Sikeres volt a Kandó Nyári Egyetem

Immáron XXXI. alkalommal rendezték meg a határon túli magyar hallgatók számára a Kandó Kálmán Nyári Egyetemet 2021. augusztus 14-től 21-ig Székesfehérváron, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának szervezésében, fokozott biztonsági intézkedések mellett, csökkentett létszámmal, személyes jelenléttel. Az Óbudai Egyetem stratégiai céljának tekinti a kapcsolattartást a határon túli magyar anyanyelvű hallgatókkal.

Első alkalommal 1982-ben szerveztek hasonló rendezvényt a határon túli magyar hallgatók számára, a Híradásipari Intézetben. Akkor még csak négyen tudtak Magyarországra jönni, de később a politikai helyzet és az utazási lehetőségek javulásával, a ’90-es években már sokkal többen tudtak részt venni a honi programokon. A 2002-es év kiemelkedő volt, több mint 100 hallgatóval és több párhuzamos szekcióban tartották meg ezt az oktatási formát. Idén 20 határon túli magyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgató, valamint kísérő oktatóik vettek részt a programokon.

Az ünnepélyes megnyitót Székesfehérváron, a Városháza Dísztermében tartották meg, amelyen a város nevében Dr. Cser-Palkovics András polgármester, az Óbudai Egyetem részéről Dr. Seebauer Márta oktatási rektorhelyettes, Prof. Dr. Györök György, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja és Nagyné Dr. Hajnal Éva kutatási dékánhelyettes köszöntötte a résztvevőket. A rendezvény végén a városvezető személyesen mesélt a hallgatóknak a település történelmét megörökítő feliratokról a tanácsteremben.

A hivatali „felfedező túrát” követően Dobos Sándor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adjunktusa és kiadói részlegének vezetője tartotta meg plenáris előadását „A mai Kárpátalja területének elmúlt 100 éve a 20. századi impériumváltások tükrében – A régió közigazgatási beosztásának és községneveinek rendezései” címmel, majd Dr. Busics György címzetes egyetemi tanár a „Székesfehérvári városháza” címmel beszélt a jelentős történelmi mérföldkövekről.

A Nyári Egyetemre Kárpátaljáról, Erdélyből, Partiumból, és a Délvidékről, sőt németországi főiskoláról is vártak egyetemi és főiskolai képzésben részt vevő magyar anyanyelvű hallgatókat. Idén Kárpátaljáról a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról érkezett a legtöbb hallgató.

Az Óbudai Egyetem minden karáról jelentkeztek kollégák, hogy szakmai előadásokat tartsanak, és külsős előadók is színesítették a programot:

 • Borbély Endre, főiskolai docens, ÓE KVK
 • Bosnyákovics Gabriella, tanársegéd, ÓE YMK
 • Dobos Sándor, adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
 • Dr. Busics György, c. egyetemi tanár, ÓE AMK
 • Dr. Horváth Sándor, c. egyetemi tanár, prodékán ÓE BGK
 • Dr. Legeza László, c. egyetemi docens ÓE BGK
 • Dr. Nagy Rezső, főiskolai docens, ÓE AMK
 • Dr. Némedi Imre, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
 • Dr. Pogátsnik Monika, docens, oktatási dékánhelyettes, ÓE AMK
 • Dr. Sugár Viktória, docens, mb. intézetigazgató ÓE YMK Építészmérnöki Intézet
 • Dr. Szabó Lóránt, adjunktus ÓE RKK Környezetmérnöki Intézet
 • Dr. Udvardy Péter, docens, ÓE AMK Mérnöki Intézet
 • Dr. Vakulya Gergely, tudományos munkatárs, ÓE AMK Természettudományi és Szoftvertechnológia Intézet
 • Lévai Ferenc, Aranyponty Zrt. Elnök vezérigazgató
 • Szabó Rudolf, ny. docens Rejtő Sándor Alapítvány
 • Dr. Varga Péter János, adjunktus, ÓE KVK Híradástechnika Intézet

A szakmai előadások mellett a székesfehérvári Robotlaborban és a Titkok Háza Tudományos Élményközpontban gyakorlati ismereteket is szerezhettek a hallgatók.

A fiataloknak bemutatták a Hungaricumnak számító Tudományos Diákköri Konferencia tehetséggondozó rendszerét, amely a világban egyedülálló módon biztosítja a lehetőséget a hallgatók kísérleteinek, kutatásainak és eredményeik bemutatására, összemérésére. Házi konferenciát is tartottak az aktív tervező és kivitelező hallgatók számára, akiknek javasolták, hogy szervezzenek a saját egyetemükön hasonló hallgatói-kutatói tevékenységet ismertető szakmai programot. Temesvárott és Marosvásárhelyen már működik a TDK.

A hallgatók mindemellett szakmai eseményeken vettek részt, többek közt a Paksi Atomerőműben tettek gyárlátogatást.

