Felhívás és eljárási rend a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2017/2018. évi pályázatára az Óbudai Egyetemen

FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSI REND
A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2017/2018. ÉVI PÁLYÁZATÁRA
AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017/2018. évi pályázatára az oktatásért felelős miniszter felhívása megjelent.

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az OE-AMK Karon 4 fő alapképzésen és 0 fő mesterképzésen.

Az Óbudai Egyetemen a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázásának, elbírálásának rendje és feltételei az „Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata” 11. §-ának megfelelően történik a következőkben leírtak szerint:

 1. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási intézmények a 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény alapján államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses, önköltséges, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
 2. A 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény alapján a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017/2018. évi pályázatán az alapképzésből mesterképzésbe felvételiző hallgatók – a mesterképzésre történő felvételi eljárásban való részvételük igazolása mellett – is részt vehetnek.

  A pályázat további feltételei:

  Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a felsőoktatási intézmények

  • kiemelkedő tanulmányi eredményű (I), és
  • szakmai területen kimagasló munkát végző (II), illetőleg
  • kiemelkedő közéleti, sport és egyéb tevékenységet végző hallgatói részesülhetnek.
 3. Az oktatásért felelős miniszter általános felhívásában megfogalmazott feltételeken túl, az egyetemen nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az részesíthető, aki az előző tanév mindkét félévében 4,0-nél jobb kreditindexet (ösztöndíj index) ért el és tudományos diákkörben, szakmai területen, illetve Hallgatói Önkormányzatban vagy más egyetemi közéleti tevékenység keretében kimagasló munkát végez.
 4. A hallgatóknak a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatukat a „NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ – PÁLYÁZATI  LAP” * 2 példányban történő kitöltésével, a szükséges mellékletekkel ellátva a kari Tanulmányi Osztályokra kell benyújtani 2017. június 26-ig.
  * A pályázati lap letölthető a neptun.uni-obuda.hu lapról, vagy beszerezhető a Tanulmányi Osztályokról.
 5. A pályázatokat a karok dékánjai vagy az általuk megbízott Bizottság bírálja el, illetve rangsorolja 2017. július 3-ig, a KHÖK-el egyetértésben.

  A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elbírálásának (pontértékelésének) szabályai

  1. a) Tanulmányi eredmény (kreditindex) tizedesre kerekített átlagának 10-szerese, legfeljebb 50 pont.
   b) nyelvvizsgáért legfeljebb 10 pont
   • B1 (alapfokú C) típusú nyelvvizsgáért                2 pont
   • középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért         3 pont
   • B2 (középfokú C) típusú nyelvvizsgáért             4 pont
   • felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért            5 pont
   • C1 (felsőfokú C) típusú nyelvvizsgáért               6 pont

   A fenti pontok nyelvenként értendőek.

  2. Szakmai tevékenységért maximum 30 pont adható.
   Ügyelni kell arra, hogy a különböző tevékenységek súlyuknak megfelelően kerüljenek pontozásra. (pl. OTDK I. helyezés 30 pont, demonstrátori tevékenység max. 10 pont)
  3. Közéleti, sport és egyéb tevékenységért maximum a saját összpontszám 10 %-a adható (100 összpontos hallgató esetén 10 pont).
 6. A döntést (a rangsort) 2017. július 7-ig ki kell függeszteni a Tanulmányi Osztályok hirdetőtáblájára vagy a kar honlapjára, hogy az érintett hallgatók azt megismerhessék.
 7. A döntéssel kapcsolatban 2017. július 14-ig az érintettek fellebbezéssel élhetnek, amelyet a rektornak címezve a Tanulmányi Osztályokon adnak le.
 8. Az egyetemre beérkezett valamennyi pályázat egy példányát, a személyre szóló indoklással ellátott kari döntést papír alapon és elektronikusan, továbbá a beérkezett fellebbezéseket 2017. július 19-ig az oktatási főigazgatónak kell megküldeni.
 9. A fellebbezéseket a rektor bírálja el az EHÖK képviselőjének egyetértésével, majd valamennyi pályázati anyagot a Bíráló Bizottságok döntéseivel együtt 2017. augusztus 1-ig megküldi az oktatásért felelős miniszternek, aki az intézmény javaslata alapján odaítéli az ösztöndíjat.

