Az EKIK keretein belül megalakult a Precíziós Gazdálkodási Kutató Központ

2021. december 16-án az ÓE Szenátus jóváhagyása után az EKIK keretein belül megalakult a Precíziós Gazdálko-dási Kutató Központ (PREC_G), amelynek célja olyan interdiszciplináris kutató csoport és műhely létrehozása, amely a modern technológiák gyakor-lati alkalmazását és annak integrálási lehetőségeit vizsgálja elsősorban a precíziós gazdálkodás támogatására.
 

2021. december 16-án az ÓE Szenátus jóváhagyása után az EKIK keretein belül kialakult a Precíziós Gazdálkodási Kutató Központ (PREC_G), amelynek célja olyan interdiszciplináris kutató csoport és műhely létrehozása, amely a modern technológiák gyakorlati alkalmazását és annak integrálási lehetőségeit vizsgálja elsősorban a precíziós gazdálkodás támogatására. A központ további célja a transzlációs edukáció támogatása, vagyis a távérzékelés, térinformatika, szenzortechnológia, mesterséges intelligencia magas színtű ismereteinek, technológiai fejlesztésének és alkalmazási eredményeinek naprakész beépítése az oktatásba, ami feltétele a mezőgazdaság és ehhez kapcsolódó szakterületek fenntarthatóságának, innovációjának és digitalizációjának. Központ aktív szerepet vállal jelenleg hazai és nemzetközi szinten az erőteljesen fejlődő mezőgazdaság, precíziós gazdálkodás elterjesztésében, a gyakorlati megoldások kutatásában és az oktatásában. Kiemelt területek: a térbeli döntés támogatáshoz szükséges adatgyűjtés eszközei, az adatforrásai, valamint az adatkiértékelés módszereinek kutatása és fejlesztése. A korábbi hazai és nemzetközi projektek, oktatási tapasztalatok (Precíziós gazdálkodási szakmérnöki képzés), gazdálkodókkal és cégekkel eredményes együttműködésre alapozva a kutatóközpont első munkái elindultak. Az oktatás támogatására és a precíziós gazdálkodás népszerűsítésére kifejlesztésre került „Bevezetés a precíziós gazdálkodás technológiákba” c. szabadan választható tantárgy (MsC képzés), melynek célja a precíziós gazdálkodás technológiák bemutatása és alapismereteinek átadása. A tananyag hangsúlyt fektet az informatika és a műszaki tudományok gyakorlati alkalmazási területeinek bemutatására a precíziós növénytermesztésben és más élelmiszertermelés folyamataiban. További cél az egyetem hallgatóinak bevonása az ide vonatkozó kutatásokba. Az idei tervekhez tartozik a szakmérnöki képzés tananyagának tovább fejlesztése, különös tekintettel a technológia gyakorlati alkalmazására, az adatnyerésre és a mesterséges intelligencia alkalmazására.

További tervek

  • Nyári egyetem megszervezése külföldi partner egyetemek diákjai részére
  • Kutatási pályázatok: aszály monitoring, talajnedvesség becslés távérzékelési módszerekkel
  • Kukorica fajtakísérleti eredmények adatbázisának felépítése a helyspecifikus termesztés támogatása céljából

Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata
EKIK Precíziós Gazdálkodási Kutatóközpont vezetője


A jelenlegi oldal frissítve: 2023.10.19.