. Vakulya Gergely elnök vezetésével, Prof. Dr. Kővári Attila egyetemi docens, Márkus Zsolt tanszékvezető (Kyndryl Ipari Tanszék) és a hallgatói képviselő (Harcsa Balázs) véleményére alapozva. Ebben a tagozatban többségében az informatikához, de a gépészet, a villamosmérnöki területekhez kapcsolódó kutatómunkák beszámolóit is megismerhették a jelenlévők. Szinte minden napjainkban trendibb téma visszaköszönt a hallgatói munkákban, kezdve a felhő alapú hálózatoktól (Álland Jácint), a mesterséges intelligencia alkalmazása az okosotthonok vezérlésének támogatására (Zsiga Bence Sándor), ajánlórendszer készítéséhez web srcaping technológia alkalmazása (Tőke Vanessza), vagy a jelszókezelő webes alkalmazások kockázatelemzéséig (Katona Ervin Nikolasz). A szekcióban mutatták be a székesfehérvári Városgondnokság térinformatikai rendszeréhez fejlesztett modulokat is (Geda Joel Martin).

A TDK konferencia előadásai tartalmas délutánt szereztek a résztvevő hallgatói és oktatói közösségnek egyaránt. Az eredmények ismertetésére a központi egyetemi TDK eredményhirdető programján kerül sor. Gratulálunk a résztvevők munkájához!

A teljes TDK program előadókkal és konzulensekkel:

Geoinformatikai szekció:

Balaton Regina Hanna
A CSÁKVÁRI SZENT VINCE OTTHON KEDVESNŐVÉREINEK TEMETŐ PARCELLÁJÁNAK FELMÉRÉSE, TÉRKÉPEZÉSE, TÉRINFORMATIKAI ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA
Konzulens:         Dr. Pődör Andrea, egyetemi docens

Pusztai Henrik Antal
APOLLO-11 LESZÁLLÁS ELEMZÉSE A HOLDKOMPBÓL KÉSZÜLT FILMFELVÉTEL ALAPJÁN
Konzulens:         Dr. Molnár Gábor Péter, egyetemi docens

Truczkó Balázs
AZ UAV-K ÉS ROBOTMÉRŐÁLLOMÁSOK PONTOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
Konzulens:         Dr. Tóth Zoltán, egyetemi docens

Nyitrai Zsombor
KAMERA KALIBRÁCIÓ TÉRBELI TESZTMEZŐ SEGÍTSÉGÉVEL
Konzulensek:    Dr. Jancsó Tamás, egyetemi docens, Dr. Tarsoly Péter, adjunktus

Krausz Ágnes
LEVER ARM MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A LÉGIHÁROMSZÖGELÉS PONTOSSÁGA SZEMPONTJÁBÓL
Konzulens:         László Gergely, tanársegéd

Böröcz Balázs
ORSZÁGOS MÉHÉSZETI TÉRINFORMATIKAI TÁMOGATÓ RENDSZER FEJLESZTÉSE
Konzulens:         Dr. Molnár Gábor Péter, egyetemi docens

Kovács Benedek Marcell
MOBILTELEFON MOZGÁSÁNAK PONTOSÍTÁSA KÁLMÁN SZŰRŐVEL
Konzulens:         Dr. Molnár Gábor Péter, egyetemi docens

Műszaki szekció:

Katona Ervin Nikolasz
JELSZÓKEZELŐ WEBES ALKALMAZÁS KOCKÁZATELEMZÉSE
Konzulens:         Nagyné Dr. Hajnal Éva, egyetemi docens

Geda Joel Martin
MODUL FEJLESZTÉS SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSGONDNOKSÁGA TÉRINFORMATIKAI RENDSZERÉHEZ
Konzulens:         Dr. Pődör Andrea, egyetemi docens

Tőke Vanessza
AJÁNLÓRENDSZER KÉSZÍTÉSE KOLLABORATÍV SZŰRÉS ÉS WEB SCRAPING TECHNOLÓGIÁKKAL
Konzulens:         Piglerné Dr. Lakner Rozália, egyetemi docens

