Tájékoztatás hallgatók részére a távoktatási munkarendről az Óbudai Egyetemen

TÁJÉKOZTATÁS HALLGATÓK RÉSZÉRE
A TÁVOKTATÁSI MUNKARENDRŐL
AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

2020. március 23-án, hétfőn újra megkezdődött az oktatás az Óbudai Egyetemen a szorgalmi időszak 5. oktatási hététől az eredeti órarend szerinti ütemezésben. Ettől kezdve visszavonásig – az oktatástól történő távoltartás időszaka alatt – távoktatási munkarendet vezettünk be. Ezen időszak alatt a hallgatók nem léphetnek az Egyetem területére, kötelesek az on-line kurzusokon részt venni, a módosított követelményrendszert teljesíteni.

Tananyagok közzététele

Az oktatás alaprendszere a Moodle E-learning rendszer. Minden, a Neptunban szereplő kurzus tananyaga innen érhető el. Amennyiben az oktatási anyag más tárhelyen található, arra a Moodle-ban linket találnak. A Moodle rendszer túlterheltségének elkerülése érdekében az oktatók más, az oktatást és a kommunikációt támogató szoftvert is használhatnak, de ezek elérhetőségét szintén a Moodle-ban közölniük kell.

Az oktatók a Moodle Közlemény rovatában közzétették az on-line oktatás miatt módosított évközi követelményrendszert, az oktatás módját és ütemezését, valamint legkésőbb minden hét péntekig feltöltik az azt következő hétre vonatkozó tananyagot és feladatokat.

Az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, kérjük, a Fórum rovatban tegyék fel, mert így a többi kurzuson lévő hallgató is láthatja a válaszokat. Konzultációs ügyekben kerüljék az oktatók E-mailben történő megkeresését.

Az oktatás folyhat interaktív módon, on-line vagy elektronikusan feltöltött tananyagokkal, off-line formában is. On-line oktatás esetében az ütközések elkerülése érdekében a szorgalmi időszakra meghirdetett órarend szerint kell az órát megtartani. A Moodle/BigBlueButton segítségével megtartott órák esetében ettől el lehet térni a szűk hozzáférési sávszélesség miatt.

Az előadásokat, szemináriumokat és táblás gyakorlatokat E-learning formában kell biztosítani a hallgatók számára, a laboratóriumi gyakorlatok egyedi alapon kerülnek meghatározásra. A szakdolgozat, TDK, projekt oktatás konzultációit is on-line módon kell megoldani.

Az évközi számonkérés is on-line történik a Moodle keretrendszerben tesztek, beadandó feladatok, stb. előírásával. Ezek a folyamatos tanulás érdekében megfelelően ütemezésre kerülnek. Elkészítésük és határidőre történő beadásuk a félév sikeres teljesítése érdekében kötelező. Az oktatók a kurzusok sajátosságai miatt egyéb számonkérési módot is előírhatnak.

Azokhoz a kurzusokhoz (pl. felzárkóztató kurzusok), amelyekhez eddig kötelezően nem volt a Neptun-ban tantárgy hozzárendelve, szintén létrehoztunk kurzusokat a Moodle rendszerben.

Azokra a kurzusokra vagy részkurzusokra, amelyek semmiképpen nem oldhatók meg on-line formában, az oktatástól való távoltartás feloldása után kiegészítő órarend fog készülni, amit a Neptun tanulmányi rendszerben teszünk majd közzé. Megtartásukra blokkosított formában, egyedi beosztás szerint kerül sor.

Segítségnyújtás távoktatási ügyekben

A Moodle kurzusokkal kapcsolatban elsősorban a saját oktatóikhoz fordulhatnak az adott kurzus Fórum rovatán keresztül. Amennyiben nem kapnak választ vagy megfelelő segítséget, a kari Moodle supervisorhoz fordulhatnak.

  Kar Információ Moodle kurzusokról  
  AMK Tolner Nikoletta Moodle koordinátor
  BGK Dr. Szabó Gyula Moodle koordinátor
  KGK Dr. Nagy Viktor oktatási dékán-helyettes
  KVK Csikósné Dr.  Pap Andrea oktatási dékán-helyettes
  NIK Dr. Póser Valéria oktatási dékán-helyettes
  RKK Dr. Oroszlány Gabriella Moodle koordinátor

A Tanulmányi osztályok Moodle ügyekben nem tudnak segítséget nyújtani.

