XL. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése

 
Az Óbudai Egyetem
XL. Tudományos Diákköri Konferenciájának
ünnepélyes eredményhirdetése
 

2014. november 25-én került sor az Óbudai Egyetemen a XL. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetésére. Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem tudományos rektor-helyettese köszöntötte a megjelenteket, méltatta a XL. TDK konferencia eredményeit, és ismertette a 2015. március 25-28. között megrendezésre kerülő  XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Szekciójának megrendezésével kapcsolatos feladatokat.
Dr. Vámossy Zoltán, az Óbudai Egyetem ETDT elnöke tájékoztatást adott a TDK konferencia statisztikáiról. Az őszi TDK konferencián 27 szekcióban 175 hallgató 148 pályamunkát mutatott be. Ez lényeges fejlődés, figyelembe véve, hogy a tavalyi évben először került tavaszi forduló is megrendezésre. Ennek ellenére az őszi konferencián a tavalyihoz képest nem csökkent a jelentkezők száma.
Az Óbudai Egyetem vegyes kara rövid műsorral kedveskedett a közönségnek, amely után a díjak átadására került sor. A díjakat Dr. Réger Mihály rektor-helyettes, és minden esetben a kari TDK felelős adta át. Az Alba Regia Műszaki Kar díjazottai

MŰSZAKI SZEKCIÓ

I. díj

Obermajer Ferenc, mérnök informatikus BSc. IV. évfolyam
VEZETÉK NÉLKÜLI SZENZORHÁLÓZAT SZIMULÁCIÓJA
Konzulens:     Dr. Horváth Árpád adjunktus

II. díj

Megyeri Zoltán, villamosmérnök BSc. IV. évfolyam
PID SZŰRÉS FPGA ALKALMAZÁSÁVAL
Konzulens:     Nemeskéri Istvánné főiskolai docens

GEOINFORMATIKAI SZEKCIÓ

I. díj

Szekeres Szabolcs, földmérő és földrendező mérnök BSc. III. évfolyam
A MAGASPONTOK SZEREPE, MAGASPONTFELVEZETÉS TÁVMÉRÉSSEL KIEGÉSZÍTVE
Konzulens:     Dr. Busics György egyetemi docens

II. díj

Péter Tamás, földmérő és földrendező mérnök BSc. IV. évfolyam
GNSS TECHNIKÁVAL MÉRT MAGASSÁGOK PONTOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉPEK KÉSZÍTÉSEKOR
Konzulens:     Dr. Busics György egyetemi docens

III. díj

Laczkó Tamás, földmérő és földrendező mérnök BSc. III. évfolyam
TÁJÉKOZÁS VÉGREHAJTÁSA NAP-MÉRÉSEK SEGÍTSÉGÉVEL
Konzulens:     Dr. Földváry Lóránt egyetemi docens,
            Horváth István ügyvezető igazgató (Hohis Bt.)

A bíráló bizottságok minden egyes díjazott pályamunkát továbbjutásra javasoltak az OTDK-ra.

Ugyancsak továbbjutott

Kovács Gergő, földmérő és földrendező mérnök BSc. IV. évfolyam
CSAPADÉK BEFOGADÓKÉPESSÉG TÉRKÉPEZÉSE
TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL VÁROSI KÖRNYEZETBEN
Konzulens:     Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata egyetemi docens

pályamunkája is.

A díjazottaknak, illetve az OTDK-ra javasolt munkák szerzőinek és konzulenseknek gratulálunk.

Ezúttal is köszönjük az előzetes bírálók, valamint a bíráló bizottságok munkáját.

Fotógaléria


A jelenlegi oldal frissítve: 2023.10.19.