Budapest, 2017. április 25.                                                                                 

 

Kártyás Gyula
oktatási főigazgató

Felhívás és eljárási rend a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2017/2018. évi pályázatára az Óbudai Egyetemen

FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSI REND
A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2017/2018. ÉVI PÁLYÁZATÁRA
AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017/2018. évi pályázatára az oktatásért felelős miniszter felhívása megjelent.

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az OE-AMK Karon 4 fő alapképzésen és 0 fő mesterképzésen.

Az Óbudai Egyetemen a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázásának, elbírálásának rendje és feltételei az „Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata” 11. §-ának megfelelően történik a következőkben leírtak szerint:

 1. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási intézmények a 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény alapján államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses, önköltséges, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
 2. A 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény alapján a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017/2018. évi pályázatán az alapképzésből mesterképzésbe felvételiző hallgatók – a mesterképzésre történő felvételi eljárásban való részvételük igazolása mellett – is részt vehetnek.

  A pályázat további feltételei:

  Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a felsőoktatási intézmények

  • kiemelkedő tanulmányi eredményű (I), és
  • szakmai területen kimagasló munkát végző (II), illetőleg
  • kiemelkedő közéleti, sport és egyéb tevékenységet végző hallgatói részesülhetnek.
 3. Az oktatásért felelős miniszter általános felhívásában megfogalmazott feltételeken túl, az egyetemen nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az részesíthető, aki az előző tanév mindkét félévében 4,0-nél jobb kreditindexet (ösztöndíj index) ért el és tudományos diákkörben, szakmai területen, illetve Hallgatói Önkormányzatban vagy más egyetemi közéleti tevékenység keretében kimagasló munkát végez.
 4. A hallgatóknak a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatukat a „NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ – PÁLYÁZATI  LAP” * 2 példányban történő kitöltésével, a szükséges mellékletekkel ellátva a kari Tanulmányi Osztályokra kell benyújtani 2017. június 26-ig.
  * A pályázati lap letölthető a neptun.uni-obuda.hu lapról, vagy beszerezhető a Tanulmányi Osztályokról.
 5. A pályázatokat a karok dékánjai vagy az általuk megbízott Bizottság bírálja el, illetve rangsorolja 2017. július 3-ig, a KHÖK-el egyetértésben.

  A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elbírálásának (pontértékelésének) szabályai

  1. a) Tanulmányi eredmény (kreditindex) tizedesre kerekített átlagának 10-szerese, legfeljebb 50 pont.
   b) nyelvvizsgáért legfeljebb 10 pont
   • B1 (alapfokú C) típusú nyelvvizsgáért                2 pont
   • középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért         3 pont
   • B2 (középfokú C) típusú nyelvvizsgáért             4 pont
   • felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért            5 pont
   • C1 (felsőfokú C) típusú nyelvvizsgáért               6 pont

   A fenti pontok nyelvenként értendőek.

  2. Szakmai tevékenységért maximum 30 pont adható.
   Ügyelni kell arra, hogy a különböző tevékenységek súlyuknak megfelelően kerüljenek pontozásra. (pl. OTDK I. helyezés 30 pont, demonstrátori tevékenység max. 10 pont)
  3. Közéleti, sport és egyéb tevékenységért maximum a saját összpontszám 10 %-a adható (100 összpontos hallgató esetén 10 pont).
 6. A döntést (a rangsort) 2017. július 7-ig ki kell függeszteni a Tanulmányi Osztályok hirdetőtáblájára vagy a kar honlapjára, hogy az érintett hallgatók azt megismerhessék.
 7. A döntéssel kapcsolatban 2017. július 14-ig az érintettek fellebbezéssel élhetnek, amelyet a rektornak címezve a Tanulmányi Osztályokon adnak le.
 8. Az egyetemre beérkezett valamennyi pályázat egy példányát, a személyre szóló indoklással ellátott kari döntést papír alapon és elektronikusan, továbbá a beérkezett fellebbezéseket 2017. július 19-ig az oktatási főigazgatónak kell megküldeni.
 9. A fellebbezéseket a rektor bírálja el az EHÖK képviselőjének egyetértésével, majd valamennyi pályázati anyagot a Bíráló Bizottságok döntéseivel együtt 2017. augusztus 1-ig megküldi az oktatásért felelős miniszternek, aki az intézmény javaslata alapján odaítéli az ösztöndíjat.

