A Fejér Vármegyei Mérnöki Kamara szakdolgozat és diplomamunka pályázatának felhívása

A Fejér Vármegyei Mérnöki Kamara (FVMK) szakdolgozat és diplomamunka pályázatot hirdet a megye műszaki felsőoktatásában végzettek számára. A pályázatot a kamara által lefedett műszaki szakterületekhez szorosan kapcsolódó témájú, magas szinten kidolgozott diplomamunkák/szakdolgozatok díjazására hoztuk létre azok számára, akik legalább az egyik feltételt teljesítik

  • Fejér vármegyében laknak,
  • Fejér vármegyében van állásuk,
  • dolgozatuk témája kötődik Fejér vármegyéhez.

Pályázni alap szakon (BSc) szakdolgozattal, illetve mester szakon (Msc) megvédett diplomamunkával/ lehet a védést követő egy éven belül, olyan újszerű alkotásokkal, melyek a szakterület valós problémájára adnak megoldást.

A pályamunkák beküldési határideje minden évben a védést követő 30. naptári nap.

A díjat a műszaki felsőoktatási intézmények a saját módszerük szerint meghozott javaslata alapján az FVMK Elnöksége ítéli oda. Célszerű, hogy a ZVB elnökök javaslatait az oktatási dékán- vagy rektor-helyettese, vagy az általa vezetett bizottság rangsorolja. Évente intézményenként legfeljebb két-két pályamunkát díjazunk.

A pályázat értékelése évente egyszer történik meg, és az adott intézmény diplomaosztó ünnepsége keretében adjuk át a díjakat. A pályázati anyagot a diplomadij@fmmk.hu címre kell beküldeni.

A pályázathoz csatolni kell elektronikus dokumentumként

  • pályázati adatlapot az intézményi javaslattal (letölthető:)   
  • a dolgozat kiírásának másolatát,
  • a diplomamunka 5-10 oldalas kivonatát,
  • a bírálat(ok) másolatát.

A pályadíj összegét minden évben a Fejér Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége határozza meg.


A jelenlegi oldal frissítve: 2024.02.06.