Felhívás tanulmányi ösztöndíj pályázatra

A Fejér Vármegyei Mérnökökért Alapítvány Kuratóriuma (FVMAK) tanulmányi ösztöndíjat hirdet a megye műszaki felsőoktatásában tanuló azon nappali tagozatos mérnökhallgatók számára, akik az ötödik tanulmányi félévben az adott alapképzési (BSc) évfolyamban a legjobb összesített korrigált kreditindexet érik el

Pályázhatnak az alábbi képzésen tanuló hallgatók:

  • földmérő és földrendező mérnöki szak
  • gépészmérnöki szak
  • mérnökinformatikusi szak
  • villamosmérnöki szak

Karonként 1-1 díjat hozunk létre. Az ösztöndíj mértéke a kiemelkedő tanulmányi eredményt követően az 5. félévre történő beiratkozást követő 5 hónapra személyenként és havonta 50.000 Ft (ötvenezer Ft), melyet minden hó elején átutalással juttat el a kiíró a díjazott számlájára.

A kiemelkedő tanulmányi eredményű hallgatók pályázatot nyújtanak be a saját Kar oktatási hivatalába (OH). A pályázat feltétele, hogy a benyújtó Fejér vármegyei lakos legyen, valamint a felsorolt szakok valamelyikén folytassa tanulmányait. Kivételesen pályázhatnak azok a hallgatók is, akik hitelt érdemlően tudják igazolni, hogy a végzés után Fejér megyei munkahelyen fognak elhelyezkedni (pl. tanulmányi szerződés).

Amennyiben a díjazott megszakítja tanulmányait az ösztöndíjjal támogatott tanulmányi félév során, köteles azt bejelenti, és azzal egyidejűleg a folyósítás megszűnik.


A jelenlegi oldal frissítve: 2024.02.06.