Mateking

Az Óbudai Egyetem már öt éve támogatja a tanulmányaikat alapképzésben megkezdő hallgatókat az egységes Matematika I. – Analízis I. tantárgy elsajátításában a mateking.hu online oktatási portál megfelelő tananyagára való előfizetéssel. Az eredményes együttműködésre és a kihirdetett járványügyi vészhelyzetre való tekintettel idén a mateking.hu térítésmentesen biztosítja a hozzáférést a Matematika II., valamint a Valószínűségszámítás és matematikai statisztika tárgyak tananyagaihoz a tárgyakat végző hallgatóknak. A kivételes értékű segítségért az egyetem köszönetét fejezi ki, egyben reméli, hogy hallgatóit hozzásegíti a tárgyak on-line oktatás keretében történő elvégzéséhez.

TDK

A 2020. április 22-re tervezett 51. Tudományos Diákköri Konferencia az 1/2020. (III. 23.) Rektori Utasítás értelmében egy héttel később kerül megrendezésre kizárólag elektronikus (webes) formában.

Az elektronikus TDK rendszerben https://tdk.uni-obuda.hu/  történő jelentkezés határideje módosul 2020. április 3., péntek 12.00 órára, míg a pályamunkák elektronikus beadásának határideje 2020. április 23., csütörtök 12.00 órára. A kari TDK konferenciák pontos időpontját az egyes Karok saját hatáskörben határozzák meg.

Az eredetileg 2020. április 29-re tervezett ünnepélyes eredményhirdetés elhalasztásra kerül, ennek időpontjáról az Egyetem később rendelkezik.

Könyvtári szolgáltatások

Az Egyetemi Könyvtár folyamatosan bővíti a távolról elérhető szolgáltatásait, és ezt a honlapján http://lib.uni-obuda.hu/ közzéteszi. Természetesen a Könyvtár kutatástámogató szolgáltatásai – amelyek a jelenleg fennálló helyzet előtt is többnyire online zajlottak – most is folyamatosan elérhetők.

Az Könyvtár a távoktatás ideje alatt megerősített online szolgáltatásokkal áll a hallgatók és az oktatók rendelkezésére. Folyamatos információt adnak a távolról elérhető, oktatáshoz, kutatáshoz és tanuláshoz használható forrásokról. Online könyvtári tájékoztatást ad irodalomkereséssel, szakdolgozat-írással, TDK felkészüléssel, kutatásmódszertani kérdésekkel és információ-kereséssel kapcsolatban.

A Könyvtár portálján kialakításra került „Off-Campus – Távolról elérhető szolgáltatások” aloldalon folyamatosan bővülő leírásokkal, tutorialokkal és videókkal támogatja a távoli könyvtárhasználatot.

Szakmai gyakorlat

A nyári szakmai gyakorlatról a Fenntartó később intézkedik. Ennek függvényében az Egyetem erről később intézkedik.

Azokra a hallgatókra, akik duális hallgatók vagy jelenleg szakmai gyakorlatukat töltik, a szakmai gyakorlati hellyel megkötött munkaszerződés vonatkozik. Rájuk az adott vállalatnál, intézményben előírt munkarend van érvényben. Amennyiben a veszélyhelyzet kihirdetése miatt vis maior helyzet áll fent, kérjék meg a szakmai gyakorlati helyet, hogy ezt hivatalosan jelezze az együttműködési szerződésben megjelölt kari kapcsolattartó személynek.

Szakdolgozat beadás, vizsgaidőszak, záróvizsgák

A szakdolgozatok beadási határideje a tavaszi félévben változatlan, 2020. május 15. Amennyiben az oktatástól való távoltartás nem szűnik meg ezen időpontig, a szakdolgozatokat a konzulens(ek) által aláírt feladatlappal együtt csak digitálisan kell feltölteni a http://szakdolgozat.uni-obuda.hu/ portálra, a záróvizsga jelentkezést elektronikusan kell megküldeni a Tanulmányi Osztálynak. A bekötött szakdolgozatot majd csak a záróvizsga előtt kell – a később kihirdetett időpontig – az illetékes Intézetben leadni.

