20160317 allasborze

18. Óbudai Egyetem Állásbörze

Az egyetemi események sorában kimagasló jelentőségű a 17 éves múltra visszatekintő, minden év tavaszán megrendezett Állásbörze. A rendezvény alkalmat nyújt az egyetemi hallgatók és fiatal szakemberek, valamint a cégek, vállalatok számára a közvetlen kapcsolatteremtésre. Lehetőséget kínál a cégek számára a bemutatkozásra, állásajánlataik ismertetésére, Egyetemünk hallgatói és oktatói számára pedig arra, hogy informálódjanak a friss diplomások iránti keresletről.

Az elmúlt évek sikereire alapozva idén két napon, három helyszínen kerül megrendezésre az a 18. Óbudai Egyetem Állásbörze: március 22-én Óbudán, a Bécsi úti főépület aulájában (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.), valamint a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar épületében (Népszínház u. 8.), március 23-án 9 órakor a józsefvárosi telephelyen (1084 Budapest, Tavaszmező u. 18.)

Az Állásbörze kiváló alkalom mind az új munkaerő, mind a leendő munkahely felkutatására. Sok éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy mind a rendezvényen megjelenő cégek, mind pedig az idelátogató diákok egyaránt elégedetten távoznak. A személyes találkozás lehetőséget ad a közvetlenebb kapcsolat kialakítására a hallgatók és leendő munkaadóik között. A Börzén résztvevő cégeknek lehetősége nyílik felmérni a frissen végzettek szakmai felkészültségét, tapasztalatát és a munkahellyel szemben támasztott elvárásait. Emellett kiváló alkalom arra, hogy megismertessék cégüket a diákokkal. A diákok ugyanakkor tájékozódhatnak a cégek által nyújtott lehetőségekről, a leendő munkavállalóikkal szemben támasztott elvárásaikról.

A 18. Óbudai Egyetem Állásbörzén 38 cég kínál munkahelyet, szakmai gyakorlati helyet hallgatóink részére.

Bízunk abban, hogy a rendezvényen a kiváló cégek és a jól felkészült, megalapozott tudással rendelkező hallgatók kapcsolatfelvételének eredményeképpen számos ifjú szakember találja meg a számára legmegfelelőbb állást.

Bővebb információ: allasborze.uni-obuda.hu

 

20160317 allasborze

18. Óbudai Egyetem Állásbörze

Az egyetemi események sorában kimagasló jelentőségű a 17 éves múltra visszatekintő, minden év tavaszán megrendezett Állásbörze. A rendezvény alkalmat nyújt az egyetemi hallgatók és fiatal szakemberek, valamint a cégek, vállalatok számára a közvetlen kapcsolatteremtésre. Lehetőséget kínál a cégek számára a bemutatkozásra, állásajánlataik ismertetésére, Egyetemünk hallgatói és oktatói számára pedig arra, hogy informálódjanak a friss diplomások iránti keresletről.

Az elmúlt évek sikereire alapozva idén két napon, három helyszínen kerül megrendezésre az a 18. Óbudai Egyetem Állásbörze: március 22-én Óbudán, a Bécsi úti főépület aulájában (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.), valamint a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar épületében (Népszínház u. 8.), március 23-án 9 órakor a józsefvárosi telephelyen (1084 Budapest, Tavaszmező u. 18.)

Az Állásbörze kiváló alkalom mind az új munkaerő, mind a leendő munkahely felkutatására. Sok éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy mind a rendezvényen megjelenő cégek, mind pedig az idelátogató diákok egyaránt elégedetten távoznak. A személyes találkozás lehetőséget ad a közvetlenebb kapcsolat kialakítására a hallgatók és leendő munkaadóik között. A Börzén résztvevő cégeknek lehetősége nyílik felmérni a frissen végzettek szakmai felkészültségét, tapasztalatát és a munkahellyel szemben támasztott elvárásait. Emellett kiváló alkalom arra, hogy megismertessék cégüket a diákokkal. A diákok ugyanakkor tájékozódhatnak a cégek által nyújtott lehetőségekről, a leendő munkavállalóikkal szemben támasztott elvárásaikról.

A 18. Óbudai Egyetem Állásbörzén 38 cég kínál munkahelyet, szakmai gyakorlati helyet hallgatóink részére.

Bízunk abban, hogy a rendezvényen a kiváló cégek és a jól felkészült, megalapozott tudással rendelkező hallgatók kapcsolatfelvételének eredményeképpen számos ifjú szakember találja meg a számára legmegfelelőbb állást.

