TDK 2020. tavasz – Felhívás

NTP-HHTDK-19
emet logo szines
image2

 

Áprilisban TDK

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa áprilisban szervezi meg tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

Az 51. Tudományos Diákköri Konferenciát
2020. április 29-én (szerdán) tartjuk.

oe cimer 2019

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK jelentkezési portálon (tdk.amk.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a konzulensének is engedélyeznie kell a jelentkezést 2020. április 3. (péntek) délig (12:00 óra).
A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: 35. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu). A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – április 23. (csütörtök) délig (1200 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell, amelyet a konzulensnek is támogatnia kell a kari TDK jelentkezési portálon: tdk.amk.uni-obuda.hu

Az Óbudai Egyetem
51. Tudományos Diákköri Konferenciájának
fontosabb időpontjai 2020. tavaszi félévben

április 3. 12:00   A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.amk.uni-obuda.hu/) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.
április 23. 12:00   A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.
április 28. 12:00   Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.
április 28. 18:00   A TDK előadók értesítése az előadás webes felületének elérhetőségéről, szükség esetén a regisztráció módjáról.
április 29.   Az Óbudai Egyetem 51. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben, webes felületen (kamera, mikrofon használatával).
április 30.   Eredményhirdetés elektronikusan a kari vezetés gondozásában.

Sikeres TDK munkát és eredményes konferenciát kívánok!

 

Dr. Vámossy Zoltán
OE ETDT elnök
Dr. Földváry Lóránt
AMK TDT elnök

Támogató pályázat: NTP-HHTDK-19

 


A jelenlegi oldal frissítve: 2023.10.19.