Oktatók a duális képzésről

 • Takács Éva (AMK: dékáni hivatalvezető, duális képzési koordinátor, mestertanár)
  „Én, aki minden tantàrgyam oktatàsát gyakorlati alapokra helyezem s annak súlyàt hangsúlyozom, kimondottan örültem a duàlis képzésnek. „Amikor a hallgató már képzés alatt folyamatosan talàlkozik a cégnél, amiről óràn is hall…..”– ez a legjobb dolog az egész duàlis képzésben. Összességében azt gondolom, hogy azon hallgatók, akik megértették a duàlis képzés lényegét és olyan céghez kerültek, ahol szintén elkaptàk a duàlis képzés fonalàt, azok az egyetemen is sikeresebbek, motiváltabbak és jobb teljesítményeket érnek el. Én nagy fejlődést érzékeltem a duàlis hallgatók személyiség fejlődésében is, például a tanulàshoz való hozzàállàsuk is sokkal pozitívabb. Oktatóként, és mint duàlis képzési koordinàtor is a duàlis képzést üdvözítem: a duàlis hallgatók inspiràlnak és az eddig is vallott „gyakorlatorientált képzési moràlt” erősítik Bennem.
 • Nagyné Dr.  Hajnal Éva (AMK: egyetemi docens, mb. kutatási dékánhelyettes)
  „Úgy gondolom, hogy az egyetem deklarált célja a gyakorlatorientált képzés. Ezt csak a duális képzés (vagy valami hasonló) keretében lehet elképzelni, ugyanis az egyetem jellegénél fogva általánosabb alapismereteket illetve átfogó szakmai alapismereteket tud átadni. A gyakorlatorientáltság a cégekkel való együttműködésben valósulhat meg, konkrét feladatokban alkalmazva a megtanult alapokat. Ebben a kontextusban tehát egyértelműen az előny dominál.”
 • Petőné Dr. Csuka Ildikó (AMK: adjunktus)
  „Szerintem a duális képzés a hallgatók számára emberközelivé teszi a mi kis”elefántcsonttornyunkat”, másrészt az oktatók visszacsatolást kapnak a legfrissebb gyakorlatról, amit beépítve a tananyagba az elkövetkező félévekben tanítani tudják, mint a legújabb ismereteket.”
 • Dr. Pogátsnik Monika (AMK: egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, ÓE duális képzési iroda-igazgató)
  „A duális képzést egy nagyszerű képzési formának tartom, mert a magas szintű egyetemi képzés mellett, naprakész gyakorlati ismeretekre, tapasztalatokra tesz szert a hallgató. Emellett a duális képzés során a vállalati partnernél szerzett informális ismeretek is hozzájárulnak a kiemelkedő szakmai teljesítményhez, azonban az ilyen ismeretek nem tanulhatók közvetlenül, elsajátításukhoz az adott szakterület kultúráján belüli mentorálásra és irányítást kapnak. A duális képzésben résztvevő hallgatók pályaattitűdje pozitívabb, sokkal motiváltabbak és sikeresebbek a tanulmányaikban.”
 • Dr. Széll Károly (AMK: egyetemi docens, gépészmérnök helyi szakfelelős)
  „Ami előnyt jelent a diákok számára, hogy látják, mi történik a gyakorlatban, a gyártásban. Így nem „alaptalanul” tanulják a tantárgyakat, hanem érezhetik azok fontosságát is. Előny, hogy már az egyetemi évek alatt kialakíthatják az ipari kapcsolatrendszerüket, nem kell munkahelyet keresniük a tanulmányok befejezésével. Egyetemként nekünk nagyon sokat jelent, hogy aktív kapcsolatunk van a helyi iparral. Az oktatás fejlesztéséhez nagyon sok naprakész visszajelzést kapunk. Mindenképp azt gondolom, hogy a duális képzés egy előremutató folyamat, tehát érdemes ezt az utat járniuk a hallgatóknak is és az egyetemeknek is. „