Azok számára, akik akadályoztatva voltak a szakdolgozatuk elkészítésében, mert nem fértek hozzá az egyetemi vagy vállalati eszközökhöz, ősszel rendkívüli záróvizsga időszakot fogunk meghirdetni. Ennek pontos határidejéről az Egyetem később rendelkezik. Kérjük, hogy ezt már most jelezzék a konzulensüknek.

A vizsgaidőszak és a záróvizsga időszak meghatározásáról – az oktatástól való távoltartás megszüntetésének függvényében – az Egyetem később intézkedik.

Dr. Seebauer Márta        
mb. oktatási rektor-helyettes

Tájékoztatás hallgatók részére a távoktatási munkarendről az Óbudai Egyetemen

TÁJÉKOZTATÁS HALLGATÓK RÉSZÉRE
A TÁVOKTATÁSI MUNKARENDRŐL
AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

2020. március 23-án, hétfőn újra megkezdődött az oktatás az Óbudai Egyetemen a szorgalmi időszak 5. oktatási hététől az eredeti órarend szerinti ütemezésben. Ettől kezdve visszavonásig – az oktatástól történő távoltartás időszaka alatt – távoktatási munkarendet vezettünk be. Ezen időszak alatt a hallgatók nem léphetnek az Egyetem területére, kötelesek az on-line kurzusokon részt venni, a módosított követelményrendszert teljesíteni.

Tananyagok közzététele

Az oktatás alaprendszere a Moodle E-learning rendszer. Minden, a Neptunban szereplő kurzus tananyaga innen érhető el. Amennyiben az oktatási anyag más tárhelyen található, arra a Moodle-ban linket találnak. A Moodle rendszer túlterheltségének elkerülése érdekében az oktatók más, az oktatást és a kommunikációt támogató szoftvert is használhatnak, de ezek elérhetőségét szintén a Moodle-ban közölniük kell.

Az oktatók a Moodle Közlemény rovatában közzétették az on-line oktatás miatt módosított évközi követelményrendszert, az oktatás módját és ütemezését, valamint legkésőbb minden hét péntekig feltöltik az azt következő hétre vonatkozó tananyagot és feladatokat.

Az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, kérjük, a Fórum rovatban tegyék fel, mert így a többi kurzuson lévő hallgató is láthatja a válaszokat. Konzultációs ügyekben kerüljék az oktatók E-mailben történő megkeresését.

Az oktatás folyhat interaktív módon, on-line vagy elektronikusan feltöltött tananyagokkal, off-line formában is. On-line oktatás esetében az ütközések elkerülése érdekében a szorgalmi időszakra meghirdetett órarend szerint kell az órát megtartani. A Moodle/BigBlueButton segítségével megtartott órák esetében ettől el lehet térni a szűk hozzáférési sávszélesség miatt.

Az előadásokat, szemináriumokat és táblás gyakorlatokat E-learning formában kell biztosítani a hallgatók számára, a laboratóriumi gyakorlatok egyedi alapon kerülnek meghatározásra. A szakdolgozat, TDK, projekt oktatás konzultációit is on-line módon kell megoldani.

Az évközi számonkérés is on-line történik a Moodle keretrendszerben tesztek, beadandó feladatok, stb. előírásával. Ezek a folyamatos tanulás érdekében megfelelően ütemezésre kerülnek. Elkészítésük és határidőre történő beadásuk a félév sikeres teljesítése érdekében kötelező. Az oktatók a kurzusok sajátosságai miatt egyéb számonkérési módot is előírhatnak.

Azokhoz a kurzusokhoz (pl. felzárkóztató kurzusok), amelyekhez eddig kötelezően nem volt a Neptun-ban tantárgy hozzárendelve, szintén létrehoztunk kurzusokat a Moodle rendszerben.

Azokra a kurzusokra vagy részkurzusokra, amelyek semmiképpen nem oldhatók meg on-line formában, az oktatástól való távoltartás feloldása után kiegészítő órarend fog készülni, amit a Neptun tanulmányi rendszerben teszünk majd közzé. Megtartásukra blokkosított formában, egyedi beosztás szerint kerül sor.

