Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a kormány általános hatáskörű területi kormányzati igazgatási szervei. A területi közigazgatás legnagyobb egységeit képező 20 kormányhivatal a megyeszékhelyeken, a főváros és Pest Megye esetében pedig Budapesten működik.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, mint ingatlanügyi hatóság látja el a kormányhivatal földméréssel kapcsolatos hatósági feladatait a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény és végrehajtási rendeletei alapján.
Mindazon hallgatók, akik az Óbudai Egyetem duális képzésében részt vesznek és kiválasztásra kerülnek, az elméleti képzéshez kapcsolódóan széleskörű szakmai tapasztalatot szerezhetnek az ingatlanügyi hatóság által ellátott ingatlan-nyilvántartást érintő földmérési feladatokat illetően.

A szakmai gyakorlati tevékenység elsősorban a következő feladatok ellátását érinti:

  • az ingatlan-nyilvántartási térképet érintő változások vezetését, változási munkarészek tárolását, rendszerezését,
  • a földmérők által készített, az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő földmérési munkák vizsgálatát és záradékolását,
  • alappontok helyszínelését, karbantartását, védelmét,
  • földmérési tárgyú kérelmek, panaszok kivizsgálását, valamint
  • ügyfél megrendelésére meghatározott szolgáltató (földmérési) tevékenység ellátását (pl. épület feltüntetés, telekalakítások, stb.).

Cég honlapja

Információk a duális képzésről és a jelentkezésről a cég honlapján

Mely szakról várnak hallgatókat?

Földmérő és földrendező mérnök BSc

Gyakorlati helyszín:

KEMKH Földhivatali Főosztály

  • Koordinációs Osztály (2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 2.)
  • Földhivatali Osztály 1. (2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 2.)
  • Földhivatali Osztály 2. (2900 Komárom, Szabadság tér 1.)
  • Földhivatali Osztály 4. (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.)

Vállalati kapcsolattartó neve, elérhetősége:

dr. Fehér Judit Ágnes
feher.judit.dr. @ komarom.gov.hu
+36 33 510 822

A duális képzésre a fenti e-mail címen lehet motivációs levéllel és önéletrajzzal jelentkezni,
amelyből kiderül a jelentkező szakmai jártassága, nyelvtudása, szakma iránti érdeklődése, elkötelezettsége.

Felvehető hallgatók létszáma 4 fő.
Jelentkezési határidő: 2022. június 15.


A jelenlegi oldal frissítve: 2023.08.29.