Bővebb információ: allasborze.uni-obuda.hu

 

tdk 2015 tavasz

TDK 2016. tavasz

NTP-HHTDK-15

image3
image2

oe amk logo

TDK 2016. tavasz
XLIII. Tudományos Diákköri Konferencia felhívása
Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa meghirdeti tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáját, amelyet 2016. április 20-án (szerdán) tartunk. Várjuk hallgatóink pályamunkáit és az érdeklődő közönséget.
A TDK konferencia teljes adminisztrációja az új Tudományos Diákköri Portálon keresztül fog történni. Belépés a portálra Neptun kóddal lehetséges.
A TDK konferencia az alábbi határidőkkel és követelményekkel kerül lebonyolításra:

image1
2016. március 16.
A Tudományos Diákköri Portál elérhető a felhasználók számára.
2016. március 23.,
szerda 14.30 óra
Pirosalma u. 1-3., 100.terem
TDK felkészítő szeminárium

2016. március 30.,
szerda 12.00 óra

Belépés a Tudományos Diákköri Portálra Neptun kóddal.
A rendszer útmutatásai szerint a TDK dolgozat egy oldalas kivonatának és a jelentkezési lapnak a kitöltése.
A tartalmi kivonatot és a jelentkezési lapot az információs rendszerből ki kell nyomtatni és a konzulenssel alá kell íratni,
majd leadni Dr. Seebauer Mártának, az AMK TDT elnökének (AMK Titkárság, Budai út 45. F.ép. 1.em).
A dolgozatok elkészítésénél figyelembe kell venni az OTDK szekciói által előírt formai követelményeket, amelyeket az OTDT honlapján megtalálható: http://www.otdt.hu/media/cms_page_media/381/kozpharmasmelleklet_2.pdf, mert a dolgozatot az OTDK-ra történő beadáskor megváltoztatni nem lehet, azokat az intézményi konferencia után fel kell tölteni az OTDT információs rendszerébe.

2016. április 15.,
péntek 12.00 óra

A hallgatók a konzulensek által jóváhagyott TDK dolgozatukat – az Egyetem plágiumellenőrző rendszerébe történő feltöltés után –
feltöltik a Tudományos Diákköri Portálra
TDK borító (docx)
TDK prezentáció sablon (pptx)
A dolgozatokat két-két független bíráló a megadott bírálati szempontok szerint értékeli.

A bírálatokat feltöltik a Tudományos Diákköri Portálra. Elérhető össz-pontszám 45.

2016. április 20.,
szerda 14.00 óra

Az Óbudai Egyetem XLIII. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.
A hallgatók nyilvánosan a Szekciók Bíráló Bizottsága előtt 15 perces prezentáció kíséretében bemutatják a pályamunkájukat, amelyet 5 perc szakmai vita követ. A Szekciók Bíráló Bizottsága a megadott bírálati szempontok alapján értékeli az előadást és a vitakészséget, dönt a helyezésekről és javaslatot tesz a pályamunka OTDK-ra történő nevezésére. Elérhető össz-pontszám 30.

2016. április 27.,
szerda, 17.00 óra

A XLIII. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése Józsefvárosban.

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 2017. tavaszán kerül majd sor, amelyen a 2015. és 2016. évi tavaszi és őszi TDK konferencián nevezésre javasolt dolgozatok vehetnek részt.

Minden felmerülő kérdésben szívesen állunk a hallgatók és a konzulensek rendelkezésére:
Budapest, 2016. február 26.

Dr. Vámossy Zoltán
ETDT elnök
vamossy.zoltan[at]nik.uni-obuda.hu
Dr. Seebauer Márta
AMK TDT elnök
seebauer.marta[at]AMK.uni-obuda.hu
image6
 
emet logo szines

NTP-HHTDK-15

Virtuális teniszmérkőzés az IBM fejlesztésével

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar hallgatói hétfőn (2016. február 29-én) kipróbálhatták az IBM egyik innovatív fejlesztését egy virtuális teniszmérkőzés keretében. (az Oculus Rift virtuális valóság szemüveggel).

A jeles alkalomból vendégünk volt az IBM igazgatója, Zerényi Zoltán, aki a kínált karrierlehetőségekről, gyakornoki programról tartott előadást.

Virtuális teniszmérkőzés az IBM fejlesztésével

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar hallgatói hétfőn (2016. február 29-én) kipróbálhatták az IBM egyik innovatív fejlesztését egy virtuális teniszmérkőzés keretében. (az Oculus Rift virtuális valóság szemüveggel).

A jeles alkalomból vendégünk volt az IBM igazgatója, Zerényi Zoltán, aki a kínált karrierlehetőségekről, gyakornoki programról tartott előadást.

20160301 hungrana kep06

Európa legnagyobb kukorica feldolgozója is beszállt a fehérvári duális képzésbe

Európa legnagyobb kukorica-feldolgozó üzemével írt alá partnerségi megállapodást az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara. Szabadegyházán a Hungrana Kft. idén szeptembertől fogadja a duális képzés keretében az egyetem villamosmérnök hallgatóit, akik az ország egyik legjelentősebb élelmiszeripari vállalatánál szerezhetik meg a gyakorlatban is tudásukat.

