TDK 2018. ősz – Felhívás

NTP-HHTDK-18 
image3
image2

oe amk logo

Novemberben TDK

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa novemberben szervezi meg őszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A XLVIII. Tudományos Diákköri Konferenciát
2018. november 14-én (szerdán) tartjuk.

image1

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK jelentkezési portálon (tdk.amk.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a konzulensének is engedélyeznie kell a jelentkezést 2018. október 18. (csütörtök) délig (1200 óra).
A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: XXXIV. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu). A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – november 8. (csütörtök) délig (1200 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell, amelyet a konzulensnek is támogatnia kell a kari TDK jelentkezési portálon: tdk.amk.uni-obuda.hu
A XLVIII. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2018. november 19-én, hétfőn 17:00-kor lesz Óbudán.

Az Óbudai Egyetem
XLVIII. Tudományos Diákköri Konferenciájának
fontosabb időpontjai 2018. őszi félévben

október 18. 12:00 óra    A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.amk.uni-obuda.hu/) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.
október 18.                      A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
október 19.                      A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 10 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
november 8. 12.00 óra    A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.
november 12. 20.00 óra   Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.
november 14.                  Az Óbudai Egyetem XLVIII. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.
november 14.                  A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének, az eredményhirdetés előkészítésére.
november 19. 17.00 óra   A XLVIII. Óbudai Egyetem TDK ünnepélyes eredményhirdetése Óbudán.
november 30.                  A kari TDT elnökök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.

Székesfehérvár, 2018. szeptember 15.

 

Dr. Vámossy Zoltán
OE ETDT elnök
Dr. habil. Földváry Lóránt
AMK TDT elnök
image6
 
emet logo szines

 


A jelenlegi oldal frissítve: 2023.10.19.