Zsiga Bence Sándor
STRUKTURÁLT ÉS ADAPTÍV MODELL KIDOLGOZÁSA OKOS OTTHON VEZÉRLÉSÉRE MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ALKALMAZÁSÁVAL
Konzulens:         Dr. Seebauer Márta, egyetemi docens

Álland Jácint
FELHŐ ALAPÚ HÁLÓZAT KÖZEPES ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA
Konzulens:         Dr. Simon Gyula, egyetemi tanár

20221116 8171

GIS Day 2022

2022. november 16. napja hivatalosan is a Térinformatika Napja, amit világszerte ünnepelnek a szakemberek. Ebből az alkalomból az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara minden évben megszervezi a „Mérd meg, mutasd meg!”– térinformatikai országos versenyt a témában tanuló középiskolai diákoknak.

GIS Day – „Mérd meg, mutasd meg!”– térinformatikai verseny

2022. november 16. napja hivatalosan is a Térinformatika Napja, amit világszerte ünnepelnek a szakemberek. Ebből az alkalomból az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara minden évben megszervezi a „Mérd meg, mutasd meg!”– térinformatikai országos versenyt a témában tanuló középiskolai diákoknak. A megnyitó ünnepségen Dr. Pődör Andrea az ÓE AMK Geoinformatikai Intézetének igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd Dr. Katona János intézetigazgató-helyettes tartott egy rövid tájékoztatót az Óbudai Egyetemről.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara a Térinformatika Napja alkalmából várta azon tanárok és diákok jelentkezését, akik érdeklődnek a térinformatika iránt, és szeretnék megtudni mi is a térinformatika, milyen változásokat hozhat a világ életében. Békéscsabáról, Budapestről, Pécsről érkeztek középiskolás diákok. A csapatok a meghirdetett felhívásnak megfelelően elkészítették pályaműveiket, amit egy prezentációval adtak elő a zsűrinek a rendezvényen. A zsűriben Gombás László ügyvezető, regionális menedzser (Közép-Kelet Európa), Leica Geosystems Magyarország, Sallai Richárd az NNG, illetve Vízhányó József az ESRI Magyarország részéről kapott helyet.

A megnyitón Dr. Pődör Andrea, az ÓE AMK Geoinformatikai Intézetének igazgatója kiemelte, Székesfehérvár, mint a földmérő és földrendező mérnök képzés bázisa, évente csatlakozik a GIS Day megünnepléséhez a cégekkel együttműködésben a térinformatikai verseny meghirdetésével. Hangsúlyozta, fontos a szakmai versenyek szervezése, mert azok a középiskolás diákok megszólításának eszközei, segítenek a tehetségek megtalálásában és általában érdekes szakmai újdonságokra hívják fel a figyelmet. 

A végeredmény kihirdetésekor a diákokat egyetemi és céges ajándékokkal jutalmazták. A díjazottak névsora, pályaműveikkel.

„Fosztogatók” csapat I. helyezett:
Törzsök Dénes, Laczovics Levente, Szőts Martin, Morsay Andor
A Baranya Megyei Szakképzési Centrum Pollack Mihály Technikum és Kollégium 10. évfolyamos diákjai „Az elveszett raktár fosztogatói” című pályaművében egy 50 éve nem használt felmérő eszköz, egy Kipprégel 3d-s modelljének elkészítését mutatta be.

„Kilátók” csapat II. helyezett:
Csóka Dávid, Sebő Zsuzsanna, Restyák Gergely
A KMASZC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium „Kilátó – 3d szkennelés” című pályaművében a Naplás-tavi kilátó 3d-s modelljét készítették el, hogy VR, vagy okostelefonnal is elérhető legyen a kikapcsolódást és kirándulást biztosító helyszín.

„Babzsákok” csapat III. helyezett:
Balogh Sándor Hunor, Nagy Hunor, Juhász Dominik, Fási-Szabó Bence Péter
A KMASZC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium „3d irodaház tervezés” című pályaművében egy irodaház 3d-s megtervezését mutatta be, amely 2 parkjával kerül kialakításra. Dolgozatukban a napelemes közvilágításra és a MOL bubi csatlakozási lehetőségre is gondoltak.

