Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2021/22. tanév II. félévére

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2021/22. tanév II. félévére.
 1. Megpályázható helyek
Intézet neve Foglalkoztatás heti óraszáma Téma terület Havi ösztöndíj mértéke Felelős oktató
 Geoinformatikai Intézet 1 10 óra Geodézia 32.000 Ft Dr. Tarsoly Péter
 Geoinformatikai Intézet 1 10 óra Vetülettan 32.000 Ft Dr. Molnár Gábor
 Mérnöki Intézet 4 5 óra / fő Ipari robotok 16 000 Ft / fő Dr. Széll Károly
 Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet 1 10 óra Matematika 32.000 Ft Dr. Borbély József
 Természettudományi és Szoftver-technológiai Intézet 2 5 óra / fő Szoftvertervezés és -fejlesztés 16 000 Ft / fő Módné Takács Judit
 1. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

  1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
  3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
  4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
  5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
  6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 1. Benyújtandó dokumentumok
  1. Pályázati űrlap
  2. Intézeti fogadónyilatkozat
  3. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
  4. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
  5. Kreditigazolás;
  6. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.
 2. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2022. február 4. (péntek) 12 óráig az oktatási dékánhelyettes részére egy példányban benyújtani a pogatsnik.monika@amk.uni-obuda.hu e-mail címen.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el legkésőbb 2022. február 11. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Székesfehérvár, 2022. január 25.

 
Pogátsnik Monika.
oktatási dékánhelyettes

A szabályzat tartalma az alábbi oldalon megismerhető:
http://uni-obuda.hu/files/private/regulation/12901/az-obudai-egyetem-demonstratori-rendszerrol-szolo-szabalyzata.pdf

A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

A karok – választásuk szerint – a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj

A jelenlegi oldal frissítve: 2023.10.19.