Segítségnyújtás távoktatási ügyekben

A Moodle kurzusokkal kapcsolatban elsősorban a saját oktatóikhoz fordulhatnak az adott kurzus Fórum rovatán keresztül. Amennyiben nem kapnak választ vagy megfelelő segítséget, a kari Moodle supervisorhoz fordulhatnak.

  Kar Információ Moodle kurzusokról  
  AMK Tolner Nikoletta Moodle koordinátor
  BGK Dr. Szabó Gyula Moodle koordinátor
  KGK Dr. Nagy Viktor oktatási dékán-helyettes
  KVK Csikósné Dr.  Pap Andrea oktatási dékán-helyettes
  NIK Dr. Póser Valéria oktatási dékán-helyettes
  RKK Dr. Oroszlány Gabriella Moodle koordinátor

A Tanulmányi osztályok Moodle ügyekben nem tudnak segítséget nyújtani.

Mateking

Az Óbudai Egyetem már öt éve támogatja a tanulmányaikat alapképzésben megkezdő hallgatókat az egységes Matematika I. – Analízis I. tantárgy elsajátításában a mateking.hu online oktatási portál megfelelő tananyagára való előfizetéssel. Az eredményes együttműködésre és a kihirdetett járványügyi vészhelyzetre való tekintettel idén a mateking.hu térítésmentesen biztosítja a hozzáférést a Matematika II., valamint a Valószínűségszámítás és matematikai statisztika tárgyak tananyagaihoz a tárgyakat végző hallgatóknak. A kivételes értékű segítségért az egyetem köszönetét fejezi ki, egyben reméli, hogy hallgatóit hozzásegíti a tárgyak on-line oktatás keretében történő elvégzéséhez.

TDK

A 2020. április 22-re tervezett 51. Tudományos Diákköri Konferencia az 1/2020. (III. 23.) Rektori Utasítás értelmében egy héttel később kerül megrendezésre kizárólag elektronikus (webes) formában.

Az elektronikus TDK rendszerben https://tdk.uni-obuda.hu/  történő jelentkezés határideje módosul 2020. április 3., péntek 12.00 órára, míg a pályamunkák elektronikus beadásának határideje 2020. április 23., csütörtök 12.00 órára. A kari TDK konferenciák pontos időpontját az egyes Karok saját hatáskörben határozzák meg.

Az eredetileg 2020. április 29-re tervezett ünnepélyes eredményhirdetés elhalasztásra kerül, ennek időpontjáról az Egyetem később rendelkezik.

Könyvtári szolgáltatások

Az Egyetemi Könyvtár folyamatosan bővíti a távolról elérhető szolgáltatásait, és ezt a honlapján http://lib.uni-obuda.hu/ közzéteszi. Természetesen a Könyvtár kutatástámogató szolgáltatásai – amelyek a jelenleg fennálló helyzet előtt is többnyire online zajlottak – most is folyamatosan elérhetők.

Az Könyvtár a távoktatás ideje alatt megerősített online szolgáltatásokkal áll a hallgatók és az oktatók rendelkezésére. Folyamatos információt adnak a távolról elérhető, oktatáshoz, kutatáshoz és tanuláshoz használható forrásokról. Online könyvtári tájékoztatást ad irodalomkereséssel, szakdolgozat-írással, TDK felkészüléssel, kutatásmódszertani kérdésekkel és információ-kereséssel kapcsolatban.

A Könyvtár portálján kialakításra került „Off-Campus – Távolról elérhető szolgáltatások” aloldalon folyamatosan bővülő leírásokkal, tutorialokkal és videókkal támogatja a távoli könyvtárhasználatot.

Szakmai gyakorlat

A nyári szakmai gyakorlatról a Fenntartó később intézkedik. Ennek függvényében az Egyetem erről később intézkedik.

Azokra a hallgatókra, akik duális hallgatók vagy jelenleg szakmai gyakorlatukat töltik, a szakmai gyakorlati hellyel megkötött munkaszerződés vonatkozik. Rájuk az adott vállalatnál, intézményben előírt munkarend van érvényben. Amennyiben a veszélyhelyzet kihirdetése miatt vis maior helyzet áll fent, kérjék meg a szakmai gyakorlati helyet, hogy ezt hivatalosan jelezze az együttműködési szerződésben megjelölt kari kapcsolattartó személynek.

