Az Óbudai Egyetem Szenátusa megválasztotta az Alba Regia Műszaki Kar dékánját

2017. október 16. napján tartotta soron következő ülését az Óbudai Egyetem legfelsőbb döntéshozatali testülete a Szenátus. A napirendi pontok között szerepelt az Alba Regia Műszaki Kar dékánjának megválasztása is, mivel Dr. habil Györök György magasabb vezetői megbízatása 2017. október 31. napjával megszűnik.

A Szenátus az Alba Regia Műszaki Kar Kari Tanácsának javaslatára Dr. habil. Györök György egyetemi docens pályázatát fogadta el egyhangú szavazással.

Az újabb dékáni kinevezéshez (2017. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig) Dr. habil. Györök György egyetemi docens úrnak ezúton gratulálunk és jó egészséget kívánunk a további vezetői megbízatás ellátásához!

Dr. habil. Györök György egyetemi docens életpályájáról röviden:

Dr. Györök György Sztálinvárosban született 1958. szeptember 3-án, általános iskolai tanulmányait Baracson végezte, majd 1973-77 között Dunaújvárosban járt gimnáziumba. Már középiskolás korától érdekelte a villamosságtan, tudatosan készült erre a pályára. 1977-ben felvételt nyert a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Székesfehérváron működő Számítógéptechnikai Intézetébe, ahol 1980-ban villamos üzemmérnökként végzett.

Első munkahelye, két éven át a Híradástechnikai Szövetkezet volt. Ezt követően, 1982 és 1989 között a Magyar Optikai Művek dunaújvárosi gyárában fejlesztési osztályvezetőjeként dolgozott. Eközben levelező tagozaton a BME Villamosmérnöki Karán folytatott tanulmányokat, és 1988-ban villamosmérnöki oklevelet szerzett.

Közel tízévi ipari gyakorlat után, 1989-ben egykori főiskolájára visszahívták az oktatásba, ahol először óraadó tanár volt, később főállású adjunktus és docens. Kapcsolata az iparral nem szakadt meg, szakértőként, fejlesztőként, projektek résztvevőjeként és irányítójaként azóta is aktív részese az ipari gyakorlatnak. Gyakorlati érzékét, képességét, jártasságát az oktatásban is folyamatosan hasznosítja, többek között ez hitelesíti oktatási tevékenységét és ez teszi elfogadottá, tekintélyessé mind a hallgatók, mind az ipari szakemberek körében.

Oktatási tevékenységében az eredményorientált gyakorlati szemlélet, az alkalmazások bemutatása és az a szándék vezérli, hogy a hallgatókat saját gyakorlati tevékenységükön keresztül sikerélményhez segítse. Több, „nehéznek” tartott tantárgy népszerű előadója, gyakorlatvezetője és tananyagának kidolgozója volt az évek során. Ilyen tantárgyak: a Perifériák, a Számítógépes folyamatirányítás, az Elektronikai technológia, a Beágyazott rendszerek, az Ambiens rendszerek, az Elektronikus áramkörök. Számos (több mint száz) szakdolgozat konzulense volt és sok tudományos diákköri dolgozatot is konzultált. Hallgatói eredményesek voltak a házi- és országos TDK konferenciákon.

Több alkalommal volt szaktárgyi kurzusok vendégoktatója Németországban, Göttingenben, illetve Wildauban, beágyazott mikroprocesszorok témakörben; az utóbbi években pedig Kazahsztánban. Német és angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett.

Oktató munkája közben, 1996-ban egyetemi doktori címet szerzett a BME Villamosmérnöki Karán, majd 2009-ben PhD fokozatot ugyanitt. Disszertációjának címe: Programozható analóg áramkörökből felépített rendszerek szintézise. 2015-ben sikeresen, 100%-os teljesítménnyel habilitált az Óbudai Egyetemen. Habilitációs előadását Mikrokontrollerek és programozható analóg áramkörök egyedi alkalmazásai címmel tartotta.

Kutatási tevékenységét is a gyakorlati szükségletekhez való alkalmazkodás, az eredményorientáltság jellemzi. Jelentős ipari és kutatási projekteket vezetett, több pályázat és konzorcium résztvevője és vezetője volt. A kutatási témák az elektronikus és a digitális áramkörök, a mágneses perifériák, az elektronikai CAD-ek és a beágyazott rendszerek alkalmazásához kötődnek. Az ipari és kutatási kapcsolatok számos publikációt és új megbízást generáltak.

Dr. Györök György szervezői és vezetői munkája is jelentős. Évtizeden át volt tudományos igazgatóhelyettese, majd 2009-től főigazgatója a mai intézmény jogelődjének.
Az Óbudai Egyetem hatodik karaként, 2014-ben jött létre Székesfehérváron az Alba Regia Műszaki Kar, amelynek előbb megbízott majd kinevezett dékánja lett. Irányításával, az egyetem és a város támogatása mellett, megkezdődött a székesfehérvári műszaki felsőoktatás jelentős megerősítése. Ebben a folyamatban Dr. Györök György előrevivő, kezdeményező és vezető szerepet vállalt az ipari, céges kapcsolatok kiépítésében, a duális képzés elindításában, az infrastruktúra fejlesztésében, az emberi kapcsolatok és jó gyakorlatok fenntartásában.


A jelenlegi oldal frissítve: 2023.10.19.