KGK céges fóruma Székesfehérváron

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdaságtudományi Kar és az Alba Regia Műszaki Kar közösen egy szakmai fórumot hívott össze a kampuszon, hogy a régió gazdasági szervezeteinek képviselőivel találkozhassanak Székesfehérváron. Az eseményen az egyetemi bővülő gazdasági képzési palettáról, a cégek részéről felmerülő igényekről, valamint az együttműködési lehetőségek feltárásáról volt szó. 

dr. Cser-Palkovics András polgármester, a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntő gondolataiban hangsúlyozta, hogy az Óbudai Egyetem biztos partnere a városnak. Kiemelte, hogy a cégek és a középiskolás diákok részéről a gazdasági képzések iránt megfogalmazódott igényre reagál a Keleti Károly Gazdasági Kar a székesfehérvári működésével. A városban a duális képzés feltételrendszere adott a nagyszámú és sokszínű gazdasági szektori jelenléttel, a szükséges szakmai gyakorlati helyek biztosításával. A polgármester megjegyezte, „természetesen az Önkormányzat is kiveszi a részét az együttműködésből: részben a cégek által befizetett iparűzési adóból helyben működési támogatást nyújt, és szeretnénk mi magunk is duális partnerei lenni az egyetemnek ezekben a képzésekben.”

Prof. Dr. Györök György az Alba Regia Műszaki Kar dékánja megköszönte a jelenlévő vállalati partnerek támogatását a duális képzések megvalósításához, az együttműködések kialakításához. Elmondta, hogy az egyetemi kar megalapításakor kitűzött cél érdekében dolgoznak tovább, hogy „az iparhoz közeli gyakorlatorientált képzéseket valósítsanak meg a műszaki oktatás területén annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően felkészített, naprakész tudással bíró diplomások álljanak munkába.” Az együttműködő partnerektől kérte, ahogyan az Alba Regia Műszaki Kart támogatják ötletekkel, javaslatokkal tegyék ezt meg a Keleti Károly Gazdaságtudományi Kar esetében is.

Dr. habil. Garai-Fodor Mónika a Keleti Károly Gazdasági Kar dékánja hangsúlyozta törekednek arra, hogy olyan gazdasági képzéseket hozzanak létre, ahol a műszaki kapcsolódás lehetősége adott. Kiemelte: „arra törekeszünk, hogy olyan, generális gazdasági tudással rendelkező szakembereket képezzünk, akik az adott cég portfóliójától függetlenül tudnak egy megfelelő háttértámogatást biztosítani. Székesfehérváron jelenleg két szak érhető el: a gazdálkodási és menedzsment alapszak és a vállalkozásfejlesztés mesterszak. Az ipari partnerekkel olyan együttműködést szeretnénk kialakítani, hogy a most megnyíló képzéseken duális program keretében bővítési lehetőségünk legyen.”  Kérte a jelenlévő cégeket, hogy fogalmazzák meg igényeiket a Keleti Károly Gazdasági Kar irányába.

A céges fórum a vállalati partnerekkel történő eszmecserével zárult, ahol a gazdasági szervezetek képviselői visszajelzést adtak az elhangzó elképzelésekkel kapcsolatban.


A jelenlegi oldal frissítve: 2024.05.15.