A programra a felhívás a kar honlapján olvasható (https://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/hirek/1452).

EU pályázat 2022 kiírás 1114 1

Pályázati lehetőség

 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országgyűlés elnöke, az igazságügyi miniszter és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője idén is kiírta a „Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” c. pályázatot egyetemi, főiskolai hallgatók részére.
A pályázatra 30 év alatti magyarországi, illetve Magyarországgal szomszédos, magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények hallgatói pályázhatnak a kiírásban szereplő egyik témakörben magyar nyelven megírt, jeligés dolgozattal.

Felhívjuk szíves figyelmét a kiírásban közzétett függelékre, mely a pályázat formai követelményeivel és az adatkezeléssel kapcsolatosan tartalmaz lényegi információkat.

A pályaműveket, valamint a szükséges mellékleteket elektronikusan kell benyújtani.
A beküldési határidő: 2023. március 20. (hétfő).

A pályázat díjazottjai 500.000 Ft-ig terjedő pénzjutalmat, továbbá értékes tárgyjutalmat kapnak.

A pályázati kiírás pontos helye:

https://www.parlament.hu/web/guest/palyazati-kiirasok-tvig

„Vezess, elemezz, dönts!” – menedzser verseny

2022. november 10. napján középiskolás diákokkal telt meg az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának „K” épületének nagyelőadója. A megnyitó ünnepségen dr. Cser-Palkovics András polgármester, Györök Zsófia a Mondelez Hungary Kft HR vezetője és Prof. Dr. Györök György az egyetemi kar dékánja köszöntötte a jelenlévőket. A „Vezess, elemezz, dönts!” – menedzser versenyt először, de hagyományteremtő céllal hirdette meg a székesfehérvári kar és a Mondelez Hungária Kft.

A közel négyórás programon a 9-13. évfolyamos diákok a fehérvári campuson, egy ún. A.C. (Assessment Center), az az Értékelő központ feladatainak a megoldásába kapcsolódhattak be, amelyhez hasonlót a gazdasági szervezetek alkalmaznak a munkaerőpiacon a tehetséges jelöltek megtalálására. A speciális kiválasztási eljárás során olyan helyzetbe kerülnek a résztvevők, amelyek egy-egy valódi munkahelyzetet szimulálnak. A gyakorlatok során önismereti, vezetői, eladói, kommunikációs, konfliktuskezelési, együttműködési és egyéb szociális készségeket folyamatosan megfigyelték és értékelték a nyújtott teljesítményt a cég és az egyetem munkatársai. A városból és az ország több pontjáról összesen 56 középiskolás érkezett a programra.

A megnyitón dr. Cser-Palkovics András polgármester, az ÓE kuratóriumi tagja kiemelte, Székesfehérvárnak, mint az egyik magyar gazdasági központnak nagyon fontos az egyetemi képzés. Az ipari szereplőkkel közösen tesznek erőfeszítéseket a fiatalok meggyőzésére, maradjanak itthon, válasszák a helyi felsőoktatást. Hangsúlyozta, hogy a versenyek szervezése azért fontos, hogy megszólítsák a középiskolásokat, illetve felfedezzék és a fejlődésben segíthessék a tehetségeket. A verseny központi témájához kapcsolódva megjegyezte: „Az ember élete elemzésekből, döntésekből áll, ami nagy kihívás és felelősség is. Nem baj, ha ezt már középiskolás korban megízlelitek, és elkezditek tudatosan építeni a készségeiteket, a képességiteket (…) Egy ilyen verseny nagyon jó alkalmat és lehetőséget ad erre!” 

Prof. Dr. Györök György, a fehérvári kar dékánja hangsúlyozta, hogy az egyetem kapui nyitva állnak, szélesre tárva, hogy akár a versenyek által is, megismerhessék a diákok az egyetemet az ipar szereplőivel való együttműködés során. Kiemelte, hogy „Az egyetem nem egy fikció! Élhető, emberbarát környezetet kínál a továbbtanulóknak. A versennyel az volt a célunk, hogy a fiatalokat bevonzzuk az egyetemi környezetbe, és élményteli napot szervezzünk számukra.”