A képzési idő alatt a hallgatók minden tanévben minimum 14 hetes összefüggő szakmai gyakorlatot töltenek a vállalatnál, amely során megismerkedhetnek a gyártás legfőbb folyamataival, az ott alkalmazott technológiával. Olyan értékes munkatapasztalatokra tehetnek szert, amelyek együttesen hozzásegíthetik őket a vállalatnál történő alkalmazáshoz és hosszú távú karrierlehetőséget nyújt.

Egy újabb fontos megállapodás jött létre ami tovább erősíti a város felsőoktatását – mondta Cser-Palkovics András polgármester. Székesfehérvár, a duális képzést tekintve az egyik legfontosabb központ lesz az országban és egyre jobban bizonyságot nyer, hogy volt értelme elindítani a gazdaság igényeinek megfelelően a fehérvári képzéseket. Az egyetem Hungranával kötött stratégiai partnerségi megállapodásával kapcsolatban fontosnak nevezte Székesfehérvár mellett a térség fejlődését.20160301 hungrana kep03

„Amikor Fehérváron valami fejlesztés történik, az az egész térség szempontjából fontos, melyet jól példáz a mostani partnerségi megállapodás is.” Kiemelte a vállalat társadalmi felelősségvállalásban betöltött szerepét, hiszen a társasági adókedvezményen keresztül a Hungrana példaértékű támogatást nyújt a közösségnek és több fejlesztés nagyban köszönhető a cégnek.20160301 hungrana kep01

Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, Kelemen Kálmán a Hungrana ügyvezető igazgatója,  Prof. Dr. Réger Mihály az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese, Magyar Szabolcs a Hungrana műszaki igazgatója, Mészáros Attila alpolgármester és Györök György az Alba Regia Műszaki Kar dékánja is ott volt a stratégiai partnerségi megállapodás aláírásakor a szabadegyházi gyárban.

Kelemen Kálmán a Hungrana ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy diplomázás után maga is öt évet oktatóként töltött a Műegyetemen. Mint mondta „azt várom, hogy olyan hallgatók kerüljenek a Hungranához, akik okosan gondolkozva kihívások elé állítanak bennünket kérdéseikkel, segítve ezzel a munkánkat.” A cégnél 311-en dolgoznak, akik közül 132 diplomás szakember és jelenleg nyolc munkavállalójuk tanul felsőoktatási intézményben. Kiemelte, hogy Székesfehérvár és a környék büszke lehet az innovatív városvezetésre, akik a gazdasági szereplőket is kihívások elé állítják, ami hozzájárul a térség hosszú távú fejlődéséhez.
20160301 hungrana kep02Az egyetem számára fontos, hogy olyan gyorsan fejlődő, dinamikus partnerekre találjon, akik stabil gyakorlati, technológiai hátterükkel hozzá tudnak járulni a gyakorlat-orientált képzések minőségi színvonalának emeléséhez, valamint a duális képzések hatékonyságának növeléséhez.

Az Óbudai Egyetem elkötelezett és mindent megtesz annak érdekében, hogy a hallgatók versenyképes tudással rendelkezzenek – mondta Prof. Dr. Réger Mihály az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese. Az egyetem most dolgozik az intézményfejlesztési tervén, aminek egyik fontos eleme az ipari partnerekkel való együttműködés. Fontosnak nevezte, hogy a hallgatók reális, valóban létező problémákkal foglalkozzanak tudományos tevékenységük terén. „Minden ilyen együttműködéssel Egy lépéssel mindig közelebb jutunk ahhoz, hogy elérjük a céljainkat.” – mondta, majd megköszönte a városnak és az Alba Regia Műszaki Karnak a duális képzés elindításában való munkát.20160301 hungrana kep07

A Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. Európa legjelentősebb kukorica-feldolgozó vállalataként több mint 100 éve meghatározó szereplője a magyarországi élelmiszeriparnak. Az itt készült természetes cukor- és keményítőféleségekkel, alkohol- és takarmány alapanyagokkal nap mint nap találkozhatnak a fogyasztók, amikor tejterméket, péksüteményeket, lekvárokat vagy üdítő- és szeszesitalokat vásárolnak, vagy akár ezek papírcsomagolását veszik a kezükbe. A Hungrana Kft. számára kiemelten fontos a környezet iránti felelősség, amelynek remek példája, hogy a cég állítja elő a GreenPower E85 néven forgalmazott, megújuló energiaforrásból készülő magas bioetanol tartalmú üzemanyagot.

forrás: www.szekesfehervar.hu

20160301 hungrana kep06

Európa legnagyobb kukorica feldolgozója is beszállt a fehérvári duális képzésbe

Európa legnagyobb kukorica-feldolgozó üzemével írt alá partnerségi megállapodást az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara. Szabadegyházán a Hungrana Kft. idén szeptembertől fogadja a duális képzés keretében az egyetem villamosmérnök hallgatóit, akik az ország egyik legjelentősebb élelmiszeripari vállalatánál szerezhetik meg a gyakorlatban is tudásukat.