Szakdolgozat beadás, vizsgaidőszak, záróvizsgák

A szakdolgozatok beadási határideje a tavaszi félévben változatlan, 2020. május 15. Amennyiben az oktatástól való távoltartás nem szűnik meg ezen időpontig, a szakdolgozatokat a konzulens(ek) által aláírt feladatlappal együtt csak digitálisan kell feltölteni a http://szakdolgozat.uni-obuda.hu/ portálra, a záróvizsga jelentkezést elektronikusan kell megküldeni a Tanulmányi Osztálynak. A bekötött szakdolgozatot majd csak a záróvizsga előtt kell – a később kihirdetett időpontig – az illetékes Intézetben leadni.

Azok számára, akik akadályoztatva voltak a szakdolgozatuk elkészítésében, mert nem fértek hozzá az egyetemi vagy vállalati eszközökhöz, ősszel rendkívüli záróvizsga időszakot fogunk meghirdetni. Ennek pontos határidejéről az Egyetem később rendelkezik. Kérjük, hogy ezt már most jelezzék a konzulensüknek.

A vizsgaidőszak és a záróvizsga időszak meghatározásáról – az oktatástól való távoltartás megszüntetésének függvényében – az Egyetem később intézkedik.

Dr. Seebauer Márta        
mb. oktatási rektor-helyettes

Diákhitel Központ tájékoztatója

A Diákhitel Központ 2020. március 19-én hatályba léptette a 47/2020. számú kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő törlesztési moratóriumot a fennálló diákhitelek tőke- és kamattartozás kapcsán mind a 166 ezer ügyfele számára 2020. december 31. napjáig. A törlesztési moratórium kiterjed a már törlesztési szakban lévő és a moratórium alatt törlesztési szakba kerülő ügyfelekre is. A törlesztési kötelezettség felfüggesztése automatikusan hatályba lépett, ahhoz külön nyilatkozatra az ügyfelek részéről nincs szükség. A jogszabályban előírt moratórium lejártáig a Diákhitel Központ a fennálló tartozásokra nem számol fel késedelmi kamatot, illetve a 2020. március 18. napjáig felmondott szerződéseken túl 2020. december 31. napjáig nem mond fel szerződéseket. A kormányrendeletben elrendelt moratóriumon túl a Diákhitel Központ a 2020. március 19. és 2020. december 31. között folyósított diákhitelekre is felfüggeszti a törlesztési kötelezettséget.

Fontos azonban, hogy önkéntesen a moratórium ideje alatt is törleszthető a fennálló tőke- és kamattartozás, a beérkező törlesztéseket a Diákhitel Központ a szokott rendnek megfelelően elszámolja. A Diákhitel Központ az önkéntes teljesítéshez sem vár el az ügyfeleitől külön nyilatkozatot. Az önkéntes törlesztéseket az ügyfeleink a moratórium ideje alatt bármikor egyoldalúan felfüggeszthetik.

Tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány okozta helyzet egyre több család pénzügyi lehetőségét érinti hátrányosan, a Diákhitel Központ rendkívüli intézkedésként meghosszabbítja a szabad felhasználású Diákhitel1 és a kamatmentes Diákhitel2 termékének 2020. március 16-án lejárt igénylési határidejét. Ezen intézkedés eredményeként azon hallgatók, akik 2020. március 27-ig – Neptun rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítással – igénylik elektronikus formában a szabad felhasználású Diákhitel1 terméket, már április 15-én megkapják az igényelt, maximum 350 ezer forintos összeget. Az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók a Diákhitel2 termékkel pedig akár teljes önköltségük kifizetését is igényelhetik a meghosszabbított határidőig.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a diákhitel igénylésére és a szerződéskötésre hosszú idő óta igénybe vehető egy a személyes megjelenést, és így az Önök munkatársainak részvételét teljes mértékben nélkülöző folyamat, amely esetében az igénylést a Neptun rendszerből szükséges indítani. Ügyfélkapus eléréssel a Diákhitel e-szerződés formájában, az adatlapok intézményi leadása nélkül megköthető. Ez a megoldás eddig is népszerű volt már a hallgatók körében kérjük segítsék elő a működést.

