Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2018/19. tanév I. félévére

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2018/19. tanév I. félévére.

 1. Megpályázható helyek
Intézet neve
Foglalkoztatás heti óraszáma
Téma terület
Havi ösztöndíj mértéke
Felelős oktató
Mérnöki Intézet
1
15
Operációs rendszerek labor
48.000
Dr. Seebauer Márta
Mérnöki Intézet
1
5
Számítógép-hálózatok üzemeltetése
16.000
Dr. Seebauer Márta
Mérnöki Intézet
1
15
Programozás I.
48.000
Nagyné Dr. Hajnal Éva
Mérnöki Intézet
1
10
Digitális technika, Méréstechnika
32.000
Dávid András
Mérnöki Intézet
1
5
Matematika I.
16.000
Makó Margit
Geoinformatikai Intézet
1
5
Geometria I.
16.000
Dr. habil Földváry Lóránt
Geoinformatikai Intézet
1
5
Informatika I.
16.000
Nagy Gábor
 1. A pályázat feltételei

  Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

Benyújtandó dokumentumok

 1. Pályázati űrlap
 2. Intézeti fogadónyilatkozat
 3. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése)
 4. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése)
 5. Kreditigazolás
 6. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat

A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2018. szeptember 12. (szerda) 12 óráig az oktatási dékán-helyettes részére egy példányban benyújtani.
A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékán-helyettes bírálja el legkésőbb 2018. szeptember 14. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Székesfehérvár, 2018. augusztus 31.

Dr. Seebauer Márta sk.
oktatási dékán-helyettes

A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

A karok – választásuk szerint – a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj.
20180903 1

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjasaink

Karunk 5 hallgatója részesült kiemelkedő tanulmányi eredményeiért, szakmai területen végzett kimagasló munkájáért a 2018/19-es tanévre Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban. Gratulálunk Amruzs Csabának, Epresi Konrádnak, Petrétei Boglárka Alexiának, Magyar Csabának és Herczeg Dominiknek!

Köszöntjük az elsőéveseket!

A regisztrációs héttel megkezdődött a 2018/2019-es tanév, amelynek a programja innen letölthető.

Az elsőéves hallgatók ilyenkor ismerik meg az egyetem működési, tanulmányi rendjét, a Neptun rendszert, megkapják a szükséges információkat az évkezdéshez.

Ezúton is köszöntjük őket az Alba Regia Műszaki Karon, a tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!

20180903 1

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjasaink

Karunk 5 hallgatója részesült kiemelkedő tanulmányi eredményeiért, szakmai területen végzett kimagasló munkájáért a 2018/19-es tanévre Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban. Gratulálunk Amruzs Csabának, Epresi Konrádnak, Petrétei Boglárka Alexiának, Magyar Csabának és Herczeg Dominiknek!

Köszöntjük az elsőéveseket!

A regisztrációs héttel megkezdődött a 2018/2019-es tanév, amelynek a programja innen letölthető.

Az elsőéves hallgatók ilyenkor ismerik meg az egyetem működési, tanulmányi rendjét, a Neptun rendszert, megkapják a szükséges információkat az évkezdéshez.

Ezúton is köszöntjük őket az Alba Regia Műszaki Karon, a tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!