Budapest, 2017. április 25.                                                                                 

 

Kártyás Gyula
oktatási főigazgató

20170508 07

A 2017-es tanév OE-Open bajnoksága

2017. május elején volt lehetőségük hallgatóinknak, dolgozóinknak sportos kikapcsolódásra. Négy sportágban hirdettünk versenyeket, melyeken lelkes hallgatók, oktatók küzdöttek, még lelkesebb szurkolók buzdították őket.  A HÖK felajánlásával és segítségével, oklevéllel jutalmaztuk sportáganként az első három helyezettet, és valamennyi résztvevő energiapótlásról is gondoskodtunk.

A 2017-es tanév OE-Open bajnokai:

 • FALLABDÁZÁS: Bánó Boldizsár, Maróti Andrea
 • TOLLASLABDÁZÁS: Csongrádi Roland, Petőné dr. Csuka Ildikó
 • KONDI: férfi hallgató kategória- SzücsTamás,
              férfi dolgozó kategória- Sáfár Attila
 • ASZTALITENISZ: Vörös Gábor, Major-Perlaki Andrea

Fokvári Adrien
testnevelő tanár

20170508 07

A 2017-es tanév OE-Open bajnoksága

2017. május elején volt lehetőségük hallgatóinknak, dolgozóinknak sportos kikapcsolódásra. Négy sportágban hirdettünk versenyeket, melyeken lelkes hallgatók, oktatók küzdöttek, még lelkesebb szurkolók buzdították őket.  A HÖK felajánlásával és segítségével, oklevéllel jutalmaztuk sportáganként az első három helyezettet, és valamennyi résztvevő energiapótlásról is gondoskodtunk.

A 2017-es tanév OE-Open bajnokai:

 • FALLABDÁZÁS: Bánó Boldizsár, Maróti Andrea
 • TOLLASLABDÁZÁS: Csongrádi Roland, Petőné dr. Csuka Ildikó
 • KONDI: férfi hallgató kategória- SzücsTamás,
              férfi dolgozó kategória- Sáfár Attila
 • ASZTALITENISZ: Vörös Gábor, Major-Perlaki Andrea

Fokvári Adrien
testnevelő tanár

TDK Tabor 2017

Alba Regia TDK Tábor – Zamárdi 2017. június 12-14.

 
 
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara az idei évben újra megszervezi az évek során már jól bevált, a kiemelkedő tehetségű hallgatókat támogató és tehetséggondozó TDK táborát, amelyre az Óbudai Egyetem minden szakjáról várjuk a jelentkezőket. A tábort ebben az évben is remek helyszínen, a Balaton partján, az Óbudai Egyetem Zamárdi üdülőjében rendezzük 2017. június 12-14. között. A tábor június 12-én, hétfőn a délelőtti órákban kezdődik, és június 14-én kora délután ér véget.

A korábbi táborokban résztvevők nagyon pozitív tapasztalatokkal tértek haza, és a TDK munkában is sikeresen teljesítettek. A tábor célja: a tehetséges hallgatók segítése, motiválása, a következő TDK konferenciákra történő felkészítés, a hallgatók kapcsolatrendszerének fejlesztése, és nem utolsósorban a munka után egy kis jól megérdemelt kikapcsolódás!

A tábor szervezőbizottsága: Dr. Seebauer Márta oktatási dékánhelyettes, Nagyné Dr. Hajnal Éva egyetemi docens, Petőné Dr. Csuka Ildikó adjunktus, Peng Norbert mérnök-informatikus hallgató és az AMK HÖK. A tábor számos hasznos szakmai, kreatív, érdekes és izgalmas fejlesztő programmal várja a résztvevőket:

 • a helyes kutató-módszertanokon,
 • a szakirodalom feldolgozást segítő egyetemi könyvtár helyes használatán,
 • a sikeres TDK-dolgozat írás rejtelmein kívül
 • technikai segítséget kaphatnak a hatásos prezentációk elkészítéséhez,
 • tudományos témákat vitathatnak meg,
 • találkozhatnak sikeres emberekkel,
 • megismerkedhetnek a projektmunka előnyeivel, valamint
 • rekreációs-, önismereti, csapatépítő tréningeken vehetnek részt.

