Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2021/22. tanév I. félévére

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2021/22. tanév I. félévére.

 1. Megpályázható helyek

  Intézet neve
  Foglalkoztatás
  heti óraszáma
  Téma terület
  Havi ösztöndíj mértéke
  Felelős oktató
  Geoinformatikai Intézet
  1
  10 óra
  Geodézia I.
  32.000 Ft

  Dr. Tarsoly Péter

  Geoinformatikai Intézet
  1
  10 óra
  Geometria I.
  32.000 Ft

  Dr. Nagy Gábor,
  Dr. Molnár Gábor

  Mérnöki Intézet
  3
  5 óra/fő
  Ipari robotok
  16 000 Ft/fő

  Dr. Széll Károly

  Mérnöki Intézet
  1
  5 óra
  Mechanika I.
  16.000 Ft

  Galántai Tamás

  Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet
  1
  10 óra
  Matematika I.
  32.000 Ft

  Dr. Borbély József

  Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet
  2
  5 óra/fő
  Bevezetés az nformatikába,
  Szoftvertervezés és -fejlesztés I.
  16 000 Ft/fő

  Módné Takács Judit

 2. A pályázat feltételei

  Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

   1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
   2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
   3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
   4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
   5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
   6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 3. Benyújtandó dokumentumok
  1. Pályázati űrlap
  2. Intézeti fogadónyilatkozat
  3. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
  4. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
  5. Kreditigazolás;
  6. Utolsó aktív félévről készített indexmás
 4. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2021. szeptember 3. (péntek) 12 óráig az oktatási dékánhelyettes részére egy példányban benyújtani (pogatsnik.monika@amk.uni-obuda.hu e-mail címen).

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el legkésőbb 2021. szeptember 10. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Székesfehérvár, 2021. július. 27.

Pogátsnik Monika.
oktatási dékánhelyettes

A szabályzat tartalma az alábbi oldalon megismerhető: http://uni-obuda.hu/files/private/regulation/12901/az-obudai-egyetem-demonstratori-rendszerrol-szolo-szabalyzata.pdf
A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.
A karok – választásuk szerint – a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj.

A jelenlegi oldal frissítve: 2023.10.19.