https://www.diakhitel.hu/

Diákhitel Központ tájékoztatója

A Diákhitel Központ 2020. március 19-én hatályba léptette a 47/2020. számú kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő törlesztési moratóriumot a fennálló diákhitelek tőke- és kamattartozás kapcsán mind a 166 ezer ügyfele számára 2020. december 31. napjáig. A törlesztési moratórium kiterjed a már törlesztési szakban lévő és a moratórium alatt törlesztési szakba kerülő ügyfelekre is. A törlesztési kötelezettség felfüggesztése automatikusan hatályba lépett, ahhoz külön nyilatkozatra az ügyfelek részéről nincs szükség. A jogszabályban előírt moratórium lejártáig a Diákhitel Központ a fennálló tartozásokra nem számol fel késedelmi kamatot, illetve a 2020. március 18. napjáig felmondott szerződéseken túl 2020. december 31. napjáig nem mond fel szerződéseket. A kormányrendeletben elrendelt moratóriumon túl a Diákhitel Központ a 2020. március 19. és 2020. december 31. között folyósított diákhitelekre is felfüggeszti a törlesztési kötelezettséget.

Fontos azonban, hogy önkéntesen a moratórium ideje alatt is törleszthető a fennálló tőke- és kamattartozás, a beérkező törlesztéseket a Diákhitel Központ a szokott rendnek megfelelően elszámolja. A Diákhitel Központ az önkéntes teljesítéshez sem vár el az ügyfeleitől külön nyilatkozatot. Az önkéntes törlesztéseket az ügyfeleink a moratórium ideje alatt bármikor egyoldalúan felfüggeszthetik.

Tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány okozta helyzet egyre több család pénzügyi lehetőségét érinti hátrányosan, a Diákhitel Központ rendkívüli intézkedésként meghosszabbítja a szabad felhasználású Diákhitel1 és a kamatmentes Diákhitel2 termékének 2020. március 16-án lejárt igénylési határidejét. Ezen intézkedés eredményeként azon hallgatók, akik 2020. március 27-ig – Neptun rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítással – igénylik elektronikus formában a szabad felhasználású Diákhitel1 terméket, már április 15-én megkapják az igényelt, maximum 350 ezer forintos összeget. Az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók a Diákhitel2 termékkel pedig akár teljes önköltségük kifizetését is igényelhetik a meghosszabbított határidőig.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a diákhitel igénylésére és a szerződéskötésre hosszú idő óta igénybe vehető egy a személyes megjelenést, és így az Önök munkatársainak részvételét teljes mértékben nélkülöző folyamat, amely esetében az igénylést a Neptun rendszerből szükséges indítani. Ügyfélkapus eléréssel a Diákhitel e-szerződés formájában, az adatlapok intézményi leadása nélkül megköthető. Ez a megoldás eddig is népszerű volt már a hallgatók körében kérjük segítsék elő a működést.

https://www.diakhitel.hu/

image4

TDK 2020. tavasz – Felhívás

NTP-HHTDK-19
emet logo szines
image2

 

Áprilisban TDK

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa áprilisban szervezi meg tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

Az 51. Tudományos Diákköri Konferenciát
2020. április 29-én (szerdán) tartjuk.

oe cimer 2019

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK jelentkezési portálon (tdk.amk.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a konzulensének is engedélyeznie kell a jelentkezést 2020. április 3. (péntek) délig (12:00 óra).
A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: 35. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu). A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – április 23. (csütörtök) délig (1200 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell, amelyet a konzulensnek is támogatnia kell a kari TDK jelentkezési portálon: tdk.amk.uni-obuda.hu

Az Óbudai Egyetem
51. Tudományos Diákköri Konferenciájának
fontosabb időpontjai 2020. tavaszi félévben

április 3. 12:00   A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.amk.uni-obuda.hu/) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.
április 23. 12:00   A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.
április 28. 12:00   Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.
április 28. 18:00   A TDK előadók értesítése az előadás webes felületének elérhetőségéről, szükség esetén a regisztráció módjáról.
április 29.   Az Óbudai Egyetem 51. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben, webes felületen (kamera, mikrofon használatával).
április 30.   Eredményhirdetés elektronikusan a kari vezetés gondozásában.

Sikeres TDK munkát és eredményes konferenciát kívánok!

 

Dr. Vámossy Zoltán
OE ETDT elnök
Dr. Földváry Lóránt
AMK TDT elnök

Támogató pályázat: NTP-HHTDK-19