A pontos programot az érdeklődők hamarosan megtekinthetik a honlapon.

A táborban a szakmai programokon a részvétel és a szállás ingyenes, csak az IFA-t (400 Ft/fő/éj) kell a résztvevőknek befizetni. Az étkezés önköltséges, valamint az oda- és visszautazás egyénileg történik.
Jelentkezni a letölthető űrlap kitöltésével, beküldésével lehet. Az üdülő kapacitása miatt a helyek száma korlátozott, a jelentkezők közül a szervezőbizottság választja ki a tábor résztvevőit, előnyben részesítve a jobb tanulmányi eredménnyel rendelkező, valamint TDK vagy egyéb tudományos tevékenységet felmutatni tudó hallgatókat.

Részletes program

Várjuk a jelentkezésedet 2017. június 1-ig!

Online jelentkezés

Jelentkezési lap (doc)

Információ: Petőné Dr. Csuka Ildikó: csuka.ildiko@amk.uni-obuda.hu
Nagyné Dr. Hajnal Éva: hajnal.eva@amk.uni-obuda.hu
TDK Tabor 2017

Alba Regia TDK Tábor – Zamárdi 2017. június 12-14.

 
 
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara az idei évben újra megszervezi az évek során már jól bevált, a kiemelkedő tehetségű hallgatókat támogató és tehetséggondozó TDK táborát, amelyre az Óbudai Egyetem minden szakjáról várjuk a jelentkezőket. A tábort ebben az évben is remek helyszínen, a Balaton partján, az Óbudai Egyetem Zamárdi üdülőjében rendezzük 2017. június 12-14. között. A tábor június 12-én, hétfőn a délelőtti órákban kezdődik, és június 14-én kora délután ér véget.

A korábbi táborokban résztvevők nagyon pozitív tapasztalatokkal tértek haza, és a TDK munkában is sikeresen teljesítettek. A tábor célja: a tehetséges hallgatók segítése, motiválása, a következő TDK konferenciákra történő felkészítés, a hallgatók kapcsolatrendszerének fejlesztése, és nem utolsósorban a munka után egy kis jól megérdemelt kikapcsolódás!

A tábor szervezőbizottsága: Dr. Seebauer Márta oktatási dékánhelyettes, Nagyné Dr. Hajnal Éva egyetemi docens, Petőné Dr. Csuka Ildikó adjunktus, Peng Norbert mérnök-informatikus hallgató és az AMK HÖK. A tábor számos hasznos szakmai, kreatív, érdekes és izgalmas fejlesztő programmal várja a résztvevőket:

 • a helyes kutató-módszertanokon,
 • a szakirodalom feldolgozást segítő egyetemi könyvtár helyes használatán,
 • a sikeres TDK-dolgozat írás rejtelmein kívül
 • technikai segítséget kaphatnak a hatásos prezentációk elkészítéséhez,
 • tudományos témákat vitathatnak meg,
 • találkozhatnak sikeres emberekkel,
 • megismerkedhetnek a projektmunka előnyeivel, valamint
 • rekreációs-, önismereti, csapatépítő tréningeken vehetnek részt.

A pontos programot az érdeklődők hamarosan megtekinthetik a honlapon.

A táborban a szakmai programokon a részvétel és a szállás ingyenes, csak az IFA-t (400 Ft/fő/éj) kell a résztvevőknek befizetni. Az étkezés önköltséges, valamint az oda- és visszautazás egyénileg történik.
Jelentkezni a letölthető űrlap kitöltésével, beküldésével lehet. Az üdülő kapacitása miatt a helyek száma korlátozott, a jelentkezők közül a szervezőbizottság választja ki a tábor résztvevőit, előnyben részesítve a jobb tanulmányi eredménnyel rendelkező, valamint TDK vagy egyéb tudományos tevékenységet felmutatni tudó hallgatókat.

Részletes program

Várjuk a jelentkezésedet 2017. június 1-ig!

Online jelentkezés

Jelentkezési lap (doc)

Információ: Petőné Dr. Csuka Ildikó: csuka.ildiko@amk.uni-obuda.hu
Nagyné Dr. Hajnal Éva: hajnal.eva@amk.uni-obuda.hu