Precíziós gazdálkodási szakmérnök / szakember

 • A képzés célja:
  A képzés célja, hogy bemutassa a modern technológiák vívmányait és annak integrálási lehetőségeit a precíziós gazdálkodásba. A képzés gyakorlatorientált, vagyis a szükséges elméleti ismeretek mellett, gyakorlati alkalmazásokra, modern technológiák készségszintű elsajátítására fekteti a hangsúlyt. Ennek keretében a hallgató megismeri a térbeli döntés támogatáshoz szükséges adatgyűjtés eszközeit, az adatforrásokat, valamint az adatkiértékelés módszereit is. Az oktatás további célja a tematikus információ nyerés teljes folyamatának gyakorlati bemutatása a tervezéstől, kivételezésen át az eredmények döntéshozatalba való beépítéséig. A képzés gyakorlati részéhez tartozik a precíziós munkagépek, szenzorok, valamint az adatnyerés céljából végzett UAV repülések bemutatása. Az oktatás a precíziós gazdálkodás hatásának elemzésével, a környezetvédelmi, fenntarthatósági és gazdasági előnyök bemutatásával zárul.
 • Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:
  Mérnöki végzettséggel (BSc/MSc) rendelkező diplomások esetén „precíziós gazdálkodási szakmérnök”, nem mérnökök esetén „precíziós gazdálkodási szakember”.
 • A képzésben résztvevők köre
  Műszaki és agrár főiskolai, vagy egyetemi végzettségű mérnökök, természettudományos  szakon végzett kutatók és tanárok.
 • A képzési idő és a képzés díja
  A képzési idő 3 szemeszter, összesen 240 kontaktóra, 90 kredit.
  A félévi költségtérítés mértéke 220.000.- Ft / szemeszter.
 • A képzésre jelentkezés 
  A jelentkezési lap letöltésével és elküldésével történik meg, a hivatalos felvételi eljárás a beiratkozási lap kitöltésével zárul.
  Jelentkezési határidő: szeptember 15. a szeptemberben induló képzések esetében, 2024. február 10. a februárban induló képzések esetében.
 • A képzés főbb témakörei, területei
 • a precíziós gazdálkodás alapjai, főbb elemei
 • precíziós növénytermesztés kérdései
 • adatgyűjtés távérzékeléssel (űr-, légi- és UAV felvételek)
 • képfeldolgozás, képelemzés korszerű szoftverekkel
 • GNSS technológia
 • topográfia és digitális domborzatmodellek
 • növénymonitoring (természetes és mezőgazdasági területeken)
 • adatintegrálás és térinformatikai elemzések
 • az eredmények gyakorlati alkalmazása különböző szakterületeken, precíziós munkagépeken
 • a precíziós gazdálkodás környezetvédelmi, fenntarthatósági és gazdasági hatásai
 • precíziós mezőgazdasági gépek, UAV adatgyűjtés gyakorlatban

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantárgyak vizsgával, vagy évközi jeggyel illetve aláírással zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli, gyakorlati beszámoló, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges. A vizsga írásbeli, vagy szóbeli lehet. A második és a harmadik félév során szakdolgozatot kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni, és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni.

 • Képzési forma:

A képzés levelező formában történik, de minden egyes modul esetén 2 vagy 3 napos konzultációt biztosítunk, amelyek csütörtöki (csak esetenként), pénteki és szombati elfoglaltságot jelentenek. A modulokról a mellékelt tájékoztatók adnak bővebb információt.