Dr. Pogátsnik Monika, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának oktatási dékánhelyettese, prezentációjában az egyetem bemutatását követően, a munkaerőpiacon való érvényesüléshez szükséges kemény készégeket ismertette (hard skills – elméleti, szakmai tudás), valamint a puha készségeket (soft skills – csapatmunka, a kreativitás, a problémamegoldó és kommunikációs készség, az empátia, a rugalmasság, az együtt gondolkodás stb.) állította középpontba, hiszen a mai verseny is ennek a felmérésére szolgál.

Györök Zsófia, a Mondelez Hungária Kft. HR vezetője a cég bemutatását követően ismertette, hogy hosszú távú terveik között szerepel, stratégiai szinten, a mérnök és menedzser utánpótlás biztosítása. Hangsúlyozta, ezért fontos a fiataloknak tisztában lenni azzal, hogy a munkáltatók milyen kiválasztási szempontokat fogalmaznak jövőbeni alkalmazottakkal szemben. A verseny céljairól beszélve kiemelte, hogy a résztvevők megismerik azokat a kompetenciákat, amelyekre a gazdasági szervezetek különösen figyelnek.

A köszöntő gondolatokat, valamint a verseny technikai lebonyolításával kapcsolatos információk megosztását követően a középiskolásokat 5 csoportra bontották, amelyben egy-egy faciliátor és két-két  megfigyelő vizsgálta a folyamatokat, a csoportmunkát. A szervezők hangsúlyozták, hogy nem a megoldások megtalálása a cél, hanem az együttműködés, talpraesettség bizonyítása.
A 15 legjobban teljesítő diákot jutalmazták egyetemi és céges ajándékokkal. 

Rózsaszín csapat I-III. helyezett:
3. Csányi Laura, I. István; 2. Kőszegi András, Vasvári, I. Friman Dorina, Kodolányi.

Zöld csapat I-III. helyezett:
3. Bíró Mihály, Ciszterci, 2. Csokló Anna, I. István, 1. Zsáry Dániel, Vasvári.

Kék csapat I-III. helyezett:
3. Gondi Evelin, I. István, 2. Takács Nina Lili, I. István, 1. Szabó Dorina, I. István.

Piros csapat I-III. helyezett:
3. Vörös Máté Kodo, 2. Bese Marcell, Vasvári, 1. Tóth Martin, Vasvári.

Sárga csapat I-III. helyezett:
3. Bánfalvi Barnabás, Ciszterci, 2. Horog Bálint, Hunyadi, 1. Pető Boglárka, Tóparti.

Az összes versenyző egy oklevéllel gazdagodott.

Mondelez Hungary Kft-ről:
Multinacionális vállalat, világszerte 80 ezer munkáltatóval, a központja Chicago-ban van. Székesfehérváron három kategóriában – csokoládé, cukorka és keksz – zajlik a gyártás, és számos területen foglalkoztatnak mérnököket.

 Fotógaléria letöltése (zip)

Junior Engineers Camp – HARMAN Hackathon

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Harman Becker Kft, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karával együttműködve „Junior Engineers Camp – HARMAN Hackathon” megnevezéssel ötlet- és prototípusfejlesztő versenyt szervezett középiskolás diákokból álló csapatoknak. A döntőt, amely 24 órás műszaki kihívás megoldását foglalta magában, 2022. október 28-29-én a MOL Aréna Sóstón szervezték meg. Az eseményt hivatalosan dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, az ÓE kuratórium tagja, Kis István a Harman Becker Kft ügyvezető igazgatója, Prof. Dr. Molnár András az ÓE általános rektorhelyettese és Prof. Dr. Györök György dékán nyitotta meg péntek délután.

