Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők a mindennapokban