A képzési idő alatt a hallgatók minden tanévben minimum 14 hetes összefüggő szakmai gyakorlatot töltenek a vállalatnál, amely során megismerkedhetnek a gyártás legfőbb folyamataival, az ott alkalmazott technológiával. Olyan értékes munkatapasztalatokra tehetnek szert, amelyek együttesen hozzásegíthetik őket a vállalatnál történő alkalmazáshoz és hosszú távú karrierlehetőséget nyújt.

Egy újabb fontos megállapodás jött létre ami tovább erősíti a város felsőoktatását – mondta Cser-Palkovics András polgármester. Székesfehérvár, a duális képzést tekintve az egyik legfontosabb központ lesz az országban és egyre jobban bizonyságot nyer, hogy volt értelme elindítani a gazdaság igényeinek megfelelően a fehérvári képzéseket. Az egyetem Hungranával kötött stratégiai partnerségi megállapodásával kapcsolatban fontosnak nevezte Székesfehérvár mellett a térség fejlődését.20160301 hungrana kep03

„Amikor Fehérváron valami fejlesztés történik, az az egész térség szempontjából fontos, melyet jól példáz a mostani partnerségi megállapodás is.” Kiemelte a vállalat társadalmi felelősségvállalásban betöltött szerepét, hiszen a társasági adókedvezményen keresztül a Hungrana példaértékű támogatást nyújt a közösségnek és több fejlesztés nagyban köszönhető a cégnek.20160301 hungrana kep01

Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, Kelemen Kálmán a Hungrana ügyvezető igazgatója,  Prof. Dr. Réger Mihály az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese, Magyar Szabolcs a Hungrana műszaki igazgatója, Mészáros Attila alpolgármester és Györök György az Alba Regia Műszaki Kar dékánja is ott volt a stratégiai partnerségi megállapodás aláírásakor a szabadegyházi gyárban.

Kelemen Kálmán a Hungrana ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy diplomázás után maga is öt évet oktatóként töltött a Műegyetemen. Mint mondta „azt várom, hogy olyan hallgatók kerüljenek a Hungranához, akik okosan gondolkozva kihívások elé állítanak bennünket kérdéseikkel, segítve ezzel a munkánkat.” A cégnél 311-en dolgoznak, akik közül 132 diplomás szakember és jelenleg nyolc munkavállalójuk tanul felsőoktatási intézményben. Kiemelte, hogy Székesfehérvár és a környék büszke lehet az innovatív városvezetésre, akik a gazdasági szereplőket is kihívások elé állítják, ami hozzájárul a térség hosszú távú fejlődéséhez.
20160301 hungrana kep02Az egyetem számára fontos, hogy olyan gyorsan fejlődő, dinamikus partnerekre találjon, akik stabil gyakorlati, technológiai hátterükkel hozzá tudnak járulni a gyakorlat-orientált képzések minőségi színvonalának emeléséhez, valamint a duális képzések hatékonyságának növeléséhez.

Az Óbudai Egyetem elkötelezett és mindent megtesz annak érdekében, hogy a hallgatók versenyképes tudással rendelkezzenek – mondta Prof. Dr. Réger Mihály az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese. Az egyetem most dolgozik az intézményfejlesztési tervén, aminek egyik fontos eleme az ipari partnerekkel való együttműködés. Fontosnak nevezte, hogy a hallgatók reális, valóban létező problémákkal foglalkozzanak tudományos tevékenységük terén. „Minden ilyen együttműködéssel Egy lépéssel mindig közelebb jutunk ahhoz, hogy elérjük a céljainkat.” – mondta, majd megköszönte a városnak és az Alba Regia Műszaki Karnak a duális képzés elindításában való munkát.20160301 hungrana kep07

A Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. Európa legjelentősebb kukorica-feldolgozó vállalataként több mint 100 éve meghatározó szereplője a magyarországi élelmiszeriparnak. Az itt készült természetes cukor- és keményítőféleségekkel, alkohol- és takarmány alapanyagokkal nap mint nap találkozhatnak a fogyasztók, amikor tejterméket, péksüteményeket, lekvárokat vagy üdítő- és szeszesitalokat vásárolnak, vagy akár ezek papírcsomagolását veszik a kezükbe. A Hungrana Kft. számára kiemelten fontos a környezet iránti felelősség, amelynek remek példája, hogy a cég állítja elő a GreenPower E85 néven forgalmazott, megújuló energiaforrásból készülő magas bioetanol tartalmú üzemanyagot.

forrás: www.szekesfehervar.hu