A szervezők az ötlet- és prototípusfejlesztő versenyt országosan hirdették meg, amelynek döntőjébe 5 fehérvári, 1 pécsi, 1 mohácsi, 1 balatonfűzfői, 1 tiszaújvárosi és 1 győri középiskolás csapat kvalifikálta magát.  A Mol Aréna Sóstón, a stadionban a középiskolás diákokat egy előre megkomponált alkotói tér várta, ahol a műszaki kihívás leküzdéséhez rengeteg eszköz volt bekészítve (pl.: 3d nyomtató, laptop, forrasztópáka, elektronikai alkotóelemek stb.) részükre. A helyszínen egy mentorcsapat („Bölcsek Tanácsa”: a Harman Becker Kft mérnökeiből és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar oktatóiból) 24 órán keresztül állt rendelkezésre, akiktől szakmai támogatást lehetett kérni egy-egy elakadásnál, de alapvetően önállóan kellett megoldaniuk a problémát. A döntő ideje alatt korlátlan étkezés és italfogyasztás és pihenősarok biztosítva volt a versenyzőknek.

Dr. Cser-Palkovics András polgármester a fiatalok köszöntésén túlmenően a Harman és a város szoros, erős kapcsolatáról beszélt. Kiemelte, hogy a cég Székesfehérvár legnagyobb adófizetője és egyik legnagyobb foglalkoztatója is egyben. Megjegyezte, hogy az egyik legmeghatározóbb szereplője a duális képzésnek az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán, ahol tanszéket is működtet. A stratégiai partnerség jegyében álltak elő az ötlettel és keresték meg az önkormányzatot az együttműködő Felek, hogy egy a középiskolások kreativitására, problémamegoldó képességére támaszkodó versenyt szervezzenek. Hangsúlyozta a cél, hogy a diákokban lévő tehetséget műszaki irányba próbálják fordítani, orientálva őket az Óbudai Egyetem fehérvári karának hagyományos és a duális képzései felé.

Kis István, a Harman Becker Kft. ügyvezető igazgatója köszöntőjében kitért arra, hogy a duális képzéssel körülbelül hat-hét évve kezdtek el foglalkozni az utánpótlás biztosítása érdekében. A felismerést az szülte, hogy a fiatalokat minél korábban kell bevonni az iparban zajló folyamatok és változások megismertetésébe, hiszen ez a munkájukra a későbbiekben is befolyással lesz. Hangsúlyozta, hogy minden résztvevőt nagyra becsül, hiszen az értéket maga az ember állítja elő szellemi erejével, a környezetére odafigyelve, a termékeket és a technológiákat a fenntarthatóság jegyében fejlesztve. Ebben a folyamatban a fiataloknak szüksége van útmutatásra és támogatásra, itt az 1950-es, 1960-as években születetteknek a felelősségére hívta fel a figyelmet.

Prof. Dr. Molnár András, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese köszöntőjének elején arra hívta fel a figyelmet, hogy Székesfehérvár kivételes szimbiózisban él az Óbudai Egyetemmel és az ipari partnerekkel, s a verseny mintaértékű példája az együttműködésnek. Hangsúlyozta, hogy a vállalati szférában az elméleti tudás gyakorlati alkalmazására van elsősorban szükség, ezért az az oktatási forma lehet a leghatásosabb, amelyik gyakorlatorientált és játszva tanít. A középiskolás fiataloknak szánt sorait azzal zárta: „Érezzétek át, hogy milyen dolog valamit megtudni, arra választ adni, egy gépet megépíteni, majd megtapasztalni, hogy az az enyém és tőlem működik. Ennél jobb érzés nem nagyon van!

A megnyitó után a csapatok röviden bemutatkoztak a színpadon, majd Németh Tibor, a Harman Becker Kft oktatási menedzsere ismertette a műszaki feladatot: egy intelligens és érző hangrendszert kellett megtervezniük és kifejleszteniük, amelynek reagálni kellett a felhasználók, az emberek tevékenységeire, valamint valamilyen formában a környezetre. 3D nyomtatóval kellett elkészíteni a diákoknak a tervezett rendszer prototípusát.

