2023. őszi TDK Konferencia

Gépi tanulás, UAV-k, robotautó – Szemezgetés az 58. Tudományos Diákköri Konferenciáról

2023. november 15-én, igazi őszi délután Dr. Tóth Zoltán az Alba Regia Műszaki Kar TDK bizottságának alelnöke nyitotta meg az 58. Tudományos Diákköri Konferencia Ifjúsági, valamint a Geoinformatikai és Műszaki Szekcióját a Science Park C1 épületében. Megnyitó gondolataiban kiemelte, hogy a kezdeti tudományos lépések megtételének színtere a konferencia, amely támogatja a felsőoktatási tudományos utánpótlás nevelést, hozzájárul a felsőoktatás színvonalának emeléséhez, valamint teret enged azoknak az innovatív hallgatói ötleteknek, projekteknek, amely területek kutatása napjainkban szakmai érdeklődésre tarthat számot. A tehetséggondozás egyik alapvető fórumáról van szó, amelyen az egyetemi hallgatók mellett több középiskolás diák is bemutathatta munkáját az ifjúsági szekcióban.

A középiskolás diákok négy ifjúsági TDK dolgozattal neveztek az Alba Regia Műszaki Karon megtartott konferenciára, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi Műszaki Technikumból, valamint az SzC Jáky József Technikumból:

  • A valós idejű térképezés Raspberry PI Pico W segítségével (SzC Széchenyi Műszaki Technikum tanulói: Tóth Kartal, Elekes Péter László);
  • Szenzoroktól a webig (SzC Széchenyi Műszaki Technikum tanulói: Elekes Péter László, Kiss Boldizsár, Kókány Fanni): Raspberry PI Pico W adatgyűjtés és továbbítás;
  • Ultrahangos távolságmérő robot (SzC Széchenyi Műszaki Technikum tanulói: Szegvári Bence, Kókány Balázs, Balogh Máté Zsolt, Csibrik Gergő Tamás, Negyela Gergő);
  • Légirégészeti feltárás a Sárbogárdi Bolondváron (SzC Jáky József Technikum tanulója: Piller Nikolett).

A Műszaki és Geoinformatikai Szekcióban hat TDK dolgozatot mutattak be az egyetemi hallgatók:

  • Pénzügyi személyiségalapú banki applikáció fejlesztése (ÓE AMK: Kiss Patrik Balázs);
  • Állásleírások automatikus osztályozása szabály alapú és gépi tanulási módszerekkel (ÓE AMK: Szilágyi Benjamin);
  • UAV-K Mezőgazdasági célú alkalmazása (ÓE AMK: Hauber Roland Péter);
  • Nyomdetektorok automatizált vizsgálata elektronikai hulladékból (ÓE AMK: Kovács Bence);
  • Korszerű adatnyerési technológiák vízügyi alkalmazási lehetőségei (ÓE AMK: Mudri Alexandra);
  • Fotópontfelhő előállítása 360°-os panoráma fényképek alapján (ÓE AMK: Balaton Regina Hanna).

A zárszóban Nagyné Dr. habil. Hajnal Éva kutatási dékánhelyettes megköszönte a nevezett pályaműveket, a felkészítő tanárok, a konzulensek és a bírálóbizottságok munkáját. Felhívta a figyelmet, a tudományos kutatás napjainkban betöltött szerepére, illetve az alkalmazott kutatások fontosságára.


A jelenlegi oldal frissítve: 2024.03.12.