Kulturális programok is színesítették a Nyári Egyetem programját: Budapest, a Velencei-tó, a Balaton és a Bory-vár megtekintése. (A Velencei-tavon kenutúrán vehettek részt.) Székesfehérváron egy interaktív városismereti foglalkozás keretében ismerkedtek meg a város történetével, nevezetességeivel, és látogatást tettek a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálóban. A Bory-várban a várépítő dédunokája (az AMK munkatársa), Dr. Pogátsnik Monika vezette végig a csoportot, elmesélve az épület történetét. A résztvevők mindemellett látogatást tettek a Parlament épületében is, ahol a Szent Korona mellett összeszorult szívvel elénekelték nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. Az augusztus 20-ai ünnepségen is jelen voltak, megkóstolták az Ország Tortáját, és megnézték Budapesten a tűzijátékot. A Nyári Egyetem programja díszvacsorával zárult, ahol a szervezők értékelték a hét eseményeit és kiosztották az okleveleket a résztvevőknek.

A szervezők ezúton fejezik ki köszönetüket a XXXI. Kandó Kálmán Nyári Egyetem sikeres lebonyolításáért az Óbudai Egyetem, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, az Alba Regia Műszaki Kar a Kandó Alapítvány, illetve Székesfehérvár Megyei Jogú Város vezetésének és polgármesterének, valamint lakóinak, a Székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló szakembereinek, a Magyar Országgyűlés Parlamentjének, a Bory-vár Alapítványnak és a Rétimajori Aranyponty Zrt.-nek.

Egyúttal köszönik a részt vevő határon túli magyar anyanyelvű hallgatóknak, hogy elfogadták a meghívást és eljöttek Székesfehérvárra. Köszöntik szüleiket és a felkészítő oktatóikat, tanáraikat.

A Nyári Egyetemet Borbély Endre docens, Nagyné dr. Hajnal Éva docens, Tóth Erzsébet Andrea, Vincze Tiborné és Fejes Gábor mestertanár szervezte, a HÖK képviseletében Bartalis Noémi, Grósz Bernadett, Kovács-Katona Gréta, Nagy Máté Márk segítette az esemény megvalósítását.

Fotógaléria a megnyitóról

20210812

Szervezetfejlesztő-tréner képzés indul az ÓE Alba Regia Műszaki Karán

Unikális szakirányú továbbképzést indít az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara. Szeptembertől, 3 féléves, szervezetfejlesztő-tréner képzés indul, a Pannonjob Kft.-vel együttműködve. Kifejezetten a vállalati igényekhez, elvárásokhoz igazodva olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek a folyamatosan változó gazdasági és piaci környezetben az emberi erőforrás és a szervezeti struktúra összehangolására.

A szervezetfejlesztő-tréner tevékenysége elengedhetetlen a munkatársak megtartásában, motiválásában és a vezetői hatékonyság növelésében.

Óbudai Egyetem és a Pannonjob Kft. együttműködésének köszönhetően indul el szeptembertől az ÓE Alba Regia Műszaki Karán kidolgozott Szervezetfejlesztő tréner szakirányú továbbképző szak. A képzés kapcsán Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere kiemelte, hogy az ipar folyamatosan változik, bővül, fejlődik és ehhez kell igazítani a mögötte lévő képzést is, mindehhez pedig számos képzési struktúra áll rendelkezésre az Óbudai Egyetemen. A szervezetfejlesztő-tréner képzés elindításáért köszönetet mondott a Pannonjob Kft.-nek, hogy ezt az ötletet felvetette, hiszen az elmúlt másfél évben a különböző vállalati szervezeteknek számos új kihívással kellett szembenéznük többek között annak kapcsán, hogy óriási mértékben megnőtt a home office igénye és lehetősége. Az Óbudai Egyetem és a Pannnonjob Kft. együttműködéséről szólva elmondta, hogy köszönet illeti a résztvevőket azért is, hogy ismét találkozhatott „az igény és a lehetőség”.

Molnár Attila a Pannonjob Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a képzés indításának ötletét az a tapasztalat inspirláta, hogy a vállalatok szinte folyamatos szervezetfejlesztésben vannak: így volt ez már a pandémia előtt is, a pandémia utáni helyzetre pedig fokozottan igaz ez az állítás. Az ügyvezető sokszor látják azt is, hogy a cégeknél a fejlett technológia nem párosul megfelelő szervezeti formákkal, ezen is tudnak segíteni a szervezetfejlesztő-trénerek. Elmondta, az új képzés azokat a dolgokat tanítja meg a résztvevőknek, hogy egy szervezeten belül hogyan tudnak hatékonyan működni: mindezt elméleti megalapozással és rengeteg gyakorlati tudással, tapasztalat átadásával segítik.

Fejes Gábor szakfelelős az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara részéről arról szólt, hogy a tanulásnak soha nem lehet vége, így már a végzett hallgatóknak is kínálnak olyan szakirányú lehetőségeket, ahol a tudásukat tovább fejleszthetik. Elmondta, több olyan jelentkező is van a szakra, aki korábban az Óbudain végzett műszaki menedzser szakon.

Hozzátette, hogy a képzésre elősorban azokat várják, akik már trénerként dolgoznak, de egyetemi keretek között eddig nem volt lehetőség elsajátítani ezeket az ismereteket. Várják azokat is, akik más területen dolgoztak, de úgy gondolják, hogy ez a világ érdekli őket és a jövőbeli karrierjüket ezen a területen képzelik el. A szakfelelős reményét fejezte ki, hogy cégvezetők is érdeklődnek majd a képzés iránt, hiszen az emberi erőforrás hatékonysága felértékelődött, egyre fontosabb megtartani és képezni az alkalmazottakat.

 forrás: www.szekesfehervar.hu

 fotó: Simon Erika