Szombat délelőtt 10.30 órakor kezdődött el a verseny „pitch” szakasza, amikor a diákcsapatok bemutatták fejlesztéseiket a zsűrinek egy rövid prezentációval. A bíráló bizottságban helyet kapott Németh Tibor, a Harman-Becker Kft. oktatási menedzsere, Pretz Zsuzsanna Felícia, az Óbudai Egyetem és a Harman Becker Kft. duális (műszaki menedzser szakos) hallgatója, Prof. Dr. Györök György az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja, Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere, Laufer Tamás, az Alba Innovár vezetője, megfigyelőként volt jelen Kis István, a Harman-Becker Kft. ügyvezető igazgatója, valamint dr. Cser-Palkovics András polgármester.

A verseny végeredményét a zsűri elnöke, Pretz Zsuzsanna Felícia ismertette:

 • A pécsi „Zipi PMDN”, a Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikuma nyerte meg a Junior Engineers Camp – HARMAN Hackathon versenyt, egy intelligens hangszóró megalkotásával, amely az eszköz környezetében fellelhető emberek zajszintjét méri, s a létszám függvényében automatikusan szabályozza a hangerőt.
 • A székesfehérvári „LKG Tone 5”, a Lánczos Kornél Gimnázium csapata szerezte meg a második helyezést és a leginnovatívabb ötlet különdíját. A csapat intelligens hangrendszere a mesterséges intelligenciát állította az ember hangulatának felismerésének szolgálatába, amely a megfelelő zene, hangerő kiválasztásával támogatta a felhasználót.
 • A balatonfűzfői Elszánt Elektrósok Egyhelyen, a Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Technikum és Kollégium a harmadik helyen végzett intelligens hangszórójukkal, amely rengeteg kényelmi funkcióval támogatja a felhasználó szórakoztatását. Prototípusuk a hőmérséklet kijelzésével, a páratartalom mérésével reagált a környezetre.
 • A tiszaújvárosi KT Solar, a Szerencsi Szakképző Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola női előadója pedig a legjobb előadó különdíját vihette haza.

  A zsűri elnöke az értékelési szempontrendszert ismertetve megjegyezte, hogy az első két hely váltotta ki a legnagyobb vitát a zsűritagok között. A szempontrendszer: az adott ötlet mennyiben felel meg a feladat kiírásának és hogy mennyire megvalósítható az ötlet hosszútávon, a prototípus készültségi foka, illetve az értékesítési munka, hogy hogyan adják el a csapatok az ötletüket a zsűri számára, továbbá milyen széles társadalmi réteget érint a projekt.

A verseny teljes végeredménye:

 1. Zipi PMDN – Baranya Megyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum
 2. LKG Tone 5 – Székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium
 3. Elszánt Elektrósok Egyhelyen – Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium
 4. Pet Filament – Székesfehérvári SzC Széchenyi István Műszaki Technikum
 5. Modulor – Székesfehérvár SZC Széchenyi István szakközépiskola
 6. KT Solar – Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
 7. 4DaFuture – Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum
 8. Probléma megoldók – Győri SzC Pattantyús Ábrahám Géza Technikum
 9. Bujdosó Mohácsiak – Baranya Megyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola
 10. A Fekete Osztag – Székesfehérvári SzC Hunyadi Műszaki Technikum

A Zipi PMDN csapata az értékes Harman-Becker műszaki eszközök mellett egy élménnyel is gazdagodik majd, hiszen ők utazhatnak Londonba, a Harman Experience Centerbe.
A többi résztvevő is jól járt, mivel minden csapat értékes műszaki cikkeket – Harman prémium termékeket – kapott a cég jóvoltából.

Diáknyilatkozat:
A győztes csapat kapitánya, Lábodi Norbert, a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Technikum tanulója: „Olyan intelligens, zajszintmérős, szenzorral felszerelt hangszórót alkottunk, ami a belépő emberek számát méri és öt ember felett átkapcsolja magát hangosabb módra. Digitálisan vált, ez egy szervó kormánnyal lett megoldva. A tetején led fénysor található, ez jelzi a zajszintet. A jövőben szeretnénk továbbfejleszteni az eszközt, teljesen digitalizálni és kompatibilissé tenni az okos-otthonokkal.”

Bővebben a versenyről információ a hivatalos oldalakon található:
http://harmanhackathon.amk.uni-obuda.hu/
https://www.facebook.com/harmanhackathon